05.10.1994.

 

Likums

Par aviāciju

 

15.03.2001.

 

Likums

Par piesārņojumu

22.08.2023. MK Nr. 469

Pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumu veikšanas noteikumi

13.06.2023. MK Nr. 295 Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība
14.02.2023. MK Nr. 66

Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība

16.12.2022. MK Nr. 26 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 26 "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība"
29.10.2022. MK Nr. 374 Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība
09.08.2022. MK Nr. 483 Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība

21.12.2021.

MK Nr. 891

Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

16.11.2021.

MK Nr. 754

Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi

15.06.2021.

MK Nr. 374

Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība

29.06.2021.

MK Nr. 429

Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi

29.06.2021.

MK  Nr. 436

Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi

29.06.2021.

MK Nr. 437

Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu sertifikācijas un uzraudzības kārtība

29.06.2021.

MK Nr. 447

Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem

29.06.2021.

MK Nr. 457

Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi

14.09.2021.

MK Nr. 627

Gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību organizēto bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi

31.08.2021.

MK Nr. 592

Kārtība, kādā tiek veikti lidojumi ar atsaitē piestiprinātu gaisa balonu, gaisa pūķi, bezpilota raķeti un raķešu modeļiem

21.04.2020.

MK Nr. 227

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 26 "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība"

14.04.2020.

MK Nr. 211

Kārtība, kādā noteiktas pasažieru kategorijas atbrīvo no lidostas drošības pārbaudes

13.08.2019.

MK Nr. 368

"Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi".

04.12.2018.

MK Nr. 750

Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi un militārās aviācijas lidlauku – civilās aviācijas gaisa kuģi

03.07.2018.

MK Nr. 394

Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība

26.06.2018.

MK Nr. 387

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27. janvāra noteikumos Nr. 47 "Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtība starptautisko publisko tiesību subjektiem"

19.06.2018.

MK Nr. 338

Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences izsniegšanu un darbības atjaunošanu

29.05.2018.

MK Nr. 299

Noteikumi par meklēšanu un glābšanu jūrā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā jūras un aviācijas nelaimes gadījumā

28.02.2017.

MK Nr. 111

Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu

16.11.2016.

MK Nr. 730

Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība

01.11.2016.

MK Nr. 698

Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšanas kārtība

31.05.2016.

MK Nr. 331

Noteikumi par pasākumiem, kas saistīti ar civilās aviācijas nelaimes gadījumiem

12.01.2016.

MK Nr. 26

Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība

01.12.2015.

MK. Nr. 682

Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums

03.11.2015.

MK Nr. 634

Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā

28.07.2015.

MK Nr. 429

Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam

16.06.2015.

MK Nr. 314

Noteikumi par sabiedriskas nozīmes gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas saistībām

10.03.2015.

MK. Nr. 120

Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus un veic gaisa kuģu lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti

27.01.2015.

MK Nr. 47

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtība starptautisko publisko tiesību subjektiem

23.12.2014.

MK Nr. 822

Civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība

21.10.2014.

MK Nr. 650

Ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaudes kārtība

19.08.2014.

MK Nr. 487

Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība

15.10.2013.

MK Nr. 1111

Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāla apliecību atzīšanu

24.09.2013.

MK Nr. 999

Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

03.01.2012.

MK Nr. 30

Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība

31.07.2012.

MK Nr. 532

Kārtība, kādā valsts un pašvaldības izmanto pirmpirkuma tiesības valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijā

03.01.2012.

MK Nr. 28

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība

19.10.2011.

MK Nr. 823

Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu

23.08.2011.

MK Nr. 661

Noteikumi par valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām

05.07.2011.

MK Nr. 540

Lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas un mainīšanas kārtība

05.07.2011.

MK Nr. 537

Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu

05.07.2011.

MK Nr. 536

Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu

05.07.2011.

MK Nr. 535

Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu

31.05.2011.

MK Nr. 423

Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība

17.05.2011.

MK Nr. 377

Speciālo aviācijas darbu licencēšanas kārtība

27.04.2010.

MK Nr. 397

Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu

06.10.2009.

MK Nr. 1151

Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)

04.12.2007.

MK. Nr. 819

Noteikumi par atļaujas izsniegšanu aviācijas skates organizēšanai un norisei un aviācijas skates organizēšanas un norises kārtību

17.07.2007.

MK Nr. 493

Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību

10.07.2007.

