Nosaukums

Paziņojuma ievietošanas datums

Pieteikšanās līdzdalībai

Atbildīgā amatpersona

Paziņojums par izstrādē esošu informatīvo ziņojumu “Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi” un tās vispārējo stratēģisko mērķi””. 09.10.2020 Priekšlikumus par informatīvo ziņojumu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 2.oktobrim. Inga Strauta, 67028349, Inga.Strauta@sam.gov.lv
Paziņojums par izstrādē esošu informatīvo ziņojumu “Par valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” un tās vispārējo stratēģisko mērķi”. 09.10.2020 Priekšlikumus par informatīvo ziņojumu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 21.oktobrim. Īrisa Kalniņa, 67028233, irisa.kalnina@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15 jūlija noteikumos Nr.472 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi””. 09.10.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada  19. oktobrim. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv.    
Paziņojums par izstrādē esošu pamatnostādņu "Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam" un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu. 09.10.2020

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespējas līdzdarboties:

  • iesniedzot rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par dokumentu projektiem. Norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, adresi un/vai e-pasta adresi, tos nosūtīt līdz 2020. gada 6. novembrim (pasta zīmogs) pa pastu LR Satiksmes ministrijai (adrese: Gogoļa ielā 3, Rīga, LV-1743) vai elektroniski uz e-pastu: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv.
  • piedaloties neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 2020. gada 19. oktobrī plkst. 10.00. Dalību sanāksmē lūdzam pieteikt līdz 2020.gada 15.oktobrim, informāciju par dalībniekiem nosūtot uz kitija.eglite@sam.gov.lv.

Pieteiktie dalībnieki e-pastos saņems uzaicinājumu/saiti uz sanāksmes tiešraidi. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, arī izmantojot sanāksmes dienā Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv un sociālo tīklu profilos publicēto saiti.

Satiksmes ministrijas, Attīstības un finanšu plānošanas departamenta vecākā referente Kitija Eglīte, tel.nr. 670282030, kitija.eglite@sam.gov.lv
Paziņojums par izstrādē esošu informatīvo ziņojumu “Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi” un tās vispārējo stratēģisko mērķi””. 05.10.2020 Priekšlikumus par informatīvo ziņojumu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 2.oktobrim. Inga Strauta, 67028349, Inga.Strauta@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība". 05.10.2020 Priekšlikumus par projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 15.oktobrim. Viesturs Gertners, 67830961, viesturs.gertners@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 4.novembra noteikumos Nr.506 “Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu””. 02.10.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 15.oktobrim. Kristīne Grīnvalde, 67028373, kristine.grinvalde@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu “Grozījumi Autopārvadājumu likumā”. 24.09.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 7.oktobrim. Dana Ziemele-Adricka, 67028036, dana.ziemele-adricka@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija izstrādē esošam Ministru kabineta noteikumu projektam "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem". 23.09.2020 Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 1. oktobrim. Ligita Betaga, 67028271, ligita.betaga@sam.gov.lv
Paziņojums par izstrādē esošu informatīvo ziņojumu “Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” un tās vispārējo stratēģisko mērķi”. 17.09.2020 Priekšlikumus par informatīvo ziņojumu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 2.oktobrim. Linda Pūce, 67028237, Linda.Puce@sam.gov.lv
Paziņojums par izstrādē esošu informatīvo ziņojumu “Par valsts līdzdalību akciju sabiedrībā ”Pasažieru vilciens””. 16.09.2020 Priekšlikumus par informatīvo ziņojumu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 29. septembrim Īrisa Kalniņa, 67028233, irisa.kalnina@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija izstrādē esošam Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos"". 11.09.2020 Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 28. septembrim. Laima Rituma, 67028198, laima.rituma@sam.gov.lv.
Paziņojums, anotācija un pielikums izstrādē esošam Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24. novembra noteikumos Nr. 664 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. 10.09.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 24.septembrim. Andžela Korotkoručko, 67028243, andzela.korotkorucko@sam.gov.lv
Paziņojums, anotācija un pielikumi izstrādē esošam Ministru kabineta noteikumu projektam “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. 02.09.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 16.septembrim. Klāvs Grieze, 67028207, klavs.grieze@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu “Grozījumi likumā “Par autoceļiem””. 02.09.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 16.septembrim. Klāvs Grieze, 67028207, klavs.grieze@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra noteikumos Nr. 502 “Autoostu noteikumi””. 02.09.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 16.septembrim. Dana Ziemele-Adricka, 67028036, dana.ziemele-adricka@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu””. 02.09.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 16.septembrim. Dana Ziemele-Adricka, 67028036, dana.ziemele-adricka@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā”. 02.09.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 16.septembrim. Dana Ziemele-Adricka, 67028036, dana.ziemele-adricka@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi””. 02.09.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 16.septembrim. Dana Ziemele-Adricka, 67028036, dana.ziemele-adricka@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr.1511 “Sabiedriskā transporta padomes nolikums””. 02.09.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 16.septembrim. Dana Ziemele-Adricka, 67028036, dana.ziemele-adricka@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 717 “Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu””. 02.09.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 16.septembrim. Dana Ziemele-Adricka, 67028036, dana.ziemele-adricka@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 27..augusta noteikumos Nr. 405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru””. 02.09.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 16.septembrim. Dana Ziemele-Adricka, 67028036, dana.ziemele-adricka@sam.gov.lv
Paziņojums par izstrādē esošu Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” vispārējo stratēģisko mērķi”. 25.08.2020 Priekšlikumus par Ministru kabineta rīkojuma projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 7.septembrim. Īrisa Kalniņa, 67028233, irisa.kalnina@sam.gov.lv
Paziņojums par izstrādē esošu Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” vispārējo stratēģisko mērķi”. 25.08.2020 Priekšlikumus par Ministru kabineta rīkojuma projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 7.septembrim. Īrisa Kalniņa, 67028233, irisa.kalnina@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumi” 18.08.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 31.augustam. Kaspars Šlihta, 67028395, kaspars.slihta@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteikumi 18.08.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 31.augustam. Kaspars Šlihta, 67028395, kaspars.slihta@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi””. 10.08.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 25.augustam. Laura Muižniece, 67028006, laura.muizniece@sam.gov.lv

Satiksmes ministrija 7. augustā publicē precizētos grozījumus Likumā par ostām un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un aicina nozares komersantus sniegt savus priekšlikumus likumprojektu papildināšanai vai precizēšanai līdz šī gada 13. augustam sūtot uz epastu: Roberts.Noviks@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu “Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā”

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

 

30.06.2020

(Papildinājumi pievienoti 07.08.2020)

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 13. augustam. Roberts Noviks tālr.67028351, roberts.noviks@sam.gov.lv

Satiksmes ministrija 7. augustā publicē precizētos grozījumus Likumā par ostām un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un aicina nozares komersantus sniegt savus priekšlikumus likumprojektu papildināšanai vai precizēšanai līdz šī gada 13. augustam sūtot uz epastu: Roberts.Noviks@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu Grozījumi Likumā par ostām”

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

30.06.2020

(Papildinājumi pievienoti 07.08.2020)

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 13. augustam. Roberts Noviks tālr.67028351, roberts.noviks@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu”

Pielikums

03.08.2020

Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 17. augustam.

Dace Bankoviča, tālr.67028111, sakari@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 „Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu" 30.07.2020

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 13. augustam.

Laima Rituma, tālr. 67028198, jurlietas@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu “Elektronisko sakaru likums”. 22.07.2020 Priekšlikumus par Likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 7.augustam. Jana Lūsvere, 67028103, jana.lusvere@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu “Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā” 20.07.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 3.augustam. Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv.
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem””. 14.07.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 29.jūlijam. Dace Supe, 67028253, dace.supe@sam.gov.lv

Paziņojums par izstrādē esošu informatīvo ziņojumu “Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā ”Latvijas Jūras administrācija””.

Protokollēmuma projekts

10.07.2020 Priekšlikumus par informatīvo ziņojumu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 23. jūlijam. Īrisa Kalniņa, 67028233, irisa.kalnina@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.717 “Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu”". 08.07.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 23.jūlijam. Sintija Ziedone, 67028332, sintija.ziedone@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"". 08.07.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 23.jūlijam. Sintija Ziedone, 67028332, sintija.ziedone@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 22.aprīļa noteikumos Nr.377 “Noteikumi par lejamkravu pārvadāšanu cisternās un bunkura pusvagonos”". 08.07.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 22.jūlijam. Kristīne Grīnvalde, 67028373, kristine.grinvalde@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa „Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide” īstenošanas noteikumi" 08.07.2020 Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 21.jūlijam. Andžela Korotkoručko, 67028243, andzela.korotkorucko@sam.gov.lv 
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījums Dzelzceļa likumā" 25.06.2020 Priekšlikumus par tiesību akta projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 9. jūlijam. Kārlis Eņģelis, tālr. 67028229, Karlis.Engelis@sam.gov.lv.
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi"" 26.05.2020 Priekšlikumus par tiesību akta projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 9. jūnijam. Kārlis Eņģelis, tālr. 67028229, Karlis.Engelis@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Par grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.510 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”” īstenošanas noteikumi” 25.05.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 9.jūnijam. Laura Muižniece, 67028006, laura.muizniece@sam.gov.lv 
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Par Ministru kabineta 2017. gada 31. janvāra noteikumu Nr.69 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem". 21.05.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 5.jūnijam. Mārcis Zicmanis, 67028046, marcis.zicmanis@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija izstrādē esošam Ministru kabineta noteikumu projektam "Pierobežas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņu piekļuves noteikumi”. 18.05.2020 Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 25. maijam. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv.
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu ""Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 “Satiksmes ministrijas nolikums”. 13.05.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 27. maijam. Edgars Ļeonovs, tālr. 67028045, edgars.leonovs@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"" 8.05.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 22. maijam. Laima Rituma, tālr. 67028198, jurlietas@sam.gov.lv Andris Maldups, tālr. 67028320

Paziņojums par izstrādē esošu konceptuālā ziņojumu "Konceptuālais ziņojums par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu no 2021.gada".
1.pielikums
2.pielikums

Rīkojuma projekts
Protokollēmuma projekts

27.04.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 13.maijam Klāvs Grieze, tālr. 67028207, klavs.grieze@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1041 „Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām”” 20.04.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 5.maijam VA “Civilās aviācijas aģentūra” vecākā inspektore Ance Pētersone, tālrunis 60001661, ance.petersone@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministra kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmu" 20.04.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 5.maijam. Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītāja Dace Revizore, tel. +37167830954, e-pasts: dace.revizore@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”". 03.04.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 17.aprīlim. Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu".
1.pielikums
2.pielikums

18.03.2020 Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 1.aprīlim. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “IDERA atļaujas iesniegšanas, pieņemšanas, atcelšanas, kā arī gaisa kuģa izslēgšanas no reģistra kārtība” 16.03.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 31.martam. Mārīte Paegle, 67028225, Marite.Paegle@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 “Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtība un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtība uz gaisa kuģiem””. 16.03.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 31.martam. Mārīte Paegle, 67028225, Marite.Paegle@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu „Grozījums likumā „Par aviāciju””. 9.03.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 20. martam. A.Ļubļina-Goldmane, Tālrunis: 67507907, Aivita.Lublina-Goldmane@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 „Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām”. 27.02.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 12.martam. Jānis Kalniņš, tālr. 67028118, janis.kalnins@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par dzelzceļa savstarpējo izmantojamību".
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

21.02.2020 Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 5. martam. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par dzelzceļa drošību".
1.pielikums

21.02.2020 Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 5. martam. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošo likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā". 18.02.2020 Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 3.martam. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā paziņo lēmumus par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, ja transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, vai par pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli". 18.02.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 28.februārim. Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv

Paziņojums par izstrādē esošu informatīvā ziņojuma projektu "Informatīvais ziņojums par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem".
1.pielikums

17.02.2020 Priekšlikumus par informatīvo ziņojumu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 2. martam. Edgars Ļeonovs, tālr. 67028045, edgars.leonovs@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 22.01.2020 Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 4. februārim. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Par 2017.gada Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu", Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentspielikums

22.01.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 4.februārim. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr.244 “Noteikumi par Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu”” 14.01.2020 Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 28. janvārim. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”. 14.01.2020 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 28.janvārim. Ineta Vula, 67028011, ineta.vula@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas, augstākās ārvalstu amatpersonas, citus delegāciju locekļus un pavadošās personas atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm" 16.12.2019 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 27.decembrim. Viesturs Gertners, 67830961, viesturs.gertners@caa.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr.423 "Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība""

09.12.2019 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 14.janvārim Ivars Bācis, 67288178 , ivars.bacis@taiib.gov.lv

Anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos"
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums

10.10.2019 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 24.oktobrim.

Kristīne Grīnvalde, tālr. 67028373,
Kristine.grinvalde@sam.gov.lv

Anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Komercakta un vispārējā parauga akta sastādīšanas noteikumi"
1. pielikums
2. pielikums

10.10.2019 Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 24.oktobrim.

Kristīne Grīnvalde, tālr. 67028373,
Kristine.grinvalde@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu ""Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr.558 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi"" 03.07.2019 Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 15. jūlijam. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījums likumā "Par aviāciju"" 01.07.2019 Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 12.jūlijam. Žaneta Jansone, 67028258, zaneta.jansone@sam.gov.lv