Logo

Uzsaukums 2023 Military Mobility call 

2023. gadā 21. septembrī noslēdzās projektu iesniegumu atlases uzsaukums, kas tika izsludināts 2023. gada 3. maijā.  

Uzsaukuma ietvaros kopumā vērtēšanai iesniegti 11 Latvijas projektu iesniegumi: 3 dzelzceļa jomā, 4 autoceļu jomā, 3 ostu jomā, 1 aviācijas jomā. No tiem 2024. gadā apstiprināti 3 projektu iesniegumi ar CEF finansējumu vairāk kā 78,7 miljn.euro: 

1) “Reconstruction of the bridge over Salaca for enhanced dual use”, projekta iesniedzējs Latvijas valsts ceļi, apstiprināts CEF finansējums vairāk kā 7,5 miljn.euro. 

2) “Reconstruction of the 4th Aircraft Apron of SJSC "International Airport "Riga"" for Ensuring Civilian-Defence Dual Use TEN-T Infrastructure”, projekta iesniedzējs Starptautiskā lidosta “Rīga”, apstiprināts CEF finansējums vairāk kā 19,6 miljn.euro.  

3) “Integration on the Military Mobility requirements in the Latvian part of the Rail Baltica project (Part 3) Rail Baltica”, projekta iesniedzējs Satiksmes ministrija, apstiprināts CEF finansējums vairāk kā 51,5 miljn.euro   

Uzsaukums CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF), 4. atlases kārta 

2023. gadā 13. aprīlī noslēdzās projektu iesniegumu 4. atlases kārta. 

AFIF uzsaukuma 4.atlases kārtas ietvaros 2023. gadā no 4 Latvijas iesniegtajiem projektu iesniegumiem apstiprināti visi 4 projektu iesniegumi (apstiprināts EISI finansējums darbībām Latvijas teritorijā vairāk kā 22,1 miljn.euro): 

1. “Elektrum Drive – e-mobility network in LV, LT, EE”, projekta iesniedzējs AS Latvenergo,  apstiprināts CEF finansējums vairāk kā 5,5 miljn.euro.   

Mērķis ir uzlabot nacionālo e-mobilitāti, piedāvājot uzlādes pakalpojumus TEN-T tīklā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā, tai skaitā izbūvēt 31 uzlādes stacijas Latvijas teritorijā.  

2. “Enefit Volt Connects Via Baltica 2”, projekta iesniedzējs Eesti energia,  apstiprināts CEF finansējums vairāk kā 1,5 miljn.euro. 

Mērķis ir uzlabot nacionālo e-mobilitāti, piedāvājot uzlādes pakalpojumus TEN-T tīklā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā, tai skaitā izbūvēt 10 uzlādes stacijas Latvijas teritorijā.  

3. “Accelerate Europe’s key infrastructure – GENERAL”, projekta iesniedzējs Tesla Italy S.r.l., apstiprināts CEF finansējums darbībās Latvijas teritorijā vairāk kā 1,3 miljn.euro.  

Mērķis ir elektrouzlādes tīkla izveide Eiropā vieglajam autotransportam (kopumā 21 valstis), tai skaitā izbūvēt 44 uzlādes punktus, pārbūvēt 4 uzlādes punktus Latvijas teritorijā.  

4. “Development of Ultra-fast EV charging Stations along TEN-T network in Poland, Lithuania, Latvia and Estonia”, projekta iesniedzējs Eleport Sp. z o.o., apstiprināts CEF finansējums darbībās Latvijas teritorijā vairāk kā 4,6 miljn.euro.  

Mērķis kopumā izbūvēt 138 uzlādes stacijas (ultra-fast), tai skaitā 15 Latvijā. 

Uzsaukums 2022 CEF Transport Call 

2023. gadā 18. janvārī noslēdzās projektu iesniegumu atlases uzsaukums, kas tika izsludināts 2022. gada 1. septembrī.  

Kopumā uzsaukuma no uzsaukuma ietvaros 2022. gadā iesniegtajiem Latvijas 11 projektu iesniegumiem (7 ostu jomā, 1 aviācijas jomā, 2 dzelzceļa jomā, 1 autoceļu jomā) 2023. gadā 4 apstiprināti: 

1) “Providing of safe berthing of Ro-Ro ferries in the port of Liepaja” (LPXRORO), projekta iesniedzējs Liepājas Speciālās ekonomiskās zona, apstiprināts CEF finansējums vairāk kā 6,9 miljn.euro. 

