Satiksmes ministrijas ētikas kodekss

(Apstiprināti Iekšējie noteikumi 2020. gada 6. novembrī nr.01-02/22)