Satiksmes ministrija regulāri izstrādā sākotnējās pozīcijas Eiropas Komisijas priekšlikumiem. Par jaunu pozīciju izstrādi Satiksmes ministrijā tiek regulāri paziņots šajā sadaļā. Priekšlikumus un komentārus iespējams sūtīt līdz zemāk norādītajiem komentāru sniegšanas termiņiem uz e-pasta adresi es.lietas@sam.gov.lv.

Eiropas Komisijas priekšlikuma nosaukums Saite uz priekšlikumu Priekšlikumu un komentāru sniegšanas termiņš

Priekšlikums Padomes Lēmumam par to, lai pagarinātu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm par Galileo un GPS satelītu navigācijas sistēmu un saistīto programmu veicināšanu, nodrošināšanu un izmantošanu

Pieejams šeit

26.01.2022