Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

AS “Pasažieru vilciens”

juridiskā adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050

www.pv.lv

Pamatkapitāls: 20 868 047 EUR

 

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens” ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus visā Latvijas teritorijā pa dzelzceļu.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktam

Stratēģiskais mērķis: Modernizējot esošo ritošo sastāvu, iepērkot jaunus vilcienus un, sadarbībā ar VAS „Latvijas dzelzceļš”, pilnveidojot staciju infrastruktūru, AS „Pasažieru vilciens”  nākamo piecu gadu laikā būtiski uzlabos savu pakalpojumu kvalitāti, kas ļaus kļūt par labāko pasažieru pārvadātāju Latvijā. Tāpat plānots izstrādāt un ieviest biļešu atlaižu sistēmu un palielināt vilcienu kustības ātrumu un intensitāti, tādējādi sekmējot AS „Pasažieru vilciens” konkurētspēju transporta pakalpojumu tirgū.

 

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

A/S „VRC Zasulauks” (PV daļu īpatsvars 51%), adrese: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046

 

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

www.pv.lv/lv/par-mums/finansu-parskati/

 

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2018.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes – saskaņā ar Komerclikuma 161.panta ceturto daļu sabiedrībai dividendes nav jāmaksā.

 www.pv.lv/lv/par-mums/finansu-parskati/

 

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots