Atašeji  nodrošina Satiksmes ministrijas un tās padotības iestāžu, kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, interešu pārstāvēšanu Latvijas Republikas vēstniecībās akreditācijas valstīs.

Latvijas transporta un sakaru nozares divpusējās intereses ir pārstāvētas Kazahstānas Republikā, Ķīnas Tautas Republikā.

Kazahstāna, kā arī pārējās Centrālas Āzijas valstis, atrodas lielā sauszemes  ģeopolitiskajā krustpunktā ar dinamisku ekonomiskās attīstības potenciālu.  88 %  sauszemes kravu maršrutā Ķīna – Eiropa/Eiropa – Ķīna  tiek  vestas caur Kazahstānu.

Bez tam  Kazahstāna ir bagāta ar izejvielu resursiem, kurus aktīvi eksportē. Reģionā tiek attīstīti arī biznesa sakari un tūrisms. Līdz ar to Latvijas transporta nozarei ir būtiski pastāvīgi būt informētai un regulāri aktualizēt sadarbības piedāvājumus gan tranzīta, gan dzelzceļa, gan auto un aviopārvadājumu jomās.

Strauja attīstība mijiedarbībā ar no Eiropas atšķirīgiem pārvaldības modeļiem un mainīgiem spēles noteikumiem prasa pastāvīgu klātbūtni, kuru nodrošina transporta un sakaru nozares atašejs.   

Ķīna ir pasaules otrā lielākā ekonomika ar vismodernāko transporta sistēmu pasaulē. Ķīna kā pasaules līdere transporta kvalitātes un efektivitātes, tehnoloģisko jauninājumu, viedas un ilgtspējīgas transporta ekosistēmas attīstības jomās, aktīvi paplašina starptautiskos sakarus, transporta tīklus un savienojumus. Šodien Ķīna ir lielākais Latvijas preču un pakalpojumu divpusējais tirdzniecības partneris Āzijā.

Eirāzijas kontinentā attīstās jaunas un alternatīvas tirdzniecības, kravu un pasažieru plūsmas, kas Latvijai dod iespēju attīstīt un piedāvāt integrētus multimodālos transporta pakalpojumus un risinājumus kravu un pasažieru piegādēm caur Latviju, veicināt Eirāzijas savienojamības attīstību caur Latviju un sekmēt investīciju piesaisti.

Satiksmes ministrijas nozares padomnieks Latvijas vēstniecībā Pekinā galvenokārt ir atbildīgs par divpusējo attiecību uzturēšanu un attīstību transporta un loģistikas jomā, pārstāvot, veicinot un attīstot sadarbību aviācijas, dzelzceļa, ostu, pasta un sakaru jomā ar nacionālajām, provinču un vietējām pašvaldībām, institūcijām un organizācijām, valsts un privātiem uzņēmumiem Ķīnā, kā arī pārstāvot Latvijas transporta un loģistikas nozari daudzpusējās sadarbības projektos un iniciatīvās.

 

Helmuts Kols
Satiksmes ministrijas nozares padomnieks
Latvijas Republikas vēstniecībā Ķīnas Tautas Republikā
Villa 02-02, Section A of Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound
No. 22 Dongfang East Street, Chaoyang District, Beijing, P.R. China
Tel.      +86 10 853 230 09
Fakss:  +86 10 853 219 25
E-pasts: helmuts.kols@sam.gov.lv