Ventas Osta

Mūsu vīzija

Ventspils brīvosta ir Eiropas nozīmes ostas pakalpojumu centrs, kura darbību raksturo kvalitāte, uzticamība, efektivitāte un sociālā atbildība.

Mūsu misija

Misija ir veicināt ostas attīstību, sekmējot Latvijas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, attīstot ostas teritoriju, piesaistot investīciju projektus, nostiprinot un paplašinot ostas klientu loku.

Lai īstenotu vīziju, AS “Ventas osta” darbojas saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem:

Ventspils ostas darbības, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana.

Valde

Baiba Vīlipa

valdes locekle

Pilnvaru termiņš: 27.12.2019. - 26.12.2024.

Izglītība:

 • Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (virziens – Tirgzinības un transporta loģistika);
 • Klagenfurtes Universitāte (Austrija) (uzņēmējdarbības ekonomika, transporta loģistika un vācu valodas studijas);
 • Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā, starptautisks grāmatveža sertifikāts „IAB Certificate in Book-keeping” .

Profesionālā pieredze:

 • 1996 - 2000 starptautiskā klasifikācijas sabiedrība SIA „Bureau Veritas Latvija” – tehniskais asistents jūras nodaļā;
 • 2003 - 2004 – Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta vecākā referente - Eiropas Savienības finansēto projektu finansists;
 • 2004 - 2009 – Satiksmes ministrijas Budžeta plānošanas nodaļas vadītāja un VAS ”Latvijas Valsts ceļi” atbildīgais darbinieks;
 • no 2009.g.decembra līdz šim brīdim Satiksmes ministrija Attīstības un finanšu plānošanas departamenta direktore;
 • no 2019.g.decembra - līdz šim brīdimAS “Ventas osta” valdes locekle.

Apbalvojumi:

 • 2012. Satiksmes ministra Atzinības raksts
 • 2015. Satiksmes ministra Pateicības raksts
 • 2018. Satiksmes ministra Atzinības raksts
 • 2019. Satiksmes ministra Atzinības raksts

Padome

Pilnvaru termiņš: 27.12.2019. - 26.12.2024.

no 2019.g.decembra - līdz šim brīdim AS “Ventas osta” padomes priekšsēdētāja

Pilnvaru termiņš: 27.12.2019. - 26.12.2024.

no 2019.g.decembra - līdz šim brīdim AS “Ventas osta” padomes locekle.

Izglītība:

 • Maģistra grāds ekonomikā (specializācija – rūpniecības plānošana), Latvijas Universitāte,
 • Sertifikāts „Practical certified life coach”
 • Iekšējais audits 1.līmenis
 • Sertifikāts Starptautiskajos Grāmatvedības Standartos Institute of Financial Accountants
 • Bāzes kurss praktiskajā psiholoģijā „The Silva Method”

Profesionālā pieredze:

 • 1993 - 1995 IKF “Magnuss” - komercdirektore
 • 1995 - 2002 SIA “Berlat” - finanšu direktore
 • 2002 - 2005 SIA “Narvesen Baltija” un A/S «Preses Apvienība” - galvenā grāmatvede
 • 2006 - 2007 SIA “Vesta Finanses” - rīkotājdirektore
 • 2007 - pašlaik SIA “Perisha” - valdes loceklis
 • 2018 - 2019 A/S “Olainfarm” - padomes loceklis, revīzijas komitejas loceklis.

Pilnvaru termiņš: 27.12.2019. - 26.12.2024.

no 2019.g.decembra - līdz šim brīdim AS “Ventas osta” padomes locekle

Pilnvaru termiņš: 27.12.2019. - 26.12.2024.

no 2019.g.decembra - līdz šim brīdim AS “Ventas osta” padomes locekle

Izglītība:

 • Banku Augstskola - finansista kvalifikācija, Maģistrs (profesionālais grāds);
 • Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Biznesa skola - uzņēmumu un organizāciju vadīšana, Maģistrs (profesionālais grāds);
 • Latvijas Universitāte - Bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā.

Profesionālā pieredze:

 • 1998 - 2001.SIA „SNI” kokmateriālu ražošanas un kokapstrādes uzņēmums - izpilddirektore;
 • 2002 AS Norsk Trelastimport - kokmateriālu tirdzniecības pārstāve;
 • 2002. - 2004 Satiksmes ministrija - Investīciju departamenta projektu koordinators - vecākā referente;
 • 2004 - 2007.Satiksmes ministrija - Eiropas savienības finansēto projektu Kontroles nodaļas vadītāja;
 • 2004 stažiere Eiropas Komisijas Reģionālās politikas direktorātā;
 • 2007 - 2008 Finanšu ministrija - Projektu vērtēšanas departamenta direktores vietniece;
 • no 2008.g. jūnija līdz šim brīdim - Finanšu ministrija, Eiropas Savienības fondu investīciju uzraudzības/pārvaldības departamenta direktore.

Apbalvojumi:

 • 2009. Finanšu ministrijas Atzinības rakts
 • 2010. Finanšu ministrijas Goda raksts
 • 2010. Finanšu ministrijas Goda zīme
 • 2013. Finanšu ministrijas Goda raksts
 • 2015. Ministru prezidenta Pateicības raksts
 • 2017. Ministru prezidenta Pateicības raksts
 • 2018. Finanšu ministrijas Goda raksts

Dokumenti