Nosaukums

Paziņojuma ievietošanas datums

Aprites stadija

Pieteikšanās līdzdalībai

Atbildīgā amatpersona

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu”

Pielikums

03.08.2020 Izstrādē

Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 17. augustam.

Dace Bankoviča, tālr.67028111, sakari@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 „Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu" 30.07.2020 Izstrādē

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 13. augustam.

Laima Rituma, tālr. 67028198, jurlietas@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu “Elektronisko sakaru likums”. 22.07.2020 Izstrādē Priekšlikumus par Likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 7.augustam. Jana Lūsvere, 67028103, jana.lusvere@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu “Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā” 20.07.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 3.augustam. Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv.
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem””. 14.07.2020 Izstrādē Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 29.jūlijam. Dace Supe, 67028253, dace.supe@sam.gov.lv

Paziņojums par izstrādē esošu informatīvo ziņojumu “Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā ”Latvijas Jūras administrācija””.

Protokollēmuma projekts

10.07.2020 Izstrādē Priekšlikumus par informatīvo ziņojumu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 23. jūlijam. Īrisa Kalniņa, 67028233, irisa.kalnina@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.717 “Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu”". 08.07.2020 Izstrādē Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 23.jūlijam. Sintija Ziedone, 67028332, sintija.ziedone@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"". 08.07.2020 Izstrādē Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 23.jūlijam. Sintija Ziedone, 67028332, sintija.ziedone@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 22.aprīļa noteikumos Nr.377 “Noteikumi par lejamkravu pārvadāšanu cisternās un bunkura pusvagonos”". 08.07.2020 Izstrādē Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 22.jūlijam. Kristīne Grīnvalde, 67028373, kristine.grinvalde@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa „Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide” īstenošanas noteikumi" 08.07.2020 Izstrādē Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 21.jūlijam. Andžela Korotkoručko, 67028243, andzela.korotkorucko@sam.gov.lv 
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu “Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā” 30.06.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 14.jūlijam. Roberts Noviks tālr.67028351, roberts.noviks@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu Grozījumi Likumā par ostām” 30.06.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 14.jūlijam. Roberts Noviks tālr.67028351, roberts.noviks@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījums Dzelzceļa likumā" 25.06.2020 Izstrādē Priekšlikumus par tiesību akta projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 9. jūlijam. Kārlis Eņģelis, tālr. 67028229, Karlis.Engelis@sam.gov.lv.
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi"" 26.05.2020 Izstrāde Priekšlikumus par tiesību akta projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 9. jūnijam. Kārlis Eņģelis, tālr. 67028229, Karlis.Engelis@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Par grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.510 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”” īstenošanas noteikumi” 25.05.2020 Izstrāde Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 9.jūnijam. Laura Muižniece, 67028006, laura.muizniece@sam.gov.lv 
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Par Ministru kabineta 2017. gada 31. janvāra noteikumu Nr.69 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem". 21.05.2020 Izstrāde Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 5.jūnijam. Mārcis Zicmanis, 67028046, marcis.zicmanis@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija izstrādē esošam Ministru kabineta noteikumu projektam "Pierobežas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņu piekļuves noteikumi”. 18.05.2020 Izstrāde Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 25. maijam. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv.
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu ""Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 “Satiksmes ministrijas nolikums”. 13.05.2020 Izstrāde Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 27. maijam. Edgars Ļeonovs, tālr. 67028045, edgars.leonovs@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"" 8.05.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 22. maijam. Laima Rituma, tālr. 67028198, jurlietas@sam.gov.lv Andris Maldups, tālr. 67028320

Paziņojums par izstrādē esošu konceptuālā ziņojumu "Konceptuālais ziņojums par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu no 2021.gada".
1.pielikums
2.pielikums

Rīkojuma projekts
Protokollēmuma projekts

27.04.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 13.maijam Klāvs Grieze, tālr. 67028207, klavs.grieze@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1041 „Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām”” 20.04.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 5.maijam VA “Civilās aviācijas aģentūra” vecākā inspektore Ance Pētersone, tālrunis 60001661, ance.petersone@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministra kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmu" 20.04.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 5.maijam. Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītāja Dace Revizore, tel. +37167830954, e-pasts: dace.revizore@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”". 03.04.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 17.aprīlim. Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu".
1.pielikums
2.pielikums

18.03.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 1.aprīlim. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “IDERA atļaujas iesniegšanas, pieņemšanas, atcelšanas, kā arī gaisa kuģa izslēgšanas no reģistra kārtība” 16.03.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 31.martam. Mārīte Paegle, 67028225, Marite.Paegle@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 “Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtība un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtība uz gaisa kuģiem””. 16.03.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 31.martam. Mārīte Paegle, 67028225, Marite.Paegle@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu „Grozījums likumā „Par aviāciju””. 9.03.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 20. martam. A.Ļubļina-Goldmane, Tālrunis: 67507907, Aivita.Lublina-Goldmane@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 „Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām”. 27.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 12.martam. Jānis Kalniņš, tālr. 67028118, janis.kalnins@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par dzelzceļa savstarpējo izmantojamību".
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

21.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 5. martam. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par dzelzceļa drošību".
1.pielikums

21.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 5. martam. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošo likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā". 18.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 3.martam. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā paziņo lēmumus par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, ja transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, vai par pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli". 18.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 28.februārim. Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv

Paziņojums par izstrādē esošu informatīvā ziņojuma projektu "Informatīvais ziņojums par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem".
1.pielikums

17.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par informatīvo ziņojumu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 2. martam. Edgars Ļeonovs, tālr. 67028045, edgars.leonovs@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 22.01.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 4. februārim. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Par 2017.gada Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu", Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentspielikums

22.01.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 4.februārim. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr.244 “Noteikumi par Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu”” 14.01.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 28. janvārim. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”. 14.01.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 28.janvārim. Ineta Vula, 67028011, ineta.vula@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas, augstākās ārvalstu amatpersonas, citus delegāciju locekļus un pavadošās personas atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm" 16.12.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 27.decembrim. Viesturs Gertners, 67830961, viesturs.gertners@caa.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr.423 "Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība""

09.12.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 14.janvārim Ivars Bācis, 67288178 , ivars.bacis@taiib.gov.lv

Anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos"
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums

10.10.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 24.oktobrim.

Kristīne Grīnvalde, tālr. 67028373,
Kristine.grinvalde@sam.gov.lv

Anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Komercakta un vispārējā parauga akta sastādīšanas noteikumi"
1. pielikums
2. pielikums

10.10.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 24.oktobrim.

Kristīne Grīnvalde, tālr. 67028373,
Kristine.grinvalde@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu ""Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr.558 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi"" 03.07.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 15. jūlijam. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījums likumā "Par aviāciju"" 01.07.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 12.jūlijam. Žaneta Jansone, 67028258, zaneta.jansone@sam.gov.lv