Informācija par iznomātiem nekustamiem īpašumiem

Nr.p.k.

Adrese

Platība

Nomnieks

Līguma termiņš

1.

“Smilts laukums pie Aizmežiem” Kauguru pagasts, Beverīnas novads.

0.8265 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

2.

“Sedaskrasti” Vecates pagasts, Burtnieku novads.

0,6 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

3.

“Mežakrasti” Lazdonas pagasts, Madonas novads.

0,3119 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

4.

Māras iela 1, Rūjiena, Rūjienas novads.

0,9408 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

5.

Litenes iela 14, Gulbene, Gulbenes novads.

0,977 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

6.

“Krūzas 3” Burtnieku pagasts, Burtnieku novads.

0,1479 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

7.

“Krājlaukums” Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.

0,2077 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

8.

“Krautuve” Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.

0,84 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

9.

“Krautne” Tabores pagasts, Daugavpils novads.

7.98 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

10.

Cesvaines 1, Madona, Madonas novads.

0,0766 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

11.

“Bērtne” Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads.

0,3708 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

12.

“Akmentiņi” Aiviekstes pagasts, Pļaviņas novads.

0,5244 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

13.

“Baltika” Kalniešu pagasts, Krāslavas novads.

3,12 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

14.

“Berjozovka” Izvaltas pagasts, Krāslavas novads.

8,61 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

15.

“Čuksti” Ziemera pagasts, Alūksnes novads.

9,93 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

16.

“Dauģēnu karjers” Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads.

3,1 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

17.

“Elerne 4” Tabores pagasts, Daugavpils novads.

5,01 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

18.

“Karjers Jumurda” Jumurdas pagasts, Ērgļu novads.

6,73 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

19.

“VAS Latgales ceļi” Čornajas pagasts, Rēzeknes novads.

11,68 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

20.

“Lielmeži” Konstantinovas pagasts, Dagdas novads.

8,05 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

21.

“Renda” Rendas pagasts, Kuldīgas novads.

16,04 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

22.

“Strazdu grantskarjers” Sausnējas pagasts, Ērgļu novads.

7,56 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

23.

“Teimas 1” Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads.

5,8 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

24.

“Zagadi” Alsviķu pagasts, Alūksnes novads.

5,97 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

25.

Vaļņu iela 15, Daugavpils

garāža 398.8 m2

garāža 131.3 m2

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

15.04.2023.

26.

Daugavgrīvas iela 93, Rīga

901 kv.m

SIA „EXTRON BALTIC”

12.05.2025.