Nr.p.k.

Organizācijas nosaukums 

Iestāšanās gads

1.

Dzelzceļu sadarbības organizācija. Commitee of the organisation for co-operation between railways (OSŽD)

1992.

2.

Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija. Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

1999.

3.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Starptautiskais transporta forums. International transport forum (ITF/ECMT)

1992.

4.

Starptautiskā civilās aviācijas organizācija. International Civil Aviation Organization (ICAO)

1992.

5.

Starptautiskā jūras organizācija. International Maritime Organization (IMO)

1993.

6.

Apvienoto Nāciju Organizācija. United Nations (ANO)

1995.

7.

Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija. International Hydrographic Organization (IHO)

2005.

8.

Starptautiskā jūras dibena organizācija. International Seabed Authority (ISA)

2004.

9.

Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli. The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (PMOU)

2005.

10.

Starptautiskais jūras tiesību tribunāls. International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)

2004.

11.

Starptautiskā naftas piesārņojuma kompensācijas fonda. The International Oil Pollution Compensation Funds (IOPC Fonds) 

1999.

12.

Starptautiskā telesakaru savienība. International Telecommunication Union (ITU)

1991.

13.

Eiropas sakaru birojs. European Communications Office (ECO). Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT)

1993.

14.

Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts. Nordic Dimension Partnership for Transport and Logistics (NDPTL)

2009.