Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

AS “Pasažieru vilciens”

juridiskā adrese: Pērses iela 8, Rīga, LV-1011

www.pv.lv

Pamatkapitāls: 20 868 047 EUR

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens” ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus visā Latvijas teritorijā pa dzelzceļu.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 2. punktam.

Stratēģiskais mērķis: nodrošināt ilgtspējīgus, piekļūstamus un nepārtrauktus pasažieru pārvadājumus, kas atbilst efektīvas mobilitātes vajadzībām un veicina reģionu sasniedzamību, veicināt iedzīvotāju uzticību dzelzceļa sabiedriskajam transportam, padarot to par apzinātu un racionālu izvēli sniegto pakalpojumu ērtuma un kvalitātes dēļ, un attīstīt Baltijas reģionā konkurētspējīgus un ekonomiski pamatotus mobilitātes pakalpojumus.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

A/S „VRC Zasulauks” (AS „Pasažieru vilciens” daļu īpatsvars 51%), adrese: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046.

Ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2020. gada 3. marta spriedumu tika pasludināts AS “VRC Zasulauks” maksātnespējas process un iecelts administrators. Maksātnespējas process joprojām turpinās.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

www.pv.lv/lv/par-mums/finansu-parskati/

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2022. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes- 386 713 euro.

Par 2021. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes- 378 268 euro.

Par 2020. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes- 148 234 euro.

Par 2019. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes – saskaņā ar Komerclikuma 161.panta ceturto daļu sabiedrībai dividendes nav jāmaksā.

Par 2018. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes – saskaņā ar Komerclikuma 161.panta ceturto daļu sabiedrībai dividendes nav jāmaksā.

www.pv.lv/lv/par-mums/finansu-parskati/

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots.