Satiksmes ministrijas nolikums 
(Apstiprināts ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem nr.242)

(Apstiprināts 2021.gada 31. augustā nr.01-01/16)

(Apstiprināti Iekšējie noteikumi 2020. gada 6. novembrī nr.01-02/22)

(Apstiprināti Iekšējie noteikumi 2019. gada 19. decembrī nr. 01-02/20)