Nosaukums

Kontaktpersona

Autoceļu padome

Satiksmes ministrijas
Autoceļu infrastruktūras departamenta
direktors 
 Tālivaldis Vectirāns
talivaldis.vectirans@sam.gov.lv
Tālr.: 67028300

Autosatiksmes departamenta
Autoceļu infrastruktūras departamenta
vecākā referente 
Zanda Jaunsproģe
zanda.jaunsproge@sam.gov.lv
Tālr.67028334

Ceļu satiksmes drošības padome

Satiksmes ministrijas
Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta

direktore Annija Novikova
annija.novikova@sam.gov.lv
Tālr.: 67028325

Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta
vecākais referents 
Jānis Kalniņš
janis.kalnins@sam.gov.lv
Tālr. 67028118

Satiksmes ministrijas Starptautisko autopārvadājumu konsultatīvā padome

VSIA "Autotransporta direkcija"
Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja
Indra Gromule
indra.gromule@atd.lv
Tālr.: 67686458

Autotransporta direkcijas Pasažieru starptautisko pārvadājumu konsultatīvā padome

VSIA "Autotransporta direkcija"
Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja
Indra Gromule

indra.gromule@atd.lv
Tālr.: 67686458

Autotransporta direkcijas autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas konsultatīvā komisija

VSIA "Autotransporta direkcija"
Licencēšanas daļas vadītājs
Māris Vaics
maris.vaics@atd.lv
Tālr.: 67686454

Bīstamo kravu aprites konsultatīvā padome

Satiksmes ministrijas
Transporta un sakaru drošības nodaļas vadītājs Viktors Līpenīts
viktors.lipenits@sam.gov.lv
Tālr.:67028227

Satiksmes ministrijas elektronisko sakaru nozares padome, kurai asistē Satiksmes ministrijas elektronisko sakaru nozares padomes ekspertu darba grupa

Satiksmes ministrijas
Sakaru departamenta
Sakaru nozares attīstības nodaļas vadītāja

Tālr.: 67028109

Optiskā tīkla uzraudzības komiteja

Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta Elektronisko sakaru un pasta nodaļas vecākais referents Dainis Valdmanis dainis.valdmanis@sam.gov.lv
Tālr.: 67028105
Speciālā komiteja/konsultatīvais forums attiecībām ar trešajām valstīm aviācijas jomā Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271
Par starptautisko līgumu nacionālā normatīvā regulējuma pilnveidošanu Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271
Eirokontroles pastāvīgā finanšu komiteja Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Mārīte Paegle marite.paegle@sam.gov.lv
Tālr.: 67028225
Civilās aviācijas aģentūras
Finanšu daļas vadītāja-galvenā grāmatvede Inta Dambe inta.dambe@latcaa.gov.lv
Tālr.: 67830941
Eiropas Padomes Aviācijas darba grupa Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga
ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271
Aviācijas departamenta
vecākā referente Marina Kurpniece
marina.kurpniece@sam.gov.lv
Tālr.: 67028268
Aviācijas departamenta
vecākā referente Mārīte Paegle
marite.paegle@sam.gov.lv
Tālr.: 67028225
NEFAB (Ziemeļeiropas funkcionālais gaisa telpas bloks) valstu Transporta ministriju pārstāvju darba grupa Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
direktors 

Talr.: 67028209
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga
ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271
Vienotā kopējās Eiropas debesu speciālās komitejas darba grupa sarunām par Eiropas vienotās aviācijas telpas izveidi Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
direktors

Tālr.: 67028209
Aviācijas tirgus pieejamības ekspertu komiteja Satiksmes ministrijas
Aviācijas departamenta
vecākā referente Ligita Betaga
ligita.betaga@sam.gov.lv
Tālr.: 67028271
Darba grupa attiecībā uz personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām Satiksmes ministrijas
Dzelzceļa departamenta
direktors Patriks Markēvičs patriks.markevics@sam.gov.lv
Tālr.: 67028192
Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvā padome

Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta direktors Patriks Markēvičs patriks.markevics@sam.gov.lv
Tālr: 67028192

Valsts dzelzceļa administrācijas
direktors Juris Iesalnieks
juris.iesalnieks@vda.gov.lv
Tālr.: 67234472