Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VAS “Latvijas gaisa satiksme”

juridiskā adrese: Muzeju iela 3, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1053

www.lgs.lv

Pamatkapitāls: 28 765 948 EUR

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Ligita Austrupe

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

VAS “Latvijas gaisa satiksme” galvenais pamatdarbības veids ir aeronavigācijas pakalpojumu sniegšana visiem gaisa telpas lietotājiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā. Minētie pakalpojumi sevī ietver gaisa satiksmes vadības, sakaru, navigācijas, pārraudzības, aeronavigācijas informācijas un meteoroloģiskos pakalpojumus.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 17. panta pirmo daļu VAS "Latvijas Gaisa satiksme" un tās akcijas nedrīkst privatizēt vai atsavināt.

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 2. punktam.

Stratēģiskais mērķis: nodrošināt aeronavigācijas pakalpojumus un to drošumu atbilstoši starptautisko un nacionālo standartu prasībām, uzturēt optimālu kontrolējamās gaisa telpas kapacitāti, attīstīt aeronavigācijas pakalpojumus un to infrastruktūru, kā arī sniegt iespēju visiem gaisa telpas lietotājiem lidojumus veikt efektīvi, ievērojot gan militāro, gan civilo operatoru prasības.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

https://www.lgs.lv/korporativa-informacija/statistika-un-finansu-raditaji/gs-lv-korporativa-informacija-statistika-un-finansu-raditaji-https-www-lgs-lv-korporativa-informacija-statistika-un-finansu-raditaji-https-www-lgs-lv-wp-content-uploads-2022-03-12m2021-1-pdf-opens-in/

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 18. jūnija rīkojumu Nr. 322 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" pārskata gadu peļņas daļu par 2019.-2023. gadu” sabiedrībai nav jāmaksā dividendes no pārskata gada peļņas par 2019.-2023. gadu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. februāra rīkojumu Nr. 64 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu” sabiedrībai nav jāmaksā dividendes no prognozētās tīrās peļņas par 2017.-2019. pārskata gadu.

https://www.lgs.lv/korporativa-informacija/statistika-un-finansu-raditaji/maksajumi-budzeta/

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots.