Attels

Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) ir pabeigusi 2020.gada 15.decembrī izsludinātā uzsaukuma 2020 CEF Transport call ietvaros 100 iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanu. Kopējais pieprasītais finansējums no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) budžeta līdzekļiem ir 376 miljn.EUR. Projektu pieteikumu atlases konkursa gaitā, budžets tika palielināts. Izvērtēšanas rezultātā 68 projektu pieteikumi par vairāk kā 242 miljn.EUR tika rekomendēti EISI atbalstam.

Apstiprinātie ar TEN-T tīkla attīstību Latvijā saistītie projekti - Rail Baltica projekts 6. kārta

Projekta mērķis – attīstīt Eiropas sliežu platuma dzelzceļa līniju Rail Baltica koridorā, attīstīt augstas kvalitātes dzelzceļa savienojumus pasažieru un kravu transportam starp Baltijas valstu un citu Eiropas valstu dzelzceļu tīkliem.

Projektu īstenos kopuzņēmums RB Rail AS sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas transporta ministrijām un to nominētajām projekta īstenošanas iestādēm (Latvijā – SIA Eiropas dzelzceļa līnijas).

Projekta budžets: 20 330 950 (EISI līdzfinansējums ir 85% - 17 281 308 EUR)

2019 CEF Transport call

Inovāciju un komunikāciju tīklu izpildaģentūra (INEA) ir pabeigusi 2019.gada 16.oktobra Transporta projektu uzsaukuma (2019 CEF Transport call) ietvaros iesniegto 262 projektu iesniegumu izvērtēšanu. Kopējais pieprasītais finansējums no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) budžeta līdzekļiem ir 4,53 miljardi EUR. Pamatojoties uz to, ka kopējais pieprasītais finansējums ievērojami pārsniedza uzsaukuma indikatīvo budžetu (1,4 miljardi EUR), 2020.gada martā pieņemts lēmums izmantot INEA atgūtās papildu summas kopš uzaicinājuma izsludināšanas.

Kopumā ar 2020.gada 14.augusta Eiropas Komisijas īstenošanas lēmumu finansējums piešķirts 130 projektiem, kopējais piešķirtais finansējuma apjoms ir 2,1 miljardi EUR.

Apstiprinātie ar TEN-T tīkla attīstību Latvijā saistītie projekti

1. Rail Baltica projekts 4. kārta

Projekta mērķis – attīstīt Eiropas sliežu platuma dzelzceļa līniju Rail Baltica koridorā, attīstīt augstas kvalitātes dzelzceļa savienojumus pasažieru un kravu transportam starp Baltijas valstu un citu Eiropas valstu dzelzceļu tīkliem.

Projektu īstenos kopuzņēmums RB Rail AS sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas transporta ministrijām un to nominētajām projekta īstenošanas iestādēm (Latvijā – SIA Eiropas dzelzceļa līnijas).

Projekta budžets: 88 099 177 (EISI līdzfinansējums ir 85% - 74 884 300 EUR)

2. Rail Baltica projekts 5. kārta

Projekta budžets: 128 119 171 (EISI līdzfinansējums 85% - 108 901 295 EUR)

Projekta īstenošana plānota līdz 2023.gada 31.decembrim. 

3. SIA VISSA projekts “Drošās autostāvvietas modernizācija un jaunās drošās autostāvvietas izveide gan Ziemeļu-Baltijas jūru Koridoru

Projekta mērķis – veicināt drošo autostāvvietu attīstību un modernizēšanu gar Ziemeļu-Baltijas jūru TEN-T koridoru, kurā kravas transports iegūst piemērotas drošās stāvvietas kopā ar moderniem pakalpojumiem un atpūtas iespējām.

Projekta budžets: 5 206 303 (EISI līdzfinansējums 69% - 3 307 968 EUR)

Projekta īstenošana plānota līdz 2023.gada 30.jūnijam. 

2019 CEF Transport Blending Facility call

2021.  gada 15. februārī  noslēdzās Eiropas Komisijas 2019.gada izsludinātais projektu iesniegumu uzsaukums CEF Transport Blending Facility finansiālā atbalsta piešķiršanai kopīgu interešu projektiem Eiropas transporta tīkla attīstībai, kur atbalsts tiek piešķirts Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS) ieviešanai un alternatīvo degvielu transportam. Uzsaukums tika organizēts vairākās projektu iesniegumu atlases kārtās, rezultāti norādīti tabulā zemāk.  

