Pasta pakalpojumiem ir liela nozīme citu ekonomikas sektoru efektīva darba nodrošināšanā, jo, neskatoties uz tehnoloģisko progresu, pasta tīkls joprojām ir lielākais un blīvākais pasaulē. Ļoti svarīga ir pasta pakalpojumu loma saziņas attīstībā, ne tikai informācijas apmaiņas jomā, bet arī sociālās vienotības saglabāšanā un nodrošināšanā.

Pasta nozarē valsts politiku izstrādā un valsts pārvaldes funkcijas īsteno Satiksmes ministrija.

Pasta pakalpojumu uzraudzību veic Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).

Pasta pakalpojumi ir regulējamie sabiedriskie pakalpojumi, kurus iedala tradicionālajos pasta pakalpojumos, eksprespasta pakalpojumos, kurjerpasta pakalpojumos un abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos. Lai sniegtu pasta pakalpojumus, pasta komersantiem jāreģistrējas SPRK uzturētajā pasta komersantu reģistrā. SPRK datu bāzē 2020. gada 6. februārī ir reģistrēti 72 pasta komersanti.

Lai nodrošinātu pieejamību pasta pakalpojumiem neatkarīgi no lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, ir noteikts universālais pasta pakalpojums — minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā par vienotiem tarifiem.

Līdz 2021. gada 31. decembrim universālā pasta pakalpojuma saistības ir noteiktas valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts”. Galvenie priekšnoteikumi universālā pasta pakalpojuma saistību izpildē ir universālā pasta pakalpojuma sarakstā ietilpstošo pasta pakalpojumu nodrošināšana par vienotu tarifu visā Latvijas Republikas teritorijā.

Universālais pasta pakalpojums ietver:

  • iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu sūtījumu), savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde,

  • pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu sūtījumu), kuru svars nepārsniedz desmit kilogramus, savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde;

  • pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošināto), kuras saņem no citām Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus, piegāde;

  • abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi.

Izpildot universālā pasta pakalpojuma saistības, universālā pasta pakalpojuma sniedzējam jānodrošina pakalpojumu kvalitātes atbilstība noteiktajām prasībām attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanas, pārsūtīšanas un piegādes biežumu, ātrumu un regularitāti, kā arī kvalitātes prasības attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu.

SPRK VAS “Latvijas Pasts” ir noteicis pienākumu ievērot UPP kvalitātes prasības vēstuļu korespondences sūtījumu pārsūtīšanas laikiem iekšzemē. Nākamajā darba dienā adresātiem jāpiegādā vismaz 90% no visiem A klases (prioritārais pasts — pasts, kas tiek pārsūtīts prioritārā kārtībā) vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem. Trešajā darba dienā adresātiem jāpiegādā vismaz 98% no visiem B klases (ekonomiskais pasts — pasts, kas tiek pārsūtīts standarta (parastajā kārtībā) vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem.

Saskaņā ar SPRK veiktajām kvalitātes pārbaudēm universālā pasta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte pārsniedz noteiktās prasības, proti trešajā darbadienā bija piegādāti 99,8% vēstuļu no visiem B klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem un 93,9% no visiem iekšzemes A klases vienkāršo vēstuļu korespondences sūtījumiem. Vienkāršo vēstuļu pārsūtīšanas laiks atbilst Regulatora noteiktajām kvalitātes prasībām.

2018. gadā nosūtīto vēstuļu korespondences sūtījumu skaits sasniedza 37.59 milj., kas par 8.83% mazāk, nekā 2017.gadā, nosūtīto pasta paku skaits sasniedza 2.3 milj., kas par 73.9% vairāk, nekā 2017.gadā. Pasta pakalpojumu tirgus straujāk pieaug pasta paku pakalpojumu segmentā. Galvenais iemesls tam ir e-tirdzniecības attīstība un ar to saistītā paku piegāde. Ņemot vērā iepriekšējo gadu tendences un elektronisko pakalpojumu pieaugumu, vēstuļu sūtījumu apjoms turpina samazināties.

Savukārt nosūtīto eksprespasta un kurjerpasta sūtījumu skaits sasniedza 89milj., kas par 9.2% vairāk, nekā 2017.gadā.

Saskaņā ar SPRK datiem pasta komersantu sniegto pakalpojumu neto apgrozījums 2018. gadā palielinājās par 4%, salīdzinot ar 2017. gadu.

2019.gadā no 24. līdz 26. septembrim noticis Pasaules Pasta savienības (Universal Postal Union) (UPU)  ārkārtas kongress Ženēvā, lai izskatītu steidzamos jautājumus, reaģējot uz ASV paziņojumu par nodomu izstāties no UPU, ja steidzami netiks risinātas pasta nozares problēmas.

Satiksmes ministrija pārstāvēja Latvijas intereses Eiropas reģiona valstu pozīciju un priekšlikumu izstrādē Eiropas pasta regulēšanas komitejā (CERP). Dažu izšķirošo UPU ārkārtas kongresā pieņemto rezolūciju līdzautore bija arī Latvija.

UPU kongress ir galvenais forums sadarbībai starp valstīm pasta pakalpojumu jomā un palīdz nodrošināt vienotu pasta telpu, mūsdienīgus produktus un pakalpojumus, lai veicinātu kvalitatīvu un pieejamu universālo pasta pakalpojumu, efektīvu un stabilu attīstību. Kongress ir nozīmīgākais pasākumus pasta nozarē, tas notiek reizi četros gados.

Saskaņā ar UPU aktos noteikto kārtību un 2016. gadā Istanbulā notikušajā  UPU 26. kongresā pieņemto lēmumu bija noteikts, ka no 2020. gada 10. augusta līdz 24. augustam Abidžanā, Kotdivuārā, notiks kārtējais UPU 27. kongress. Šīs kongress ir ļoti nozīmīgs, jo ir plānots pieņemt būtiskus lēmumus par vairākām UPU reformām (tostarp izmaiņas dalībmaksu sistēmā, integrēto produktu plāna un norēķinu sistēmas pārskatīšanas plāna īstenošana, UPU produktu atvēršana plašākām lietotāju lokam u.c.),  izdarot grozījumus obligāti piemērojamos UPU pamatdokumentos, kas vēlāk būtu jāratificē nacionālā līmenī, apstiprināt darbības stratēģiju nākamajiem četriem gadiem, kā arī pieņemt rezolūcijas ar uzdevumiem UPU institūcijām un dalībvalstīm turpmākai rīcībai.

Ņemot vērā ārkārtējos apstākļus sakarā ar COVID-19 izplatīšanos, UPU 27. kongress pārcelts uz gada beigām.