satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Ilze BAUMANE

Ministra palīdze - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
ilze.baumane [at] sam.gov.lv

Arita ŪDRE

Ministra biroja vadītāja - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
arita.udre [at] sam.gov.lv

Uģis UPENIEKS

Ministra padomnieks juridiskajos jautājumos - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
ugis.upenieks [at] sam.gov.lv

Ilze SALNA

Ministra padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
ilze.salna [at] sam.gov.lv

Paula Annija JANĪTE

Ministra padomniece
paulaannija.janite [at] sam.gov.lv

Jānis BUTĀNS

Parlamentārais sekretārs - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
janis.butans [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Beatrise DREIŠKINA

Valsts sekretāra palīdze
beatrise.dreiskina [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv
Dins Merirands

Dins MERIRANDS

Valsts sekretāra vietnieks - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
dins.merirands [at] sam.gov.lv

Zane MAČA

Valsts sekretāra vietnieku palīdze - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
zane.maca [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Arnis MUIŽNIEKS

Aviācijas departamenta direktors - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
arnis.muiznieks [at] sam.gov.lv

Ligita BETAGA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
ligita.betaga [at] sam.gov.lv

Līga VERNERA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
liga.vernera [at] sam.gov.lv

Ilze BOĻŠIJA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
ilze.bolsija [at] sam.gov.lv

Marina KURPNIECE

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
marina.kurpniece [at] sam.gov.lv

Žaneta JANSONE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
zaneta.jansone [at] sam.gov.lv

Mārīte PAEGLE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
marite.paegle [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Tālivaldis VECTIRĀNS

Autosatiksmes departamenta direktors - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
talivaldis.vectirans [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Klāvs GRIEZE

Autoceļu nodaļas vadītājs - Nodaļas vadītājs
klavs.grieze [at] sam.gov.lv

Zanda JAUNSPROĢE

Vecākā referente
zanda.jaunsproge [at] sam.gov.lv

Uldis PAPULIS

Vecākais eksperts - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
uldis.papulis [at] sam.gov.lv

Karina MARINSKA

Vecākā referente
karina.marinska [at] sam.gov.lv

Ainārs BRŪVERS

Vecākais eksperts
ainars.bruvers [at] sam.gov.lv

Edgars ĻEONOVS

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
edgars.leonovs [at] sam.gov.lv

Dace SUPE

Juriskonsulte
dace.supe [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Annija NOVIKOVA

Departamenta direktora vietniece - autotransporta nodaļas vadītāja - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
annija.novikova [at] sam.gov.lv

Lauris MIĶELSONS

Juriskonsults - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
lauris.mikelsons [at] sam.gov.lv

Sintija ZIEDONE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
sintija.ziedone [at] sam.gov.lv

Jānis KALNIŅŠ

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
janis.kalnins [at] sam.gov.lv

Inga LUKJANOVIČA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
inga.lukjanovica [at] sam.gov.lv

Dana ZIEMELE-ADRICKA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
dana.ziemele-adricka [at] sam.gov.lv

Zane SILIŅA

Vecākā referente
zane.silina [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Patriks MARKĒVIČS

Dzelzceļa departamenta direktors - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
patriks.markevics [at] sam.gov.lv

Māris AIZSTRAUTS

Departamenta direktora vietnieks - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
maris.aizstrauts [at] sam.gov.lv

Kristīne GRĪNVALDE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
kristine.grinvalde [at] sam.gov.lv

Margarita IVANOVA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
margarita.ivanova [at] sam.gov.lv

Jānis ROZĪTIS

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
janis.rozitis [at] sam.gov.lv

Santa BALAŠA

Juriskonsulte - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
santa.balasa [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Olita BĒRZIŅA

Rail Baltica departamenta direktore - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
olita.berzina [at] sam.gov.lv

Agnese MEIKŠĀNE

Plānošanas un finanšu kontroles nodaļas vadītāja - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
agnese.meiksane [at] sam.gov.lv

Inese ANDERSONE

Vecākā eksperte - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
inese.andersone [at] sam.gov.lv

Rolands FELDMANIS

Vecākais eksperts
rolands.feldmanis [at] sam.gov.lv

Kārlis EŅĢELIS

Departamenta direktores vietnieks - Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
karlis.engelis [at] sam.gov.lv

Larisa KĻAVA

Juriste
larisa.klava [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Viktors LĪPENĪTS

Transporta un sakaru drošības nodaļas vadītājs - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
viktors.lipenits [at] sam.gov.lv

Mareks KALENDA

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
mareks.kalenda [at] sam.gov.lv

Marianna HEISLERE

Vecākais eksperts - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
marianna.heislere [at] sam.gov.lv

Juris PAKALNS

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
juris.pakalns [at] sam.gov.lv

Renārs LAGZDIŅŠ

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
renars.lagzdins [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Iveta TURAUSKA

Administratīva departamenta direktore - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
67028364
iveta.turauska [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Oskars PODNIEKS

Departamenta direktora vietnieks - Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļas vadītājs - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
oskars.podnieks [at] sam.gov.lv

Daina KUČERUKA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
daina.kuceruka [at] sam.gov.lv

Judīte EGLĪTE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
judite.eglite [at] sam.gov.lv

Aiga STRUPKA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
aiga.strupka [at] sam.gov.lv

Liene EISERTE-SENUTA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
Liene.Eiserte-Senuta [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Gints PČOLKA

Dokumentu un elektroniskās pārvaldes nodaļas vadītājs - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
gints.pcolka [at] sam.gov.lv

Dita NIEDRA

Nodaļas vadītāja vietniece - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
dita.niedra [at] sam.gov.lv

Inese GLUŠAKA

Vecākā lietvede - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
inese.glusaka [at] sam.gov.lv

Zenta RUŠENIECE

Vecākā lietvede - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
zenta.ruseniece [at] sam.gov.lv

Baiba ŠTERNA

Vecākā lietvede - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
baiba.sterna [at] sam.gov.lv

Aigars BROKS

Datorsistēmu un datortīklu administrators - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
aigars.broks [at] sam.gov.lv

Guntars RUDZĀTS

Datortehnikas inženieris - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
guntars.rudzats [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Laila LANGERMANE-GRĀVE

Grāmatvedības nodaļas vadītāja
laila.langermane [at] sam.gov.lv

Audra KONSTANTE

Vecākā grāmatvede
audra.konstante [at] sam.gov.lv

Sanita VENCELE

Vecākā grāmatvede - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
sanita.vencele [at] sam.gov.lv

Dace ĶĒNIŅA-ZĪVERE

Vecākā grāmatvede - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
dace.kenina-zivere [at] sam.gov.lv

Diāna GRABČIKA

Vecākā grāmatvede - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
diana.grabcika [at] sam.gov.lv

Vineta VIKŠTREINE

Vecākā grāmatvede - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
vineta.vikstreine [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Inguna STRAUTMANE

Juridiskā departamenta direktore - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
inguna.strautmane [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Inese BIRZIŅA

Departamenta direktora vietniece - Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
inese.birzina [at] sam.gov.lv

Anda DUNDURE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
anda.dundure [at] sam.gov.lv

Sandra SILIŅA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
sandra.silina [at] sam.gov.lv

Santa KĀRKLIŅA

Vecākā referente
santa.karklina [at] sam.gov.lv

Ilze GRĪNBERGA

Vecākā referente
ilze.grinberga [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Baiba JIRGENA

Tiesību aktu nodaļas vadītāja - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
baiba.jirgena [at] sam.gov.lv

Ineta VULA

Juriskonsults - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
ineta.vula [at] sam.gov.lv

Astra VILNĪTE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
astra.vilnite [at] sam.gov.lv

Līga SONDORE

Juriskonsulte
liga.sondore [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Linda PŪCE