Atlases Nr.p.k.

Atlases beigu datums

FINANSĒJUMS, miljn.€,

Alternatīvās degvielas (AF)

ERTMS

Kopā, piešķirts/ pieprasīts

1.

14.02.2020.

63.272.135

 

7.150.000

70.422.135

piešķirts

2.

15.05.2020.

37.989.667

16.775.000

54.764.667

piešķirts

3.

28.08.2020.

33.679.295

34.952.000

68.631.295

piešķirts

1., 2. un 3.atlašu rezultātā piešķirtais finansējums kopā

134.941.097

58.877.000

193.818.097

piešķirts

4.

20.11.2020.

82.561.073

20.740.000

103.301.073 pieprasīts uz 08.01.2021.

5.

15.02.2021.

Izvērtēšanā

Izvērtēšanā

Izvērtēšanā

Kopumā uzsaukuma 2019 CEF Transport Blending Facility ietvaros jau piešķirtā finansējuma kopsumma ir lielāka par 193 miljn.euro. Atbalsts sniegts Beļģijas (BE), Vācijas (DE), Spānijas (ES), Somijas (FI), Francijas (FR), Itālijas (IT), Luksemburgas (LU), Nīderlandes (NL), Polijas (PL) un Portugāles (PT) projektiem.

Starp projektu iesniegumiem ir iniciatīvas par vairāk kā 9 000 elektrouzlādes punktu uzstādīšanu, vairāk kā 700 uzlādes staciju izveidi un vairāk kā 250 elektroautobusu iegādi. Viens no projektiem paredz 140 dzelzceļa transporta vienību aprīkošanu ar ERTMS.

Apstiprinātie ar TEN-T tīkla attīstību Latvijā saistītie projekti

Inovāciju un komunikāciju tīklu izpildaģentūra (INEA) ir izvērtējusi 2018. gada 17.maijā izsludinātā Transporta projektu uzsaukuma (2018 CEF Transport call) iesniegtos 148 projektu iesniegumus, kuru kopējais pieprasītais finansējums no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) budžeta līdzekļiem bija 882 miljoni EUR (kopējais uzsaukumā pieejamais līdzekļu apjoms ir 450 miljoni EUR).

Kopumā pēc projektu pieteikumu vērtēšanas, ar 2019.gada 11.aprīļa Eiropas Komisijas īstenošanas lēmumu finansējums piešķirts 69 projektiem, kopējais piešķirtais finansējuma apjoms ir 421 miljons EUR.

Apstiprinātie ar TEN-T tīkla attīstību Latvijā saistītie projekti

1. RP SIA “Rīgas Satiksme” projekts “Rīgas satiksmes monitoringa pilotsistēmas izstrāde un testēšana” (projekts atsaukts)

Plānots, ka projekta īstenošanā piedalīsies Rīgas domes Satiksmes departaments, “Rīgas Satiksme” (arī kā koordinators) un SIA “Rīgas karte”.

Projekta budžets: 2 152 200 EUR (EISI līdzfinansējums ir 50% - 1 076 100 EUR).

Paredzētās darbības: (i) video aprīkojuma uzstādīšana transporta plūsmas monitorēšanai: pie Gaisa tilta un Lāčplēša ielā pie dzelzceļa pārvada; (ii) 15 krustojumu aprīkošana ar adaptīvo satiksmes kontroles sistēmu; (iii) satiksmes monitoringa pilotsistēmas izstrāde un ieviešana; (iv) adaptīvā signālu plāna un “zaļā viļņa” ieviešana; (v) statistikas atskaišu gatavošana; (vi) satiksmes monitoringa pilotsistēmas ilgtspējas novērtēšana.

2. VAS “Latvijas dzelzceļš” projekts “Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveide Baltijas valstīs”

Projekta īstenošanā piedalīsies VAS “Latvijas dzelzceļš” (arī kā koordinators) kopā ar Igaunijas uzņēmumu AS Eesti Raudtee.

Projekta budžets: 5 270 500 (EISI līdzfinansējums 40% - 2 108 200 EUR).

Paredzētās darbības: (i) telemātikas aplikāciju pasažieriem un kravām ieviešanas iespēju analīze (likumdošana; biznesa modelis; procesi; sistēmas arhitektūra); (ii) kopējas sistēmas koncepcijas izstrāde; (iii) reāllaika dzelzceļa transporta pārvaldības sistēmas prototipa ieviešana; (iv) tehnisko specifikāciju izstrāde un sistēmu iegāde/ieviešana (infrastruktūras pārvaldība un sadarbspēja ar NVS dzelzceļa sistēmu.

