Satiksmes ministrija regulāri izstrādā sākotnējās pozīcijas Eiropas Komisijas priekšlikumiem. Par jaunu pozīciju izstrādi Satiksmes ministrijā tiek regulāri paziņots šajā sadaļā. Priekšlikumus un komentārus par Komisijas priekšlikumiem ir iespējams sūtīt līdz norādīto termiņu beigām (skat. zemāk tabulā) uz e-pastu: es.lietas@sam.gov.lv

Eiropas Komisijas priekšlikuma nosaukums

Saite uz priekšlikumu

Priekšlikumu un komentāru sniegšanas termiņš

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu ilgtspējīgam gaisa transportam

Šeit

27.07.2021

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu, ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES

Šeit

27.07.2021

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/631 attiecībā uz jaunu vieglo automobiļu un jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju standartu stiprināšanu saskaņā ar Savienības paaugstinātajām klimata ambīcijām

Šeit

27.07.2021