MK Nr. 481

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas kārtība attiecībā uz atsevišķām darbībām

08.05.2007.

MK Nr. 309

Speciālo aviācijas darbu gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība

15.08.2006.

MK Nr. 661

Kārtība, kādā veicama civilās aviācijas gaisa kuģu būvēšana un pārbūvēšana, atsevišķu gaisa kuģa daļu, ierīču un palīgierīču izgatavošana un gaisa kuģu tehniskā apkope (remonts)

15.08.2006.

MK Nr. 657

Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība

01.08.2006.

MK Nr. 635

Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju

11.07.2006.

MK Nr. 573

Noteikumi par gaisa kuģa atzīšanu par derīgu lidojumiem

20.06.2006.

MK Nr. 487

Noteikumi par civilo zemskaņas reaktīvo gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos

18.04.2006.

MK Nr. 290

Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā

14.03.2006.

MK Nr. 200

Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrāciju un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz gaisa kuģiem

14.03.2006.

MK Nr. 194

Aviācijas meteoroloģiskā minimuma piemērošanas kārtība

24.01.2006.

MK Nr. 74

Latvijas civilo ekspertu dalības starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās konsultatīvās padomes nolikums

27.12.2005.

MK Nr. 1041

Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām

20.12.2005.

MK Nr. 973

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums

14.07.2022

Komisijas 2022. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 2022/1645, ar ko paredz noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1139 piemērošanu attiecībā uz prasībām par tādu informācijas drošības risku pārvaldību, kuri spēj ietekmēt aviācijas drošumu, kas noteiktas organizācijām, uz kurām attiecas Komisijas Regulas (ES) Nr. 748/2012 un (ES) Nr. 139/2014, un ar ko groza Komisijas Regulas (ES) Nr. 748/2012 un (ES) Nr. 139/2014

22.04.2021

Komisijas 2021. gada 22. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/664 par “U-space” tiesisko regulējumu

06.10.2020

Komisijas 2020.gada 6.oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 2020/2034, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.376/2014 papildina attiecībā uz Eiropas vienoto riska klasifikācijas shēmu

24.05.2019

Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (konsolidēta versija)

12.03.2019

Komisijas 2019. gada 12. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 2019/945 par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem (konsolidēta versija)

29.06.2015

Komisijas 2015. gada 29. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2015/1018, ar ko nosaka sarakstu, kurā klasificēti atgadījumi civilajā aviācijā, par kuriem obligāti jāziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 376/2014

31.07.2014

Padomes 2014. gada 31. jūlija Regula (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (konsolidēta versija)

17.03.2014

Padomes 2014. gada 17. marta Regula (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (konsolidēta versija)

15.04.2019

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/618 (2019. gada 15. aprīlis), ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā

25.03.2019

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/502 (2019. gada 25. marts) par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (Dokuments attiecas uz EEZ.)                     

11.12.2018

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2 (2018. gada 11. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā                                                          

16.06.2017

 

Skaidrojošas pamatnostādnes par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1008/2008 – Noteikumi par ES gaisa pārvadātāju īpašumtiesībām un kontroli

16.01.2016

Komisijas Regula (EK) Nr. 29/2009, ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā.

20.02.2015

Komisijas Regula (ES) 2015/340 ( 2015. gada 20. februāris ), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011                                                              

29.04.2014

Komisijas Regula (ES) Nr. 452/2014, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 Dokuments attiecas uz EEZ                              

16.04.2014

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 421/2014 ( 2014. gada 16. aprīlis ), ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, jo paredzams, ka līdz 2020. gadam tiks īstenota starptautiska vienošanās par vienota un globāla tirgus mehānisma piemērošanu starptautiskās aviācijas emisijām Dokuments attiecas uz EEZ

16.04.2014

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 598/2014 ( 2014. gada 16. aprīlis ) par noteikumu un procedūru noteikšanu attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Direktīvas 2002/30/EK atcelšanu                   

12.02.2014

Komisijas Regula (ES) Nr. 139/2014 (2014. gada 12. februāris), ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008        

14.08.2013

Komisijas Regula (ES) Nr. 800/2013 ( 2013. gada 14. augusts ), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008   

21.06.2012

Komisijas Regula (ES) Nr. 601/2012 ( 2012. gada 21. jūnijs ) par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK Dokuments attiecas uz EEZ              

24.02.2011

Komisijas Regula (ES) Nr. 176/2011 par informāciju, kas jāsniedz pirms funkcionālo gaisa telpas bloku izveidošanas un pārveidošanas.     