Projekta īstenošana plānota līdz 2023.gada 31.decembrim. 

Inovāciju un komunikāciju tīklu izpildaģentūra (INEA) ir izvērtējusi 2017. gada 8. februārī izsludinātā Kombinētā projektu uzsaukuma (2017 CEF Transport Blending call) otrajā termiņā iesniegtos 69 projektu iesniegumus, kuru kopējais pieprasītais finansējums no EISI budžeta līdzekļiem bija 1 mljrd. EUR.

Ņemot vērā uzsaukumam pieejamo EISI budžetu, ar 2018. gada 12.oktobra Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumu (https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure-ten-t-connecting-europe/reference-documents-work-programmes-selection_en) finansējums ir piešķirts 31 projektam, kuru kopējais pieprasītais EISI finansējums ir 404,8 milj. EUR.

Uzsaukuma otrā termiņa ietvaros ir apstiprināts viens pārrobežu projekts “H2Bus Europe”, kura mērķis ir veicināt uz ūdeņraža degvielu balstītu autobusu izplatīšanu Dānijas, Latvijas un Apvienotas Karalistes teritorijā, tostarp veicot arī šo autobusu uzpildīšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi. Projekta īstenošana plānota līdz 2023.gada beigām un to koordinēs Dānijā dibinātā akciju sabiedrība Everfuel Europe A/S.

EISI/CEF Projektu iesniegumu konkurss “2017 CEF Transport Blending Call

Eiropas Komisija 2017.gada 8.februārī izsludināja projektu iesniegumu konkursu "2017 CEF Transport Blending call" finansējuma saņemšanai no CEF budžeta līdzekļiem atbilstoši transporta daudzgadu darba programmas mērķiem. Izsludinātajam konkursam ir divi projektu iesniegumu iesniegšanas termiņi: 2017.gada 14.jūlijs un 2018.gada 12.aprīlis.

Inovāciju un komunikāciju tīklu izpildaģentūra (INEA) ir izvērtējusi pirmajā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā iesniegtos 68 projektu iesniegumus, kuru kopējais pieprasītais finansējums no CEF budžeta līdzekļiem bija vairāk kā 2 mljrd. EUR.

Ņemot vērā pieejamos CEF budžeta līdzekļus, ar 2017.gada 12.decembra Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumu finansējums piešķirts 39 projektiem, kuru kopējais pieprasītais finansējums no CEF budžeta līdzekļiem ir 1 mljrd. EUR.

Apstiprinātie ar TEN-T tīkla attīstību Latvijā saistītie projekti

"MEGA-E: Metropolitan Greater Areas - Electric" – projektā paredzēts TEN-T tīklā uzstādīt 202 lieljaudas uzlādes stacijas 13 valstīs – Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē, Luksemburgā, Francijā un Lielbritānijā. Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada augusta līdz 2021.gada decembrim. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 146,5 milj. EUR; CEF līdzfinansējums 29,3 milj. EUR.

EISI/CEF Projektu iesniegumu konkurss 2016

Eiropas Komisija 2016.gada 13.oktobrī izsludināja projektu pieteikumu konkursu finansējuma saņemšanai no CEF budžeta līdzekļiem atbilstoši transporta ikgadējās un daudzgadu programmas mērķiem.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta trešajam projektu iesniegšanas uzsaukumam kopumā no Latvijas tika iesniegti pieci projekti. Ar 2017.gada 25.jūlija Komisijas Īstenošanas Lēmumu finansējums piešķirts diviem transporta nozares projektiem.

Apstiprinātie Latvijas iesniegtie projekti

1. Brīvo maršrutu gaisa telpa – BOREALIS (3.kārta)

Projekta īstenošanas laiks Projekta mērķis – ieviest brīvo maršrutu gaisa telpu, kas ir gaisa satiksmes vadības funkcionalitātes pamatelements – “elastīga gaisa telpas vadība un brīvais maršruts”.

Projekta ieviešana sekmēs degvielas patēriņa samazinājumu, atļaujot gaisa telpas lietotājiem ieplānot ērtākas trajektorijas un ieviest vienotu integrāciju starp Gaisa satiksmes vadības centriem, kā arī samazināt dispečeru darba noslodzi, atļaujot izmaksu ziņā efektīvākas pieejas, saglabājot augstāko drošības līmeni.

