Nosaukums

Kontaktpersona

1. Starpinstitūciju darba grupa, lai veicinātu automatizētu transportlīdzekļu attīstību Latvijā

Satiksmes ministrijas
Autosatiksmes departamenta
direktors Tālivaldis Vectirāns
talivaldis.vectirans@sam.gov.lv
Tālr.: 67028300

Autosatiksmes departamenta
Autotransporta nodaļas
vecākais referents Jānis Kalniņš
janis.kalnins@sam.gov.lv
Tālr. 67028118

2. Autoceļu padome

Satiksmes ministrijas
Autosatiksmes departamenta
direktors Tālivaldis Vectirāns
talivaldis.vectirans@sam.gov.lv
Tālr.: 67028300

Autosatiksmes departamenta
Autoceļu nodaļas
Vecākā referente Zanda Jaunsproģe
zanda.jaunsproge@sam.gov.lv
Tālr.67028334

3. Ceļu satiksmes drošības padome

Satiksmes ministrijas
Autosatiksmes departamenta
direktors Tālivaldis Vectirāns
talivaldis.vectirans@sam.gov.lv
Tālr.: 67028300

Autosatiksmes departamenta
Autotransporta nodaļas
vecākais referents Jānis Kalniņš
janis.kalnins@sam.gov.lv
Tālr. 67028118

4.

Satiksmes ministrijas Starptautisko autopārvadājumu konsultatīvā padome

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja
Indra Gromule
indra.gromule@atd.lv
Tālr.: 67686458

5.

Autotransporta direkcijas Pasažieru starptautisko pārvadājumu konsultatīvā padome

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Juridiskās daļas
Autopārvadājumu nozares konsultante
Sandra Tanne
sandra.tanne@atd.lv
Tālr.: 67686480

6.

Autotransporta direkcijas autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas konsultatīvā komisija

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Licencēšanas daļas vadītājs
Māris Vaics
maris.vaics@atd.lv
Tālr.: 67686454

7.

Bīstamo kravu aprites konsultatīvā padome

Satiksmes ministrijas
Transporta un sakaru drošības nodaļas vadītājs Viktors Līpenīts
viktors.lipenits@sam.gov.lv
Tālr.:67028227

8.

Satiksmes ministrijas elektronisko sakaru nozares padome, kurai asistē Satiksmes ministrijas elektronisko sakaru nozares padomes ekspertu darba grupa

Satiksmes ministrijas
Sakaru departamenta
Sakaru nozares attīstības nodaļas vadītāja
Zita Kanberga
zita.kanberga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028109

9.

Optiskā tīkla uzraudzības komiteja

Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta Elektronisko sakaru un pasta nodaļas vecākais referents Dainis Valdmanis dainis.valdmanis@sam.gov.lv
Tālr.: 67028105

10.

Speciālā komiteja/konsultatīvais forums attiecībām ar trešajām valstīm aviācijas jomā

Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271

11.

Par starptautisko līgumu nacionālā normatīvā regulējuma pilnveidošanu

Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271

12.

Eirokontroles pastāvīgā finanšu komiteja

Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Mārīte Paegle marite.paegle@sam.gov.lv
Tālr.: 67028225
Civilās aviācijas aģentūras
Finanšu daļas vadītāja-galvenā grāmatvede Inta Dambe inta.dambe@latcaa.gov.lv
Tālr.: 67830941
13.

Eiropas Padomes Aviācijas darba grupa

Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga
ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271
Aviācijas departamenta
vecākā referente Marina Kurpniece
marina.kurpniece@sam.gov.lv
Tālr.: 67028268
Aviācijas departamenta
vecākā referente Mārīte Paegle
marite.paegle@sam.gov.lv
Tālr.: 67028225

14.

NEFAB (Ziemeļeiropas funkcionālais gaisa telpas bloks) valstu Transporta ministriju pārstāvju darba grupa

Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
direktors Arnis Muižnieks
arnis.muiznieks@sam.gov.lv
Talr.: 67028209
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga
ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271

15.

Vienotā kopējās Eiropas debesu speciālās komitejas darba grupa sarunām par Eiropas vienotās aviācijas telpas izveidi

Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
direktors Arnis Muižnieks
arnis.muiznieks@sam.gov.lv
Tālr.: 67028209
16.

Aviācijas tirgus pieejamības ekspertu komiteja

Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga
ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271
17. Darba grupa attiecībā uz personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

Satiksmes ministrijas
Dzelzceļa departamenta
direktors Patriks Markēvičs patriks.markevics@sam.gov.lv
Tālr.: 67028192

18. Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvā padome

Satiksmes ministrijasDzelzceļa departamenta direktors Patriks Markēvičs patriks.markevics@sam.gov.lv
Tālr: 67028192

Valsts dzelzceļa administrācijas
direktors Juris Iesalnieks
juris.iesalnieks@vda.gov.lv
Tālr.: 67234472