Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa ,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

juridiskā adrese: Lidosta „Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

www.riga-airport.com

Pamatkapitāls: 28 608 932 EUR

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra p.i. Ligita Austrupe

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

Rīgas lidosta ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls, kas savieno Baltijas valstis ar Eiropas darījumu centriem un iecienītiem atpūtas galamērķiem. Apzinoties savu lomu un atbildību Latvijas tautsaimniecībā, Rīgas lidosta attīsta ilgtspējīgus pakalpojumus un infrastruktūru, rūpējoties par darbiniekiem un apkārtējo vidi, ejot kopsolī ar sabiedrību un vietējo kopienu. Pievienojoties iniciatīvai “Net Zero 2050”, lidosta “Rīga” ir apņēmusies sasniegt klimata neitralitāti līdz 2050. gadam.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 17.panta pirmo daļu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””  un tās akcijas nedrīkst privatizēt vai atsavināt.

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 2. un 3. punktam.

Stratēģiskais mērķis: radīt, uzturēt un pilnveidot pozitīvu klientu pieredzi, nodrošinot drošus un augstas kvalitātes pakalpojumus.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

 https://www.riga-airport.com/lv/finanses

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

2018. gadā izmaksātās dividendes: 2 004 443 EUR

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 23. aprīļa rīkojumu Nr.219 “Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitāla palielināšanu” 4. punktu un 11. punktu sabiedrībai nav jāmaksā dividendes par 2019., 2021. un 2022. gadu.

Sabiedrība 2020. gadu noslēgusi ar zaudējumiem.

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots