ES fondu logo ansamblis

Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā

Projekta mērķis ir veikt pētījumu ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna,  kas veidots kā daļa no RMA pilsētas mobilitātes plāna (SUMP – sustainable urban mobility plan), izstrādi, izstrādāt tehnisko specifikāciju, kas ietver dzelzceļa ritošā sastāva iegādes tehnisko un juridisko izpēti un vilces tehnoloģijas izpēti, un saistīto dokumentāciju bezemisiju vilcienu iepirkumam, kā arī veikt vienu izmaksu un ieguvumu novērtējumu ieguldījumiem dzelzceļa infrastruktūrā un ritošajā sastāvā, lai nodrošinātu ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanu RMA.

Projekta galvenās darbības:

  • Pētījums par ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna, kas veidots kā daļa no Rīgas metropoles areāla (RMA) pilsētas mobilitātes plāna (SUMP – sustainable urban mobility plan), izveidi.
  • Bezemisiju dzelzceļa ritošā sastāva piegādes tehniskā un juridiskā izpēte.
    • Pētījums vilces tehnoloģiju ziņojumam.
    • Pētījums par dzelzceļa ritošā sastāva tehniskajām prasībām.
  • Izmaksu un ieguvumu novērtējums ieguldījumiem dzelzceļa infrastruktūrā un ritošajā sastāvā.

Satiksmes ministrijas darbība tiek līdzfinansēta no ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas ir 1 176 469,99 EUR, Kohēzijas fonda finansējums ir plānots 1 000 000 EUR apmērā un valsts budžeta finansējums ir plānots 176 469,99 EUR apmērā. Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 6.1.7.2/22/I/001

Projekta īstenošanas periods - no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim.