ERAF atbalsta attīstības un dzīves līmeņa atšķirību mazināšanu reģionos. Finansējums galvenokārt piešķirts infrastruktūras, ražošanas un mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai.

Eiropas Komisijas regula 1783/1999 nosaka, ka fonds sniedz atbalstu šādiem pasākumiem:

  • biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, īpaši uzsverot palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;

  • vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstībai, tai skaitā nodarbinātības veicināšanai tūrisma un kultūras jomās;

  • izpētei un tehnoloģiju attīstībai;

  • vietējo, reģionālo un trans-eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļautās infrastruktūras attīstībai;

  • vides aizsardzībai un attīstībai;

  • līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā.

Aktivitātes īstenotas kā Nacionālās programmas (NP) un atklāts projektu konkurss pašvaldībām.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Normatīvie dokumenti

Satiksmes ministrija īstenojusi šādas Vienotā programmdokumenta aktivitātes:

1.prioritāte: Ilgspējīgas attīstības veicināšana.

1.2 pasākums: Pieejamības un transporta sistēmas attīstība.

1.2.1.aktivitāte: Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

Nacionālā programma „Valsts pirmās šķiras autoceļu attīstība” (apstiprināta 2007.gada 11.jūnijā).

Īstenots Nacionālās programmas projekts „Valsts 1.šķiras autoceļu attīstībai”.

· Struktūrfonda finansējuma saņēmējs – LR Satiksmes ministrija, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1743;
· Nacionālās programmas projekts – „Valsts 1.šķiras autoceļu attīstība”;
· Projekta īstenošanas vieta – visā Latvijā;
· Sabiedriskā finansējuma apmērs:

Ø Finansējums kopā: 60653 796,12 LVL; (Attiecināmās izmaksas kopā: 51401 522,13 LVL)
Ø ERAF līdzfinansējums: 38551141,60 LVL;
Ø Nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija): 12850380,50 LVL.

* - Nacionālās programmas projektu īstenoja VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

Pielikums: Valsts 1.šķiras autoceļu attīstība

 


1.2.2. aktivitāte: Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās.

1.2.2.1. apakšaktivitāte: Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. (Atklātais konkurss)

Pirmajā atklātajā projektu pieteikumu konkursā tika apstiprināts 31 projekta iesniegums (Atbalstīto projektu saraksts APK.1), otrajā konkursā tika apstiprināti 65 projektu iesniegumi (Atbalstīto projektu saraksts APK.2 ).

1.2.2.2. apakšaktivitāte: Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

Nacionālā programma „Rīgas transporta sistēmas uzlabošanai 2004. – 2006. gadam” (apstiprināta 2008.gada 28.martā).

· Finansējuma apmērs:

Ø Finansējums kopā: 28 059 726,62 LVL; (Attiecināmās izmaksas kopā: 23 779 429,35 LVL)
Ø ERAF līdzfinansējums: 15 756 162,88 LVL;
Ø Nacionālais finansējums:

· attiecināmais pašvaldības finansējums: 6 972 855,61 LVL;
· attiecināmā valsts budžeta dotācija: 1 050 410,86 LVL.

Nacionālās programmas projekti:

1) „Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistēmas izveide (1.kārta)”:

· Struktūrfonda finansējuma saņēmējs – Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1743;
· Projekta īstenošanas vieta – Rīgas pilsētas administratīvā teritorija;
· Finansējuma apmērs:

Ø Finansējums kopā: 6 782 494,82 LVL (attiecināmās izmaksas: 5 747 876,97LVL);
Ø ERAF līdzfinansējums: 4 310 907,00 LVL;
Ø Nacionālais finansējums: 2 471 587,82 LVL..

2) „Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojums”:

· Struktūrfonda finansējuma saņēmējs – Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1743;
· Projekta īstenošanas vieta – Rīgas pilsētas administratīvā teritorija;
· Finansējuma apmērs:

Ø Finansējums kopā: 7 347 860,00 LVL (attiecināmās izmaksas: 6 227 000,00 LVL);
Ø ERAF līdzfinansējums: 4 669 939,14 LVL;
Ø Nacionālais finansējums: 2 677 920,86 LVL .

3) „Autobusu satiksmes organizācijas un kontroles sistēmas uz GPS bāzes realizācija”:

· Struktūrfonda finansējuma saņēmējs – Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1743;
· Projekta īstenošanas vieta – Rīgas pilsētas administratīvā teritorija;

· Finansējuma apmērs:

Ø Finansējums kopā: 824 086,04 LVL (attiecināmās izmaksas: 698 378,00 LVL);
Ø ERAF līdzfinansējums: 523 783,50 LVL;
Ø Nacionālais finansējums: 300 302,54 LVL.

4) „Tadaiķu ielas un Valdeķu ielas krustojuma rekonstrukcija”:

· Struktūrfonda finansējuma saņēmējs – Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1743;
· Projekta īstenošanas vieta – Rīgas pilsētas administratīvā teritorija;
· Finansējuma apmērs:

Ø Finansējums kopā: 1 355 560,78 LVL(attiecināmās izmaksas: 1 148 780,32 LVL);
Ø ERAF līdzfinansējums: 861 585,24 LVL;
Ø Nacionālais finansējums: 493 975,54LVL.

5) „Augusta Deglava ielas rekonstrukcija (ieskaitot rotācijas apli Kaivas iela – Augusta Deglava iela – Lubānas iela)”

· Struktūrfonda finansējuma saņēmējs – Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1743;
· Projekta īstenošanas vieta – Rīgas pilsētas administratīvā teritorija;

· Finansējuma apmērs:

Ø Finansējums kopā: 4 413 913,72 LVL(attiecināmās izmaksas: 3 740 604,85 LVL);;
Ø ERAF līdzfinansējums: 1 884 601,00 LVL;
Ø Nacionālais finansējums: 2 529 312,72 LVL.

6) „Austrumu maģistrāles posma Gaujas iela - Meža prospekts (1. posms)”:

· Struktūrfonda finansējuma saņēmējs – Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1743;
· Projekta īstenošanas vieta – Rīgas pilsētas administratīvā teritorija;

· Finansējuma apmērs:

Ø Finansējums kopā: 7 335 811,26 LVL(attiecināmās izmaksas: 6 216 789,21 LVL);
Ø ERAF līdzfinansējums: 3 505 347,00 LVL;
Ø Nacionālais finansējums: 3 830 464,26 LVL.

* - Nacionālās programmas projektu īstenoja Rīgas domes Satiksmes departaments

Pielikums: Rīgas transporta sistēmas uzlabošanai 2004.-2006.gadam

 


1.2.3. aktivitāte: Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana.

Nacionālā programma „Nacionālā programma Latvijas mazo ostu kopējo hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un attīstība (2004.-2006.g.) (apstiprināta 2007.gada 11.jūnijā).

Nacionālās programmas projekti:

1) „Mērsraga ostas Ziemeļu mola rekonstrukcijas I kārta”:

· Struktūrfonda finansējuma saņēmējs – Mērsraga ostas pārvalde, Osta, Mērsraga pagasts, Talsu rajons, LV-3284;
· Projekta īstenošanas vieta – Mērsraga osta;

· Finansējuma apmērs:

Ø Finansējums kopā: 1527743,60 LVL(attiecināmās izmaksas: 1310439,62 LVL);
Ø ERAF līdzfinansējums: 982829,71 LVL;
Ø Nacionālais finansējums: 544913,89 LVL.

2) „Dienvidu mola rekonstrukcija Skultes ostā”:

· Struktūrfonda finansējuma saņēmējs – Upes iela 41, Zvejniekciems, Rīgas rajons, LV – 2161;
· Projekta īstenošanas vieta – Skultes osta;

· Finansējuma apmērs:

Ø Finansējums kopā: 2580361,05 LVL(attiecināmās izmaksas: 2186746,65 LVL);
Ø ERAF līdzfinansējums: 1640 059,99 LVL;
Ø Nacionālais finansējums: 940301,06 LVL.

* - Nacionālās programmas projektus īstenoja Mērsraga ostas pārvalde un Skultes ostas pārvalde.

Pielikums: Latvijas mazo ostu hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un attīstība (2004.-2006.g.)

 


1.2.4. aktivitāte: Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

Nacionālā programma „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu attīstība 2005. – 2013. gadam” (grozījumi nacionālajā programmā apstiprināti 2008.gada 14.martā).

Nacionālās programmas projekti:

1) „Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija”:

· Struktūrfonda finansējuma saņēmējs – AS „Pasažieru vilciens”, Turgeņeva iela 14, Rīga, LV – 1050;
· Projekta īstenošanas vieta – Rīgas pilsēta;

· Finansējuma apmērs:

Ø Finansējums kopā: 17'024'734,53 LVL (attiecināmās izmaksas:10'769'560,13 LVL);
Ø ERAF līdzfinansējums: 8'077'170,10 LVL;
Ø Nacionālais finansējums: 8'947'564,43 LVL.

2) “Projekta „Jaunu vilcienu iegāde” priekšizpēte”:

· Struktūrfonda finansējuma saņēmējs – AS „Pasažieru vilciens”, Turgeņeva iela 14, Rīga, LV – 1050;
· Projekta īstenošanas vieta – Rīgas aglomerācija;

· Finansējuma apmērs:

Ø Finansējums kopā: 671'433,22 LVL (attiecināmās izmaksas: 569'011,20 LVL);
Ø ERAF līdzfinansējums: 426'758,40 LVL;
Ø Nacionālais finansējums: 244'674,82 LVL.

* - Nacionālās programmas projektus īstenoja AS „Pasažieru vilciens”.

Pielikumā: Vienotā programmdokumenta 1.2.4. aktivitātes struktūrfonda nacionālā programma Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu attīstība 2005. – 2013. gadam.

 


1.3. Pasākums: Informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstība.

1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus.

Nacionālā programma „Augstas kvalitātes platjoslu tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās” (apstiprināta 2007.gada 24.augustā).

Īstenots Nacionālās programmas projekts „Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos”

· Struktūrfonda finansējuma saņēmējs – LR Satiksmes ministrija, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1743;
· Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Republikas administratīvās teritorijas rajoni, kur nav pieejami noteiktās kvalitātes platjoslas piekļuve.

· Finansējuma apmērs:

Ø Finansējums kopā: 4754 856,41 LVL (attiecināmās izmaksas: 4029539,33 LVL);
Ø ERAF līdzfinansējums: 3022 154,50 LVL;
Ø Nacionālais finansējums: 1732 701,91 LVL.

* - Nacionālās programmas projektus īstenoja LR Satiksmes ministrijas Sakaru departaments

Pielikums: Augstas kvalitātes platjoslutīklu attīstība ģeogrāfiski attālitātajās teritorijās (ERAF)