Satiksmes ministrijas nolikums 
(Apstiprināts ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem nr.242)

Satiksmes ministrijas reglaments
(Apstiprināts 2014.gada 6.novembrī nr.01-01/13)

 

(Apstiprināti Iekšējie noteikumi 2020. gada 6. novembrī nr.01-02/22)