Eiropas Komisija ir politiski neatkarīga Eiropas Savienības (ES) iestāde, kuras uzdevums ir veicināt ES vispārējo interešu ievērošanu, ierosināt un piemērot tiesību aktus, kā arī īstenot politiku un lietot ES budžetu. Komisija īsteno Eiropas Parlamenta un ES Padomes lēmumus. Politisko vadību Komisijā nodrošina 27 komisāru komanda (pa vienam no katras ES dalībvalsts).

Komisijas politiku transporta jomā izstrādā Komisijas Transporta un mobilitātes ģenerāldirektorāts. Šo ģenerāldirektorātu vada komisāre Adina Valeana (Adina Vălean).

Komisijas politiku telesakaru jomā izstrādā Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts. Šo ģenerāldirektorātu vada Komisijas Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons (Thierry Breton).