Par Brexit  jeb breksitu dēvē Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) procesu. 2020. gada 31. janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi 1. februārī plkst. 01.00 pēc Latvijas laika) Apvienotā Karaliste izstājās no ES. Atbilstoši Izstāšanās līgumam no 2020. gada 1. februāra līdz 31. decembrim ir iestājies pārejas periods, kura laikā Apvienotā Karaliste vairs nebūs ES dalībvalsts, bet uz to turpinās attiekties ES tiesības un pienākumi. ES un Apvienotās Karalistes sadarbība šajā laikā turpināsies tāpat kā līdz šim, ar vienīgo izņēmumu, ka Apvienotā Karaliste vairs nepiedalīsies ES lēmumu pieņemšanā.

Pārejas periodā turpināsies sarunas par ES un Apvienotās Karalistes turpmākajām attiecībām jeb pušu attiecībām sākot ar 2021. gada 1. janvāri. To paredz 2019. gada 17. oktobra pušu kopīgā Politiskā deklarācija par nākotnes attiecību ietvaru. Politiskajā deklarācijā ir apstiprināts, ka pusēm ir skaidrs nodoms izstrādāt nolīgumus un iespējami drīz pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES sākt oficiālu sarunu procesu, lai tās varētu stāties spēkā, ja iespējams, jau pēc pārejas perioda beigām.

Aktuālā informācija Latvijā par breksitu ir pieejama Ārlietu ministrijas mājaslapā, kā arī ir izveidota kopēja e-pasta adrese brexit@mfa.gov.lv, kur iedzīvotāji un uzņēmēji var uzdot jautājumus. Aktīvu komunikāciju nodrošina arī Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē, ievietojot aktuālo informāciju mājaslapā un vēstniecības Facebook lapā. (Lasīt vairāk)

Ar skatu uz 2021. gada 1. janvāri, kad beigsies Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES pārejas periods, Eiropas Komisija ir sagatavojusi sagatavotības paziņojumus vairākām nozarēm (Lasīt vairāk):