Eiropas Savienības (ES) Padome kopā ar Eiropas Parlamentu veic likumdošanas un budžeta pieņemšanas funkcijas, kā arī pilda politikas veidošanas un koordinācijas funkcijas. Padomes darbu vada Prezidentūra jeb kāda no dalībvalstīm, kas 6 mēnešus pilda prezidējošās valsts funkcijas, un Padomes Ģenerālsekretariāts.

2024. gada pirmajā pusgadā (2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs) ES prezidējošā valsts ir Beļģija. Vairāk par Padomes prezidējošo valsti un tās programmu iespējams uzzināt Beļģijas Prezidentūras mājaslapā.

Padome divas reizes gadā organizē oficiālās un neoficiālās dalībvalstu ministru sanāksmes. Ņemot vērā apspriežamos tematus, ES Padome sanāk desmit dažādos sastāvos. Satiksmes ministrijas kompetences jomā esošos jautājumus izskata Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas (TTE) padomē. Lai uzzinātu vairāk par TTE ministru padomes sanāksmi, lejupielādējiet 2024. gada 21. maija (telekomunikācijas) un 18. jūnija (transports) TTE ministru padomes darba kārtību:

ES Padomes sēdes sagatavošana notiek darba grupās, kur notiek ekspertu līmeņa diskusijas par ES Padomē izskatāmiem jautājumiem. Satiksmes ministrija pārstāv Latviju šādās Padomes darba grupās:

  1. Sauszemes transporta jautājumu darba grupa
  2. Kuģniecības jautājumu darba grupa
  3. Aviācijas jautājumu darba grupa
  4. Transporta jautājumu darba grupa – intermodālo pārvadājumu jautājumi un tīkli
  5. Telesakaru un informācijas sabiedrības jautājumu darba grupa
  6. Pasta pakalpojumu jautājumu darba grupa
  7. Tehniskās harmonizācijas jautājumu darba grupa – mehāniskie transportlīdzekļi