20.10.2010

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 996/2010 (2010. gada 20. oktobris) par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK

25.03.2010

Komisijas Regula (ES) Nr. 255/2010, ar ko nosaka kopējus gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības noteikumus.                                              

27.01.2010

Komisijas Regula (ES) Nr. 73/2010, ar ko nosaka prasības attiecibā uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti vienotajā Eiropas gaisa telpā.

27.02.2010

Komisijas Regula (ES) Nr. 72/2010, ar ko nosaka procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai aviācijas drošības jomā.                                    

21.09.2009

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1108/2009 ( 2009. gada 21. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā un atceļ Direktīvu 2006/23/EK.                                                                        

24.09.2008

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1008/2008 ( 2008. gada 24. septembris) par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija)

11.03.2008

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 300/2008 (2008.gada 11.marts) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002.                                                                

07.06.2007

Komisijas Regula (EK) Nr. 633/2007 ( 2007. gada 7. jūnijs ), ar ko nosaka prasības attiecībā uz to, kā piemērot lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu, ko izmanto lidojumu paziņošanai, koordinēšanai un nodošanai starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām (Dokuments attiecas uz EEZ)                                    

05.07.2006

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1107/2006 (2006. gada 5. jūlijs)

par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu

04.07.2006

Komisijas Regula (EK) Nr. 1033/2006 ( 2006. gada 4. jūlijs ), ar ko nosaka prasības attiecībā uz lidojuma plānu sastādīšanas procedūrām lidojuma sagatavošanas fāzē vienotajā Eiropas gaisa telpā.                                                         

14.12.2005

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK (1) 9. panta atcelšanu

23.12.2005

Komisijas Regula (EK) Nr. 2150/2005 (2005.gada 23.decembris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai.                          

29.04.2004

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 847/2004 (2004. gada 29. aprīlis) attiecībā uz sarunām par gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm un šo nolīgumu īstenošanu

21.04.2004

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 868/2004 (2004. gada 21. aprīlis) par aizsardzību pret subsidēšanu un negodīgas cenu noteikšanas praksi, kas rada zaudējumus Kopienas gaisa pārvadātājiem gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanā no valstīm, kuras nav Eiropas Kopienas dalībvalstis

21.04.2004

Regula (EK) Nr. 793/2004 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās

21.04.2004

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 785/2004 (2004.gada 21.aprilis) par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem.

10.03.2004

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 552/2004 (2004.gada 10.marts) par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (savietojamības regula).          

10.03.2004

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (gaisa telpas regula).                                                            

10.03.2004

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Pakalpojumu sniegšanas regula).                                                   

10.03.2004

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 549/2004 ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula).   

11.02.2004

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91Dokuments attiecas uz EEZ.

09.10.1997

Padomes Regula (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos.  

15.10.1996

Padomes Direktīva 96/67/EK (1996. gada 15. oktobris) par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās

 

Pilns obligāto lidotspējas direktīvu oficiālais saraksts ir pieejams Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) mājas lapā: http://ad.easa.europa.eu/

23.05.2019

Likums

“Protokols par grozījumu Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (50. panta "a" punkts) un Protokols par grozījumu Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (56. pants)”

01.11.2012

Likums

Par Līgumu par Ziemeļeiropas funkcionālā gaisa telpas bloka izveidošanu starp Igaunijas Republiku, Somijas Republiku, Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti

07.10.2010

Likums

Par 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautisko konvenciju par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, kas grozīta 1981.gadā Briselē, Konvencijas 1970.gada 6.jūlija Papildprotokolu, Konvencijas Papildprotokola 1978.gada 21.novembra Grozījumu protokolu, Konvencijas 1981.gada 12.februāra Grozījumu protokolu, 1981.gada 12.februāra Daudzpusējo nolīgumu par aeronavigācijas pakalpojumu maksām, 1997.gada 27.jūnija Protokolu, ar ko pēc dažādajiem veiktajiem grozījumiem konsolidē Konvenciju, un 2002.gada 8.oktobra Protokolu par Eiropas Kopienas pievienošanos Konvencijai, kas vairākkārt grozīta un konsolidēta ar 1997.gada 27.jūnija Protokolu