Projektu Latvijā īstenos VAS "Latvijas gaisa satiksme" sadarbībā ar Austriju, Beļģiju, Īriju, Zviedriju, Dāniju, Horvātiju, Franciju, Itāliju, Maltu, Portugāli, Lielbritāniju, Vāciju, Nīderlandi, Spāniju, Slovēniju, Slovākiju, Poliju, Bulgāriju, Rumāniju, Ungāriju, Lietuvu, Igauniju, Kipru, Bosniju un Hercogovinu, Šveici, Norvēģiju un Ukrainu.

Projekta īstenošana ir noslēgusies 2018.gada 31.decembrī.

2. Rail Baltica projekts (3.kārta)

Projekta mērķis – attīstīt Eiropas sliežu platuma dzelzceļa līniju Rail Baltica koridorā; attīstīt augstas kvalitātes dzelzceļa savienojumus pasažieru un kravu transportam starp Baltijas valstu un citu Eiropas valstu dzelzceļu tīkliem.

Projektu īstenos Kopuzņēmums RB Rail AS sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas transporta ministrijām un to nominētajām projekta īstenošanas iestādēm (Latvijā – SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”).

Projekta īstenošana plānota līdz 2023.gada 31.decembrim. 

 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta otrajam projektu iesniegšanas uzsaukumam kopumā no Latvijas tika iesniegti pieci projekti. Ar 2016.gada 5.augusta Komisijas Īstenošanas Lēmumu finansējums piešķirts četriem transporta nozares projektiem. 

Apstiprinātie Latvijas iesniegtie projekti

1. Brīvo maršrutu gaisa telpa – BOREALIS (2.kārta)

Projekta mērķis – ieviest brīvo maršrutu gaisa telpu Latvijā un izveidot saskarni starp Ziemeļeiropas valstu gaisa satiksmes funkcionālo bloku un Ziemeļvalstu Brīvo maršrutu gaisa telpu. Rezultātā gaisa telpas lietotājiem tiks sniegtas plašākas iespējas veikt lidojumus brīvi izvēlētos maršrutos visā Eiropas Ziemeļu daļā.

Projektu īstenos VAS "Latvijas gaisa satiksme" sadarbībā ar Austriju, Beļģiju, Īriju, Zviedriju, Dāniju, Somiju, Horvātiju, Franciju, Itāliju, Maltu, Portugāli, Lielbritāniju, Grieķiju, Vāciju, Nīderlandi, Spāniju, un Slovēniju.

Projekta īstenošana plānota līdz 2022.gada 31.martam. 

2. Hidrogrāfiskās izpētes projekts FAMOS Odin (2.kārta)

Projekta mērķis – gravitātes mērījumu veikšana zemeslodes geoīda modeļa precizēšanai Latvijas Republikas ūdeņos Baltijas jūrā; kuģu ceļu mērījumu darbu intensitātes palielināšana; hidrogrāfijas informācijas sistēmas izveidošana.

Projektu īstenos VAS "Latvijas jūras administrācija" sadarbībā ar Igauniju, Lietuvu,  Zviedriju, Vāciju un Somiju.

Projekta īstenošana ir noslēgusies 2019.gada 30.jūnijā.  

3. Gaisa satiksmes vadības informācijas sistēmas platformas izveides projekts A-CDM Riga

Projekta mērķis – paaugstināt lidostas darbības efektivitāti (gaisa kuģu virszemes apkalpošanas un pirms izlidošanas sekvenšu procesu uzlabošana, gaisa satiksmes plānošanas procesu efektivitātes uzlabošana).

Projektu īstenos VAS "Latvijas gaisa satiksme" sadarbībā VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””.

Projekta īstenošana plānota līdz 2020.gada 30.septembrim.

4. Rail Baltica projekts (2.kārta)

Projekta mērķis – attīstīt Eiropas sliežu platuma dzelzceļa līniju Rail Baltica koridorā; attīstīt augstas kvalitātes dzelzceļa savienojumus pasažieru un kravutransportam starp Baltijas valstu un citu Eiropas valstu dzelzceļu tīkliem.

Projektu īstenos Kopuzņēmums RB Rail AS sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas transporta ministrijām.  

Projektu pieteikumu konkursu finansējuma saņemšanai no CEF budžeta līdzekļiem Eiropas Komisija izsludināja 2015.gada 5.novembrī.  

Projekta īstenošana plānota līdz 2023.gada 31.oktobrim.