Valsts kapitālsabiedrības

VSIA "Latvijas Jūras administrācija"
Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048,
Tālr.: +371 7062101
Fakss: +371 67860082
e-pasts: lja@lja.lv
Mājaslapa: http://www.lja.lv/

Iestādes

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs
Brīvības iela 58, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis: +371 67288140
Fakss: +371 67283339
E-pasts: taiib@taiib.gov.lv
Mājas lapa: hhtp:/www.taiib.gov.lv

Sadarbības institūcijas

Valsts vides dienests
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tel.: +37167084200
Fakss: +37167084212
E-pasts:vvd@vvd.gov.lv

Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests
Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015
Tālr.: +371 67082061, +371 67082056
e-pasts: sar@mrcc.lv
Mājaslapa: http://www.mrcc.lv/

LR Valsts robežsardze
Rūdolfa iela 5, Rīga, LV 1012
Tālr.: +371 67075617, +371 76075616
Fakss: +371 67075600
e-pasts: robezsardze@rs.gov.lv
Mājaslapa: http://www.rs.gov.lv/

RTU Latvijas Jūras akadēmija
Flotes iela 12 k-1, Rīga, LV-1016
Tel. : +371 67161125
info@latja.lv
Mājaslapa: https://www.rtu.lv/lv/lja

 

Asociācijas

Latvijas kuģu brokeru un aģentu nacionālā asociācija (NALSA)
Ūnijas iela 47, Rīga, LV-1039

Tālrunis: +371 29225500
E-pasts: info@nalsa.lv
Mājaslapa: https://www.nalsa.lv/par-asociaciju

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija (LKKA)        
Trijādības iela 5, Rīga, Latvia, LV-1048
Tālrunis: +371 67099400
E-pasts: president@lkka.lv
Mājaslapa: https://www.lkka.lv/

Latvijas Kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociācija
Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV-1048
Tālrunis: +371 2577 4114
E-pasts: info@latcrewcompass.lv
Mājaslapa: https://www.latcrewcompass.lv/lv/

Organizācijas

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība
Katrīnas dambis 20, 6. stāvs, Rīga, LV-1045, Latvija
Tālrunis: 67383503, 67383504;
E-pasts: info@ltfja.lv
Mājaslapa: https://ltfja.lv/

 

Latvijas Jūrniecības savienība
Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015
Mob.tālrunis: +371 26178188
E-pasts: ljs@ljs.lv
Mājaslapa: https://www.ljs.lv/
FaceBook konts: @latvijasjurniecibassavieniba
Instagram konts: @jurniecibas_savienība

 

Ostu pārvaldes

Rīgas Brīvostas pārvalde
O.Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV 1050
Tālr.: +371 67030800
Fakss: +371 67030835, +371 67830051
e-pasts: rop@mail.rop.lv
Mājaslapa: http://www.rop.lv/

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Feniksa ielā 4, Liepāja, LV-3401
Tālr.: +371 63427605
Fakss: +371 63480252
e-pasts: authority@lsez.lv
Mājaslapa: http://www.portofliepaja.lv/

Ventspils brīvostas pārvalde
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63622586
Fakss: +371 63621297
e-pasts: info@vbp.lv
Mājaslapa: http://www.vbp.lv/

Pāvilostas ostas pārvalde
Dzintaru 2a, Pāvilosta, Liepājas rajons, LV 3466
Tālr./Fakss: +371 63486309
Mob. Tel.: +371 29463351
e-pasts: pavilosta@apollo.lv

Rojas ostas pārvalde
Ostas iela 1, Roja, LV-3264
Tālr.: +371 63269957
Fakss: +371 63291128
e-pasts: rojasosta@apollo.lv
Mājaslapa: http://www.rojaport.lv/

Mērsraga ostas pārvalde
Mērsraga osta, Mērsrags, Talsu rajons, LV-3284
Tālr.: +371 63235696
e-pasts: info@mersragsport.lv
Mājaslapa: http://www.mersragsport.lv/

Jūrmalas ostas pārvalde
Dubultu prospekts 11, Jūrmala, LV-2015, 2.stāvs
Tel.nr. +37126516777
E-pasts: osta@jurmala.lv
Majaslapa 
http://www.jurmalasosta.lv

Skultes ostas pārvalde
Upes 41, Zvejniekciems, LV-2161
Tālr.: +371 67955267, +371 67954105
e-pasts: skulte@skulteport.lv
Mājaslapa: http://www.skulteport.lv/

Salacgrīvas ostas pārvalde
Pērnavas 3, Salacgrīva, LV-4033
Tālr.: +371 64071111, +371 64071110
Fakss: +371 64071109
e-pasts: port@salacgrivaport.lv
Mājaslapa: http://www.salacgrivaport.lv/

Engures ostas pārvalde
Jūras 85, Engure, LV-3113
Tālr.: +371 63161234, +371 29238127
e-pasts: megnis@apollo.com

Starptautiskās organizācijas 

Starptautisko regulējumu jūrlietās galvenokārt nosaka Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) un tās specializētās aģentūras – Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO), Starptautiskā Darba organizācija (ILO), kā arī Starptautiskā Hidrogrāfijas organizācija (IHO). Šajās organizācijās notiek starptautisko instrumentu izstrāde, izvirzot vienotas prasības dalībvalstīm visos jūras drošības aspektos. Latvijas, kā šo organizāciju dalībvalsts, uzdevums ir ratificēt starptautiskos instrumentus, tos efektīvi ieviest un piemērot. 

Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO), kurā ir 174 dalībvalstis (Latvija ir IMO dalībvalsts kopš 1993. gada), ir centrālā organizācija jūras drošības, aizsardzības un vides piesārņojumu novēršanas jautājumu risināšanā. IMO ir Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētā aģentūra, kas ir atbildīga par pasākumiem starptautiskās kuģošanas drošības un aizsardzības (safety and security) uzlabošanā un kuģu radītā piesārņojuma novēršanā. Tāpat IMO ir iesaistīta juridisko jautājumu risināšanā, tai skaitā, atbildības un kompensāciju jautājumi un ar jūras satiksmes veicināšanu saistītie jautājumi. IMO tika izveidota ar Konvenciju, kas ir pieņemta Apvienoto Nāciju Organizācijas aizbildnībā, 1948.gada 17. martā, Ženēvā.

Viena no apjomīgākajām sfērām, uz ko ir vērsta IMO darbība un konvencijas, ir tehniskās prasības kuģiem, t.sk., tankkuģiem, ātrgaitas kuģiem u.c. kuģu tipiem, konteineriem, beramkravām u.c., kā arī komunikāciju sistēmām. Īpaša uzmanība konvencijās tiek pievērsta kuģa apkalpes kvalifikācijai un darba organizācijai. Piemēram, Starptautiskā konvencija par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu, 1978/1995 (STCW konvencija). 

Kopš 2007.gada 1.jūlija Latvija ir „Parīzes Saprašanās memoranda par ostas valsts kontroli” dalībvalsts (PMoU). Memoranda mērķis ir izskaust starptautiskām prasībām neatbilstošu kuģu kustību, tādejādi paaugstinot kuģošanas drošību un samazinot piesārņojuma risku. Šī mērķa sasniegšanai tiek veiktas regulāras PMoU dalībvalstu ostās ienākošo ārvalstu kuģu inspekcijas (ostas valsts kontrole).

Starptautiskās organizācijas

Apvienoto Nāciju organizācija /The United Nations (UN)

Latvija ir Apvienoto Nāciju organizācijas Jūras tiesību konvencijas (UNCLOS) dalībvalsts https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm

UNCLOS izveidotās struktūras:

Starptautiskā Jūrniecības organizācija / International Maritime organization (IMO)
http://www.imo.org/

Starptautiskā Darba organizācija / International Labour organization (ILO)
http://www.ilo.org/

Helsinku Komisija /Helsinki Commission http://www.helcom.fi/

Starptautiskā mobilo satelītsakaru organizācija
International Mobile Satellite Organization (IMSO)
Mājaslapa: 
https://imso.org/

Starptautiskā Hidrogrāfijas organizācija /International Hydrographic Organization (IHO)
http://www.iho.shom.fr/

Starptautiskā jūras navigācijas līdzekļu un bāku organizāciju asociācija/International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities
http://www.iala-aism.org/

Starptautiskie naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijas fondi

International Oil Pollution Compensation Funds (IOPC Funds)
https://iopcfunds.org/