Iekšējie noteikumi Nr.01-02/22 "Satiksmes ministrijas ētikas kodekss"apstiprināti 2020. gada 6. novembrī