VAS “Latvijas dzelzceļš”

juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Pamatkapitāls: 289 142 391 EUR

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve: Ilonda Stepanova

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un "Latvijas dzelzceļš" koncerna valdošais uzņēmums. Uzņēmums sniedz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras, apkalpes vietu operatora (kravas vagonu sastāvu apstrādes, vagonu tehniskās apkopes un apskates, pasažieru staciju un pieturas punktu), elektroenerģijas sadales un tirdzniecības, nekustamā īpašuma nomas, informācijas tehnoloģiju, elektronisko sakaru, kā arī principāla pakalpojumus.

Koncernā ietilpst sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.

Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un loģistikas pakalpojumus Latvijas tautsaimniecības interesēs. Nodrošinot augsta līmeņa klientu servisu, kļūt klientiem par “vienas pieturas aģentūru” loģistikas pakalpojumu jomā, attīstīt ekspedīcijas darbību.

Līdzdalība:

  • SIA „LDZ CARGO” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Dzirnavu ielā 147, k-1, Rīgā, LV-1050
  • SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547
  • SIA „LDZ infrastruktūra” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese:     Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547
  • SIA „LDZ apsardze” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Zasas ielā 5-3, Rīgā, LV-1057
  • AS „LatRailNet” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Dzirnavu ielā 16, Rīgā, LV-1010
  • SIA “LDZ Loģistika” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Dzirnavu ielā 147, k-2, Rīgā, LV-1050
  • SIA „STREK”  (LDZ daļu īpatsvars 5,84% ), adrese: Zilā iela 23A, Rīga, LV-1007
  • Baltkrievijas – Latvijas kopuzņēmums SIA „Mirigo”  (LDZ daļu īpatsvars 3%), adrese: Mogilevskaja iela 16, 246010 Gomeļa, Baltkrievija.

Finanšu rādītāji