Departamenta direktores vietniece - Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas vadītāja - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
linda.puce [at] sam.gov.lv

Īrisa KALNIŅA

Juriskonsulte - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
irisa.kalnina [at] sam.gov.lv

Inga STRAUTA

Juriskonsulte - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
inga.strauta [at] sam.gov.lv

Sabīne PLŪME

Juriskonsulte - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
sabine.plume [at] sam.gov.lv

Vineta JANSONE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
vineta.jansone [at] sam.gov.lv

Zinaida PROŠKOVIČA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
zinaida.proskovica [at] sam.gov.lv

Jeļena CIRCENE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
jelena.circene [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv
Ligita Austrupe

Ligita AUSTRUPE

Valsts sekretāra vietniece - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
ligita.austrupe [at] sam.gov.lv

Zane MAČA

Valsts sekretāra vietnieku palīdze - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
zane.maca [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Baiba VĪLIPA

Attīstības un finanšu plānošanas departamenta direktore
baiba.vilipa [at] sam.gov.lv

Inta ROZENŠTEINE

Departamenta direktores vietniece - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
inta.rozensteine [at] sam.gov.lv

Inga CĪRULE

Vecākā referente
inga.cirule [at] sam.gov.lv

Gundega KRASTIŅA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
gundega.krastina [at] sam.gov.lv

Ainārs TĒRAUDS

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
ainars.terauds [at] sam.gov.lv

Valdis BĀRS

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
valdis.bars [at] sam.gov.lv

Simona PĒTERSONE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
simona.petersone [at] sam.gov.lv

Kitija EGLĪTE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
kitija.eglite [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv
3222383250

Elīna ŠIMIŅA-NEVEROVSKA

Eiropas savienības lietu koordinācijas departamenta direktore - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
elina.simina [at] sam.gov.lv

Evita NAGLE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
evita.nagle [at] sam.gov.lv

Dace ZĀLĪTE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
dace.zalite [at] sam.gov.lv

Lauris KANDERIS

Nozares atašejs - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
lauris.kanderis [at] mfa.gov.lv

Normunds EGLE

Nozares padomnieks - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
normunds.egle [at] mfa.gov.lv

Ieva RIEKSTIŅA

Nozares padomniece - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
ieva.riekstina [at] mfa.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Andis STRODS

Investīciju departamenta direktors - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
andis.strods [at] sam.gov.lv

Indra GARĀ

Investīciju departamenta direktora vietniece - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
indra.gara [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Olga STOĻAROVA

Investīciju programmu vadības sistēmas nodaļas vadītāja - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
olga.stolarova [at] sam.gov.lv

Baiba VILCIŅA

Vecākā eksperte - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
baiba.vilcina [at] sam.gov.lv

Sanita PUNCULE

Vecākā eksperte - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
sanita.puncule [at] sam.gov.lv

Atis JĒKABSONS

Vecākais eksperts - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
atis.jekabsons [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Vilnis PREIMANIS

TEN-T tīkla infrastruktūras attīstības projektu nodaļas vadītājs - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
vilnis.preimanis [at] sam.gov.lv

Laura MUIŽNIECE

Vecākais eksperts - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
laura.muizniece [at] sam.gov.lv

Mārcis ZICMANIS

Vecākais eksperts - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
marcis.zicmanis [at] sam.gov.lv

Irina KRŪMIŅA

Vecākais eksperts - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
irina.krumina [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Andžela KOROTKORUČKO

Valsts autosatiksmes un pašvaldību infrastruktūras attīstības projektu nodaļas vadītāja - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
andzela.korotkorucko [at] sam.gov.lv

Kaspars ŠLIHTA

Vecākais eksperts - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
kaspars.slihta [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv
Uldis Reimanis

Uldis REIMANIS

Valsts sekretāra vietnieks - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
uldis.reimanis [at] sam.gov.lv

Beatrise DREIŠKINA

Valsts sekretāra palīdze
beatrise.dreiskina [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Laima RITUMA

