Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 18.1 panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pēc dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja VAS „Latvijas dzelzceļš” pasūtījuma izstrādāja „Rīcības plānu trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā laika periodam no 2024. līdz 2028. gadam”.

Rīcības plāns apstiprināts ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 2024. gada 15. janvāra Valdes lēmumu Nr. VL-1.6/12-2024.

Rīcības plāns un tā kopsavilkums publicēts un ir pieejams VAS „Latvijas dzelzceļš” tīmekļa vietnē: https://www.ldz.lv/lv/troksnis.  

Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu: info@ldz.lv.

VAS „Latvijas dzelzceļš” pasta adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, fakss: +(371) 67234529.

VAS "Latvijas dzelzceļš" rīcības plāns trokšņa mazināšanai līdz 2028. gadam:

VAS “Latvijas dzelzceļš” Rīcības plāns trokšņa mazināšanai laika periodam no 2024. līdz 2028. gadam

VAS “Latvijas dzelzceļš” Rīcības plāns trokšņa mazināšanai laika periodam no 2024. līdz 2028. gadam (kopsavilkums)