Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa ,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VSIA “Latvijas Valsts ceļi”

juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1050

www.lvceli.lv

Pamatkapitāls: 4 155 649 EUR

 

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra p.i. Ligita Austrupe

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno un vada valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību, organizē valsts pasūtījumu valsts autoceļu tīklā veicamajiem darbiem un pakalpojumiem, pasūta un vada valsts autoceļu tīkla standartu un tehnisko noteikumu projektu izstrādi, uztur un pilnveido valsts un pašvaldību autoceļu sarakstu, kā arī pārrauga pašvaldību autoceļu tīklu.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktam

Stratēģiskais mērķis: Attīstīt un efektīvi pārvaldīt sabiedrības mobilitātes prasībām atbilstošu un drošu valsts autoceļu tīklu.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

 

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

https://lvceli.lv/par-lvc/darbibas-raditaji

 

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2022.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 117 077,76 EUR

Par 2021.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes -195 469,44 EUR

Par 2020.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 236 163,00 EUR

Par 2019.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 65 440,00 EUR

Par 2018.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 81 557,50 EUR

https://lvceli.lv/par-lvc/darbibas-raditaji/gada-parskati/

 

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu akciju sabiedrība ir pārveidota par sabiedrību ar ierobežotu atbildību no 09.12.2020.