Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa ,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

juridiskā adrese: Lidosta „Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

www.riga-airport.com

Pamatkapitāls: 28 608 932 EUR

 

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre Ilonda Stepanova

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” ir Baltijas reģiona galvenais gaisa satiksmes centrs, kas nodrošina sabiedrības interešu īstenošanu regulāro starptautisko pasažieru, kravas un pasta gaisa pārvadājumos uz Eiropas un citām pasaules valstu pilsētām, kā arī nodrošina pakalpojumus valsts drošības jautājumos, kas saistīti ar militārās aviācijas gaisa kuģu satiksmi Latvijā, nodrošinot starptautiskām un Eiropas prasībām atbilstošus aviācijas drošības procesus.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 17.panta pirmo daļu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””  un tās akcijas nedrīkst privatizēt vai atsavināt.

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. un 3.punktam

Stratēģiskais mērķis: Radīt, uzturēt un pilnveidot pozitīvu klientu pieredzi, nodrošinot drošus un augstas kvalitātes pakalpojumus.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

 

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

 https://www.riga-airport.com/par-lidostu/finanses

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

2018.gadā izmaksātā dividendes- 2 004 443 EUR

 https://www.riga-airport.com/par-lidostu/finanses

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots