Logo

Eiropas Savienības (ES) fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošo nozaru attīstībai ir pieejams finansējums 903,51 milj.eiro apmērā. Projektiem transporta nozarē finansējums ir 870,60 milj.eiro, savukārt projektiem sakaru nozarē - 32,91 milj.eiro. ES investīcijas transporta un sakaru nozarē novirzīs trīs mērķiem, kas izvirzīti Eiropas līmenī – “Viedāka Eiropa”, “Zaļāka Eiropa” un “Ciešāk savienota Eiropa”.

Plašāka informācija par ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodu un pieejamo, kā arī plānoto atbalstu pieejama ES fondu mājaslapā.

Specifiskā atbalsta mērķa nosaukums

ES fondu finansējums, EUR*

1.4.1.1. Augstas veiktspējas tīklu infrastruktūras attīstība Savienojamības paziņojumam atbilstošu pēdējās jūdzes pieslēgumu nodrošināšanai

7 395 000

1.4.1.2. 5G izvēršanai piemērotas pasīvās infrastruktūras pieejamība gar TEN-T tīkla sauszemes transporta ceļiem un nepārtraukts 5G pārklājums Rail Baltica koridorā

10 722 750

1.4.1.3. Nākamās paaudzes tīkla izveide lauku teritorijās

11 092 500

1.4.1.4. Vienotā kiberdrošības infrastruktūra

3 697 500

2.3.1.1. Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas

3 697 500

2.3.1.2. Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls

75 396 164

2.3.1.3. Veloinfrastruktūras attīstība

22 492 390

2.3.1.4. Bezemisiju vilcieni

18 094 768

2.3.1.5. Pētījumi ES Zaļajā kursa jomā

3 000 000

2.4.1. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas transportā veicināšana

32 100 000

3.1.1.1. Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos

225 182 443

3.1.1.2. Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā attīstība

285 000 000

3.1.1.3. Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība

80 000 000

3.1.1.4. Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība

73 900 000

3.1.1.5. Nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība

36 950 000

3.1.1.6. Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība

14 790 000

Kopā:

903 511 015

*Ņemot vērā 2022.gada 25.novembrī Eiropas Komisijas apstiprināto Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu Latvijai 2021. - 2027.gadam