Mērķis ir uzlabot Liepājas ostā ienākošo Ro-Ro prāmju kuģošanas drošību, pārbūvējot esošo piestātni un palielinot projektēto ūdens dziļumu, lai uzņemtu jaunākos modernākos Ro-Ro/ Ro-Pax prāmjus. Plānots uzstādīt arī 0,4 kV elektroapgādes sistēmu "aukstajai gludināšanai". 

2) “CP1 DEPLOYMENT – SYNCHRONISED MODERNISATION OF ATM (CLEAN ATM))”, projekta iesniedzējs Latvijas gaisa satiksme, apstiprināts CEF finansējums darbībās Latvijas teritorijā vairāk kā 310 tūkst.euro. 

Mērķis ir samazināt sastrēgumus, kavējumus un nevajadzīgas oglekļa un trokšņa emisijas gaisa satiksmē. Projekts apvieno 41 iesaistītās puses (aviosabiedrības, lidostas, ANSP, militārās iestādes, tīkla pārvaldnieku) no 22 ES dalībvalstīm. Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta viedāka, sadarbspējīgāka, drošāka un ilgtspējīgāka gaisa satiksmes pārvaldība Eiropā. 

3) “Rail Baltica - 1435 mm standard gauge railway line development in Estonia, Latvia and Lithuania (Part VIII)”, projekta iesniedzējs AS RB Rail, apstiprināts CEF finansējums vairāk kā 605,4 miljn.euro. 

4) “Rail Baltica - 1435 mm standard gauge railway line development in Estonia, Latvia and Lithuania (Part VIII)”, projekta iesniedzējs AS RB Rail, apstiprināts CEF finansējums vairāk kā 323,5 miljn.euro. 

Uzsaukums 2022 Military Mobility call 

2022. gadā 29. septembrī noslēdzās projektu iesniegumu atlases uzsaukums, kas tika izsludināts 2022. gada 12. maijā. 

 No uzsaukuma ietvaros 2022. gadā 7 Latvijas iesniegtajiem projektu iesniegumiem (4 aviācijas jomā, 3 ostu jomā) 2023. gadā apstiprināti 3 projektu iesniegumi: 

1) “Riga Enhanced ATM InfrastruCture DevelopmenT”, projekta iesniedzējs ir VAS Latvijas gaisa satiksme, apstiprināts CEF finansējums vairāk kā 26,2 miljn.euro. 

2) “Introduction of modern and efficient icebreaking equipment in the Gulf of Riga”, projekta iesniedzējs ir Rīgas brīvostas pārvalde, apstiprināts CEF finansējums vairāk kā 5 miljn.euro. 

3) “Enhancement of the dual use capacity of Riga Port by investment in road and railway access and pier infrastructure”, projekta iesniedzējs ir Rīgas brīvostas pārvalde, apstiprināts CEF finansējums vairāk kā 6,2 miljn.euro. 

Uzsaukums CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF), 3. atlases kārta 

2022. gadā 10. novembrī noslēdzās projektu iesniegumu 3. atlases kārta. 

No uzsaukuma ietvaros 2022. gadā 3 Latvijas iesniegtajiem projektu iesniegumiem 2023. gadā visi 3 tika apstiprināti: 

1. “Elektrum Drive - e-mobility network in LV”, projekta iesniedzējs AS Latvenergo, apstiprināts CEF finansējums vairāk kā 5,2 miljn.euro. 

Mērķis ir uzlabot nacionālo e-mobilitāti, piedāvājot uzlādes pakalpojumus vieglajiem elektromobiļiem TEN-T ceļu tīklā Latvijas teritorijā, un tieši, 35 publiski pieejamo uzlādes staciju izbūve, kur 34 uzlādes stacijas ar kopumā 136 uzlādes punktiem ar minimālo jaudu 150kW (vieglajam transportam) un viena uzlādes stacija ar diviem uzlādes punktiem ar minimālo jaudu 350kW (kravas transportam), nodrošinot minimālo jaudas savienojumu 600kVA apjomā katrai stacijai. 

