Rail Baltica projekta īstenošanas institucionālo ietvaru Baltijas valstīs veido par transporta nozari atbildīgās ministrijas – Igaunijas Republikas Klimata ministrija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija un Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrija -, projekta ieviešanas iestādes un projekta centrālais koordinators.

Satiksmes ministrija koordinē Rail Baltica projekta īstenošanai Latvijā nepieciešamās darbības starpvalstu un Eiropas Savienības institūciju līmenī un nodrošina ministrijas kā Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta atbalsta saņēmēja saistību izpildi.

Rail Baltica projekta ieviešanas iestādes – Baltijas valstu atbildīgo ministriju valsts kapitālsabiedrības. Uzņēmums SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ir projekta nacionālais ieviesējs Latvijā, kura pienākumus un uzdevumus nosaka ar Satiksmes ministriju noslēgtais Deleģēšanas līgums.

Rail Baltica projekta centrālais koordinators ir ieviešanas iestāžu kā akcionāru 2014. gadā dibināts kopuzņēmums – RB Rail AS. Uzņēmuma RB Rail AS akcijas līdzīgās daļās pieder SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” Latvijā, UAB “Rail Baltica statyba” Lietuvā un OU “Rail Baltic Estonia” Igaunijā.

Valsts kapitālsabiedrība
SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”
Juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1743
Biroja adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga, LV- 1050
Tālrunis: +371 28 804 468
E-pasta adrese: edzl@edzl.lv

Rail Baltica projekta centrālais koordinators
RB Rail AS 
Biroja adrese: Satekles iela 2B, Riga, LV-1050, Latvia
Tālruņa nr.: +371 6696 7171
E-pasta adrese: info@railbaltica.org
E-pasts mediju jautājumiem: media@railbaltica.org

Rail Baltica struktūra