11.11.2004

Likums

„1999.gada 28.maijā Monreālā parakstītā Konvencija par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju”

28.01.1999

Likums

„1990.gada 26.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 50.panta „a” punktā”

28.01.1999

Likums

„1989.gada 6.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 56.pantā”

28.01.1999

Likums

„1984.gada 10.maijā Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

28.01.1999

Likums

„1980.gada 6.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

28.01.1999

Likums

„1977.gada 30.septembrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

28.01.1999

Likums

„1977.gada 30.septembrī Monreālā parakstītais Protokols par Čikāgas 1944.gada Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju četrvalodīgā teksta autentiskumu”

29.04.1998

MK rīk. Nr. 198

„1991.gada 1.marta Monreālas Konvencija par plastikas sprāgstvielu marķēšanu, lai veicinātu to atklāšanu”

24.03.1997

Likums

„1971.gada 23.septebra Monreālas Konvencija par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību”

24.03.1997

Likums

„1988.gada 24.februāra Monreālas Protokols par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kas papildina Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību”

24.03.1997

Likums

„1970.gada 16.decembra Hāgas Konvencija par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu”

24.03.1997

Likums

„1963.gada 14.septembra Tokijas Konvencija par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos”

26.03.1996

MK rīk. Nr. 95

1944.gada 7.decembra Čikāgas Nolīgums par tranzītu starptautiskajā gaisa satiksmē”

06.01.1993

Lēmums

„1955.gada 28.septembra Hāgas Protokols par grozījumiem 1929.gada 12.oktobra Varšavas Konvencijā par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju”

03.06.1992

Lēmums

Par pievienošanos 1944. gada 7. decembra Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju

 

Daudzpusējie starptautiskie līgumi

 

08.05.2014

Likums

“Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses”

28.02.2013

Likums

“Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Moldovas Republiku”

14.07.2011

Likums

“Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

14.07.2011

Likums

“Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses”

07.04.2011

Likums

“Par Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm

14.02.2008

Likums

“Par Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses

19.04.2007

Likums

“Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

26.10.2006

Likums

“Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās aviācijas telpas izveidi”

Divpusējie starptautiskie līgumi

Divpusējie līgumi, kam Latvija ir pievienojusies, no kuriem izriet gaisa pārvadājumu tiesības

Nr. p. k.

Līgums

Tiesiskais regulējums

1.

Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi

10.01.2019 likums       "Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi"

2.

Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības nolīgums par gaisa satiksmi

21.05.2015 likums       "Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības nolīgums par gaisa satiksmi"

3.

Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības nolīgums par gaisa satiksmi

29.05.2014 likums       "Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības nolīgums par gaisa satiksmi"

4.

Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi

20.05.2010 Likums     "Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi"

5.

Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi

16.07.2009 likums       "Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi"

6.

Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīgums par gaisa satiksmi

07.05.2009 likums       "Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi"

7.

Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi

15.02.2007 likums       "Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi"

8.

Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi

16.12.1999 likums       "Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi"

9.

Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgums par civilo gaisa satiksmi

03.06.1999 likums       "Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgums par civilo gaisa satiksmi"

10.

Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi

04.12.1997 likums       "Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi"

11.

Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi

25.04.1996 likums       "Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi"

12.

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi (darbība apturēta)

25.04.1996 likums       "Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi"

13.

Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi

11.01.1996 likums       "Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi"

14.

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgums par gaisa satiksmi

21.12.1995 likums       "Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgums par gaisa satiksmi"

Daudzpusējie līgumi, kam Latvija ir pievienojusies, no kuriem izriet gaisa pārvadājumu tiesības

1.

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses

08.04.2014 likums "Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses"

2.

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

19.04.2007 likums "Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses"

3.

Kopējās aviācijas telpas nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Moldovas Republiku

28.02.2013 likums "Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Moldovas Republiku"

4.

Kopējās aviācijas telpas nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

14.07.2011 likums "Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses"

5.

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses

14.07.2011 likums "Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses"

6.

Gaisa transporta nolīgums starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm

07.04.2011 likums "Par Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm"

7.

Gaisa transporta nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses

14.02.2008 likums "Par Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses"

8.

Daudzpusējais nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās aviācijas telpas izveidi

26.10.2006 likums "Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas"