Nosaukums

Kontaktpersona

1. Starpinstitūciju darba grupa, lai veicinātu automatizētu transportlīdzekļu attīstību Latvijā

Satiksmes ministrijas
Autosatiksmes departamenta
direktors Tālivaldis Vectirāns
talivaldis.vectirans@sam.gov.lv
Tālr.: 67028300

Autosatiksmes departamenta
Autotransporta nodaļas
vecākais referents Jānis Kalniņš
janis.kalnins@sam.gov.lv
Tālr. 67028118

2. Autoceļu padome

Satiksmes ministrijas
Autosatiksmes departamenta
direktors Tālivaldis Vectirāns
talivaldis.vectirans@sam.gov.lv
Tālr.: 67028300

Autosatiksmes departamenta
Autoceļu nodaļas
Vecākā referente Zanda Jaunsproģe
zanda.jaunsproge@sam.gov.lv
Tālr.67028334

3. Ceļu satiksmes drošības padome

Satiksmes ministrijas
Autosatiksmes departamenta
direktors Tālivaldis Vectirāns
talivaldis.vectirans@sam.gov.lv
Tālr.: 67028300

Autosatiksmes departamenta
Autotransporta nodaļas
vecākais referents Jānis Kalniņš
janis.kalnins@sam.gov.lv
Tālr. 67028118

4.

Satiksmes ministrijas Starptautisko autopārvadājumu konsultatīvā padome

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja
Indra Gromule
indra.gromule@atd.lv
Tālr.: 67686458

5.

Autotransporta direkcijas Pasažieru starptautisko pārvadājumu konsultatīvā padome

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Juridiskās daļas
Autopārvadājumu nozares konsultante
Sandra Tanne
sandra.tanne@atd.lv
Tālr.: 67686480

6.

Autotransporta direkcijas autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas konsultatīvā komisija

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Licencēšanas daļas vadītājs
Māris Vaics
maris.vaics@atd.lv
Tālr.: 67686454

7.

Bīstamo kravu aprites konsultatīvā padome

Satiksmes ministrijas
Transporta un sakaru drošības nodaļas vadītājs Viktors Līpenīts
viktors.lipenits@sam.gov.lv
Tālr.:67028227

8.

Satiksmes ministrijas elektronisko sakaru nozares padome, kurai asistē Satiksmes ministrijas elektronisko sakaru nozares padomes ekspertu darba grupa

Satiksmes ministrijas
Sakaru departamenta
Sakaru nozares attīstības nodaļas vadītāja

Tālr.: 67028109

9.

Optiskā tīkla uzraudzības komiteja

Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta Elektronisko sakaru un pasta nodaļas vecākais referents Dainis Valdmanis dainis.valdmanis@sam.gov.lv
Tālr.: 67028105

10.

Speciālā komiteja/konsultatīvais forums attiecībām ar trešajām valstīm aviācijas jomā

Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271

11.

Par starptautisko līgumu nacionālā normatīvā regulējuma pilnveidošanu

Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271

12.

Eirokontroles pastāvīgā finanšu komiteja

Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Mārīte Paegle marite.paegle@sam.gov.lv
Tālr.: 67028225
Civilās aviācijas aģentūras
Finanšu daļas vadītāja-galvenā grāmatvede Inta Dambe inta.dambe@latcaa.gov.lv
Tālr.: 67830941
13.

Eiropas Padomes Aviācijas darba grupa

Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga
ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271
Aviācijas departamenta
vecākā referente Marina Kurpniece
marina.kurpniece@sam.gov.lv
Tālr.: 67028268
Aviācijas departamenta
vecākā referente Mārīte Paegle
marite.paegle@sam.gov.lv
Tālr.: 67028225

14.

NEFAB (Ziemeļeiropas funkcionālais gaisa telpas bloks) valstu Transporta ministriju pārstāvju darba grupa

Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
direktors 

Talr.: 67028209
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga
ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271

15.

Vienotā kopējās Eiropas debesu speciālās komitejas darba grupa sarunām par Eiropas vienotās aviācijas telpas izveidi

Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
direktors

Tālr.: 67028209
16.

Aviācijas tirgus pieejamības ekspertu komiteja

Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga
ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271
17. Darba grupa attiecībā uz personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

Satiksmes ministrijas
Dzelzceļa departamenta
direktors Patriks Markēvičs patriks.markevics@sam.gov.lv
Tālr.: 67028192

18. Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvā padome

Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta direktors Patriks Markēvičs patriks.markevics@sam.gov.lv
Tālr: 67028192

Valsts dzelzceļa administrācijas
direktors Juris Iesalnieks
juris.iesalnieks@vda.gov.lv
Tālr.: 67234472