Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

juridiskā adrese: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, LV-1012

www.lvrtc.lv

Pamatkapitāls: 78 454 705 EUR

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra p.i. Ligita Austrupe

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  ir viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, nodrošinot kvalitatīvus un drošus telekomunikāciju risinājumus nozīmīgākajiem Latvijā pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts institūcijām. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” klienti ir Latvijā pazīstamās televīzijas kompānijas, radiostacijas, kā arī vadošie elektronisko sakaru operatori. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ir vienīgais uzticamais sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs valstī un nodrošina droša elektroniskā paraksta pakalpojumu fiziskām un juridiskām personām

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 13. panta pirmās prim daļu nedrīkst atsavināt.

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 2. un 3. punktam

Stratēģiskais mērķis: nodrošināt un attīstīt augstas pieejamības, integritātes un drošības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru un pakalpojumus, stiprinot valsts efektīvu pārvaldi, drošību un sekmējot tautsaimniecības izaugsmi.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

SIA “Latvijas Mobilais Telefons” (LVRTC daļu īpatsvars 23%), adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/finanses/

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2022. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 4 069 009 EUR.

Par 2021. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 3 109 472 EUR.

Par 2020. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 1 546 386 EUR.

Par 2019. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - sabiedrība 2019. gadu noslēgusi ar zaudējumiem.

Par 2018. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 1 635 732 EUR.

https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/finanses/

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots.