Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VSIA “Autotransporta direkcija”

juridiskā adrese: Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050

www.atd.lv

Pamatkapitāls: 200 919 EUR

 

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

 

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Ligita Austrupe

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

VSIA “Autotransporta direkcija” ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. VSIA “Autotransporta direkcija” darbība saistīta ar sabiedriskā transporta – pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu – plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.un  2.punktam.

Stratēģiskais mērķis: uzturēt un īstenot kvalitatīvu un juridiski pamatotu pakalpojumu kompleksu (sistēmu) pasažieru un kravu autopārvadājumu jomā godīgas un vienlīdzīgas pārvadātāju konkurences nodrošināšanai atbilstoši Latvijas Republikas, starptautiskajām un Eiropas Savienības tiesību normām; veikt sabiedriskā transporta plānošanu, finanšu analīzi un auditu vienotas, nepārtrauktas un pieejamas sabiedriskā transporta sistēmas nodrošināšanai atbilstoši valsts, sabiedrības un pārvadātāju interesēm.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

 

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

http://www.atd.lv/lv/jaunumi/parskati-un-atalgojums

 

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2019.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes- 716 406.40 EUR

Par 2018.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes- 892 004.45 EUR

http://www.atd.lv/lv/jaunumi/2018-gada-p%C4%81rskati-par-vsia-autotransporta-direkcija-darb%C4%ABbu

 

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots