Logo

2021 CEF Transport call

 

Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) ir pabeigusi 2021.gada 16.septembrī izsludinātā uzsaukuma 2021 CEF Transport call ietvaros kopumā 399 iesniegto transporta infrastruktūras projektu pieteikumu izvērtēšanu, kā rezultātā 135 projektu pieteikumi par kopējo finansējumu 5,4 miljrd. euro rekomendēti EISI atbalstam. No tiem, EISI atbalsta saņemšanai apstiprināti 2 projektu pieteikumi, kuros ir Latvijas finansējuma saņēmējs:

 

  • Rail Baltica projekts, 7.kārta

Projekta budžets: 426 646 521 euro (EISI maksimālais apstiprinātais Kohēzijas līdzfinansējums ir 357 132 672 euro).

Projekta mērķis: attīstīt Eiropas sliežu platuma dzelzceļa līniju Rail Baltica koridorā, attīstīt augstas kvalitātes dzelzceļa savienojumus pasažieru un kravu transportam starp Baltijas valstu un citu Eiropas valstu dzelzceļu tīkliem.

Projektu īstenos kopuzņēmums RB Rail AS sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas transporta ministrijām un to nominētajām projekta īstenošanas iestādēm (Latvijā – SIA Eiropas dzelzceļa līnijas).

 

  • Projekts “Managing European's busiest TEN-T corridors fostering green, digital and multimodal services”. Projekta koordinators ir Vācija (Bundesministerium für Digitales und Verkehr), projekta īstenotāji ir Vācija, Beļģija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Latvija (Latvijā - Latvijas Valsts ceļi).

Projekta mērķis: Veicināt mobilitātes sistēmu autotransportam digitalizāciju, Skandināvijas-Vidusjūras un Ziemeļu-Baltijas jūru TEN-T pamattīkla koridoros, ieviešot digitālās sistēmas un pakalpojumus.

  Projekta budžets: 131 477 543 euro (EISI maksimālais apstiprinātais Vispārējais līdzfinansējums ir 65 738 772 euro).

 

Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF)

 

Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) ir pabeigusi 2021.gada 16.septembrī izsludinātā uzsaukuma Alternative Fuel Infrastructure Facility ietvaros kopumā 22 iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanu, kā rezultātā 15 projektu pieteikumi rekomendēti atbalstam. No tiem, atbalsta saņemšanai apstiprināts 1 projektu pieteikums, kur Latvija ir finansējuma saņēmējs:

 

  • A/S VIRŠI-A projekts “The rollout of VIRSI electric vehicle charging points along the TEN-T network in Latvia”, kur atbalsts ir 1 080 000 euro.

 

Military Mobility

 

Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) ir pabeigusi 2021.gada 16.septembrī izsludinātā uzsaukuma Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use ietvaros kopumā 26 iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanu, kā rezultātā 22 projektu pieteikumi rekomendēti finansiālam atbalstam. No tiem, atbalsta saņemšanai apstiprināts 1 projektu pieteikums, kur Latvija ir finansējuma saņēmējs:

 

  • Satiksmes ministrijas projekts “Integration of the Military Mobility requirements in the Latvian part of the Rail Baltica Project (Part1)”, kur apstiprinātais EISI atbalsts ir 4 922 567,50 euro.