Loģistikas padome

Loģistikas nozares padomi izveidoja 2014.gadā, lai veicinātu nozares attīstību caur aktīvāku valsts un privātā sektora sadarbību. Padome apvieno pārstāvjus no Satiksmes ministrijas, lielo ostu pārvaldēm, kapitālsabiedrībām, un ar loģistikas biznesa attīstību saistītām uzņēmēju biedrībām. Padomes galvenie uzdevumi ir kopā ar nozares uzņēmējiem:

  • veicināt jaunu kravu plūsmu un investīciju piesaisti Latvijas tranzīta koridoram;
  • veicināt pilnvērtīgāku Latvijas iekļaušanos reģionālās un globālās piegāžu ķēdēs.