VAS “Latvijas dzelzceļš”

juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Pamatkapitāls: 256 720 375 EUR

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve: Ilonda Stepanova

VAS „Latvijas dzelzceļš” ir publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs. VAS „Latvijas dzelzceļš” veic dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, nodrošina vilcienu kustību, nodrošina attiecīgo pamatlīdzekļu uzturēšanu un atjaunošanu, izstrādā investīciju projektus un iegulda līdzekļus infrastruktūras attīstībā, piesaistot Eiropas Savienības fondu un kredītu institūciju finansējumu.

Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un loģistikas pakalpojumus Latvijas tautsaimniecības interesēs. Būt līderim kravu apgrozījumā pa dzelzceļa infrastruktūru Baltijā. Nodrošināt konkurētspējīgu dzelzceļa infrastruktūras, transporta un loģistikas pakalpojumu kvalitātes un izmaksu līmeni, kā arī attīstīt videi draudzīgu un efektīvu dzelzceļa transportu, elektrificējot svarīgākos maršrutus un atjaunojot vilces parku.

Līdzdalība:

  • SIA „LDZ CARGO” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Dzirnavu ielā 147, k-1, Rīgā, LV-1050
  • SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547
  • SIA „LDZ infrastruktūra” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese:     Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547
  • SIA „LDZ apsardze” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Zasas ielā 5-3, Rīgā, LV-1057
  • AS „LatRailNet”         (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Dzirnavu ielā 16, Rīgā, LV-1010
  • SIA “LDZ Loģistika” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Dzirnavu ielā 147, k-2, Rīgā, LV-1050
  • SIA „STREK”  (LDZ daļu īpatsvars 5,84% ), adrese: Uriekstes iela 9, Rīga, LV-1005
  • Baltkrievijas – Latvijas kopuzņēmums SIA „Mirigo”  (LDZ daļu īpatsvars 3%), adrese: Mogilevskaja iela 16, 246010 Gomeļa, Baltkrievija

Finanšu rādītāji:

http://www.ldz.lv/lv/audit%C4%93ti-gada-p%C4%81rskati