Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

www.lau.lv

Pamatkapitāls: 35 202 323 EUR

 

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Ilonda Stepanova

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” ir stratēģisks valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, pašvaldību maģistrālo, tranzītu ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu, kā arī veic  būvmateriālu - dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts ražošanu.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktam

Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt komplekso ikdienas valsts autoceļu uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu efektīvā un videi draudzīgā veidā visā Latvijas teritorijā.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalība citās sabiedrībās

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

https://www.lau.lv/lv/lau/finanses

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2022.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 871 euro.

 

Par 2021.gada pārskata gadu noteiktas dividendes 2 520 504 euro, kas novirzīti valsts deleģēto uzdevumu – valsts autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.527 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs”” peļņas daļu par 2021. gadu”.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada  13.oktobra rīkojumu Nr.726 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs”” peļņas daļu par 2020. gadu” sabiedrībai nav jāmaksā dividendes par 2020.gadu.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada  21.decembra   rīkojumu Nr.796 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs”” peļņas daļu par 2019. gadu” sabiedrībai nav jāmaksā dividendes par 2019.gadu.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada  28.janvāra   rīkojumu Nr.36 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs”” peļņas daļu par 2018. gadu” sabiedrībai nav jāmaksā dividendes par 2018.gadu.

https://www.lau.lv/lv/lau/finanses  

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots