Latvijā bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apmācība un eksaminācija, kā arī auto transportlīdzekļu sertifikātu izsniegšana tiek organizēta kopš 1996.gada.

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” nodrošina gan auto transportlīdzekļu vadītāju sertifikāciju, gan transportlīdzekļu sertifikāciju. 

 

Drošības līmeņa paaugstināšanai Latvijas, kā arī citu Eiropas Savienības valstu autotransporta un dzelzceļa bīstamo kravu pārvadājumu uzņēmumos kopš 2002.gada ir jābūt norīkotam speciāli apmācītam bīstamo kravu pārvadāšanas drošības padomniekam (safety adviser). Drošības padomnieku apmācība visās Eiropas Savienības valstīs notiek pēc vienotas programmas. Satiksmes ministrijas vadībā notiek drošības padomnieku eksaminācija. Drošības padomnieku sertifikāciju nodrošina:

Autopārvadājumu jomā: VSIA „Autotransporta direkcija”, Vaļņu iela 30, Rīga

Uzmanību! Sakarā ar Covid-19 pandēmiju Latvija ir parakstījusi (2021. gada 9.martā) daudzpusējo starpvalstu vienošanos M333, ka visi bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apmācības sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzas no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir spēkā līdz 2021. gada 30.septembrim, un daudzpusējo starpvalstu vienošanos M334, ka visi bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas sertifikāti autopārvadājumu jomā, kuru derīguma termiņš beidzas no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1.septembrim, ir spēkā līdz 2021. gada 30.septembrim.

Dzelzceļa pārvadājumu jomā: Valsts Dzelzceļa Tehniskajā inspekcija, Riepnieku iela 2, Rīga

Uzmanību! Sakarā ar Covid-19 pandēmiju Latvija attiecībā uz dzelzceļa transportu ir parakstījusi (2021. gada 9.martā) daudzpusējo starpvalstu vienošanos RID 1/2021, ka visi bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas sertifikāti bīstamu kravu pārvadājumos pa dzelzceļu, kuru derīguma termiņš beidzas no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir spēkā līdz 2021. gada 30.septembrim.

 

VSIA "Autotransporta direkcija”
Tālr.: 67280485
Mājas lapa: http://www.atd.lv
E-pasts: atd@atd.lv

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Rīga, Miera iela 25, LV-1001
Tālr.: 67025777
Fakss: 67828301
Mājas lapa: http://www.csdd.lv
E-pasts: office@csdd.gov.lv

Valsts dzelzceļa administrācija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67234472

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67234301

Latvijas Jūras administrācija
Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048, Latvija
Fakss: 7860082
Mājas lapa: http://www.jurasadministracija.lv
Mājas lapa: http://www.maritimeadministration.lv
E-pasts: lja@lja.bkc.lv

V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Tālr.: 67830936
Fakss: 67830967
Mājas lapa: http://www.caa.lv
E-pasts: caa@caa.gov.lv

Citas saites:

ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomes Eiropas ekonomiskās komisijas Iekšzemes transporta komitejas bīstamo kravu mājas lapa: www.unece.org/trans/danger/danger.htm

Starptautiskās dzelzceļa organizācijas mājas lapa: http://www.otif.org/