2. “Establishment of Electricity Supply and Charging Infrastructure in the Baltic States’ Airports in North SeaBaltic CNC / TEN-T Corridor for the Transition to Environmentally Friendly Operations”, projekta iesniedzējs Starptautiskā lidosta “Rīga”, apstiprināts CEF finansējums vairāk kā 3,6 miljn.euro. 

Mērķis ir attīstīt elektroapgādes un uzlādes infrastruktūru lidostu teritorijās pārejai uz videi draudzīgām, rezultātā pozitīvi ietekmējot Ziemeļjūras-Baltijas CNC/TEN-T koridora vidi. 

3. “ELECTRIC BUS CHARGER CONSTRUCTION IN RIGA (PHASE 1)”, projekta iesniedzējs RP SIA “Rīgas satiksme”, apstiprināts CEF finansējums vairāk kā 1,8 miljn.euro. 

Mērķis ir palielināt bezemisiju transporta īpatsvaru ikdienas pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai, un tieši, elektroautobusu uzlādes punktu (21 gb. ar min jaudu 100kW katrs ar diviem CCS Combo2 uzlādes punktiem) izbūve pretendenta autobusu parkā. 

2021 CEF Transport call

Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) ir pabeigusi 2021.gada 16.septembrī izsludinātā uzsaukuma 2021 CEF Transport call ietvaros kopumā 399 iesniegto transporta infrastruktūras projektu pieteikumu izvērtēšanu, kā rezultātā 135 projektu pieteikumi par kopējo finansējumu 5,4 miljrd. euro rekomendēti EISI atbalstam. No tiem, EISI atbalsta saņemšanai apstiprināti 2 projektu pieteikumi, kuros ir Latvijas finansējuma saņēmējs:

  • Rail Baltica projekts, 7. kārta

Projekta budžets: 426 646 521 euro (EISI maksimālais apstiprinātais Kohēzijas līdzfinansējums ir 357 132 672 euro).

Projekta mērķis: attīstīt Eiropas sliežu platuma dzelzceļa līniju Rail Baltica koridorā, attīstīt augstas kvalitātes dzelzceļa savienojumus pasažieru un kravu transportam starp Baltijas valstu un citu Eiropas valstu dzelzceļu tīkliem.

Projektu īstenos kopuzņēmums RB Rail AS sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas transporta ministrijām un to nominētajām projekta īstenošanas iestādēm (Latvijā – SIA Eiropas dzelzceļa līnijas).

  • Projekts “Managing European's busiest TEN-T corridors fostering green, digital and multimodal services”. Projekta koordinators ir Vācija (Bundesministerium für Digitales und Verkehr), projekta īstenotāji ir Vācija, Beļģija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Latvija (Latvijā - Latvijas Valsts ceļi).

Projekta mērķis: Veicināt mobilitātes sistēmu autotransportam digitalizāciju, Skandināvijas-Vidusjūras un Ziemeļu-Baltijas jūru TEN-T pamattīkla koridoros, ieviešot digitālās sistēmas un pakalpojumus.

  Projekta budžets: 131 477 543 euro (EISI maksimālais apstiprinātais Vispārējais līdzfinansējums ir 65 738 772 euro).

Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF)

Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) ir pabeigusi 2021.gada 16.septembrī izsludinātā uzsaukuma Alternative Fuel Infrastructure Facility ietvaros kopumā 22 iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanu, kā rezultātā 15 projektu pieteikumi rekomendēti atbalstam. No tiem, atbalsta saņemšanai apstiprināts 1 projektu pieteikums, kur Latvija ir finansējuma saņēmējs:

  • A/S VIRŠI-A projekts “The rollout of VIRSI electric vehicle charging points along the TEN-T network in Latvia”, kur atbalsts ir 1 080 000 euro.

Military Mobility

Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) ir pabeigusi 2021.gada 16.septembrī izsludinātā uzsaukuma Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use ietvaros kopumā 26 iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanu, kā rezultātā 22 projektu pieteikumi rekomendēti finansiālam atbalstam. No tiem, atbalsta saņemšanai apstiprināts 1 projektu pieteikums, kur Latvija ir finansējuma saņēmējs:

  • Satiksmes ministrijas projekts “Integration of the Military Mobility requirements in the Latvian part of the Rail Baltica Project (Part1)”, kur apstiprinātais EISI atbalsts ir 4 922 567,50 euro.