Jūrlietu departamenta direktore - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
laima.rituma [at] sam.gov.lv

Jūlija GABRANOVA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
julija.gabranova [at] sam.gov.lv

Ilona LIPŠE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
ilona.lipse [at] sam.gov.lv

Mārīte AUGSTMANE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
marite.augstmane [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Zita KANBERGA

Sakaru departamenta direktore - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
zita.kanberga [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Dace BANKOVIČA

Departamenta direktora vietniece - Elektronisko sakaru un pasta nodaļas vadītāja - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
dace.bankovica [at] sam.gov.lv

Diāna KRISTAPSONE

Juriskonsulte - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
diana.kristapsone [at] sam.gov.lv

Inese PAKULE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
inese.pakule [at] sam.gov.lv

Dainis VALDMANIS

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
dainis.valdmanis [at] sam.gov.lv

Daina LINDE

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
daina.linde [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Elita BIRJUKOVSKA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
elita.birjukovska [at] sam.gov.lv

Edvīns UŠČA

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
edvins.usca [at] sam.gov.lv

Jana LŪSVERE

Vecākā referente
jana.lusvere [at] sam.gov.lv

Agnese ZARIŅA

Vecākā eksperte
agnese.zarina [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Elīna LUCA

Starptautisko sadarbības projektu koordinācijas departamenta direktore - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
elina.luca [at] sam.gov.lv

Benita MARGĒVIČA

Starptautisko sadarbības projektu koordinācijas departamenta direktora vietniece - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
benita.margevica [at] sam.gov.lv

Kristīne HOVALKO

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
kristine.hovalko [at] sam.gov.lv

Dace GRIGAĻEVIČA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
dace.grigalevica [at] sam.gov.lv

Helmuts KOLS

Nozares padomnieks Ķīnas Tautas Republikā - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
helmuts.kols [at] sam.gov.lv

Anna BACANOVA

Nozares atašejs Krievijas Federācijā
+ 7 (495) 2346159
anna.bacanova [at] sam.gov.lv

Jānis MEIRĀNS

Nozares atašejs Kazahstānas Republikā
janis.meirans [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Andris MALDUPS

Tranzīta politikas departamenta direktors - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
andris.maldups [at] sam.gov.lv

Aldis ZARIŅŠ

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
aldis.zarins [at] sam.gov.lv

Sergejs LUKINS

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
sergejs.lukins [at] sam.gov.lv

Lāsma ĀBOLIŅA

Vecākā referente - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
lasma.abolina [at] sam.gov.lv

Jānis TOMSONS

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
janis.tomsons [at] sam.gov.lv

Roberts NOVIKS

Vecākais referents - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
roberts.noviks [at] sam.gov.lv

Olita MAGONE

Projekta vadītāja - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
olita.magone [at] sam.gov.lv

Ieva RUKŠĀNE

IKT risinājumu attīstības vadītāja - IT sistēmanalītiķe - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
ieva.ruksane [at] sam.gov.lv
komunikacijas [at] sam.gov.lv

Ilze GREIŠKALNA

Sabiedrisko attiecību speciāliste - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
ilze.greiskalna [at] sam.gov.lv

Lāsma GAILE

Sabiedrisko attiecību speciāliste - Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743
lasma.gaile [at] sam.gov.lv

Laura DABARE

Sabiedrisko attiecību speciāliste
laura.dabare [at] sam.gov.lv
satiksmes.ministrija [at] sam.gov.lv

Gita SIRMĀ

Audita nodaļas vadītāja - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
gita.sirma [at] sam.gov.lv

Dace KALNĀRE-ŠLAUKSTERE

Nodaļas vadītāja vietniece - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
dace.kalnare-slaukstere [at] sam.gov.lv

Vizma CĒRPE

Auditore - Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743
vizma.cerpe [at] sam.gov.lv

Anita PUŠPURE

Auditore
anita.puspure [at] sam.gov.lv