Informācija par iznomātiem nekustamiem īpašumiem

Nr.p.k.

Adrese

Platība

Nomnieks

Līguma termiņš

1.

Flotes iela 10, Rīga (nomas objekta daļa ar kadastra apzīmējumu 010010301558008)

0,5572 ha

SIA “LD Sistems” pēc reorganizācijas SIA “MOSK”

19.11.2027.

2.

Daugavgrīvas iela 93, Rīga

0,0901 ha

SIA “EXTRON BALTIC”

12.05.2025.