Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 18. 1 panta pirmajai daļai un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 16) prasībām dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs VAS „Latvijas dzelzceļš”, ņemot vērā 03.11.2023. spēkā stājušos grozījumus MK noteikumos Nr. 16,  kas atsevišķi izdala satiksmes vides trokšņa robežlielumu, veica Satiksmes ministrijā 09.12.2022. apstiprināto Trokšņa stratēģisko karšu dzelzceļa līnijām, kur satiksmes intensitāte 2021. gadā ir bijusi vairāk nekā 30 000 vilcienu sastāvu gadā, aktualizāciju. 2024. gada 29. februārī Satiksmes ministrija ir apstiprinājusi VAS “Latvijas dzelzceļš” aktualizētās trokšņa stratēģiskās kartes.   

Trokšņa stratēģiskās kartes un trokšņa kartēšanas kopsavilkums ir pieejams VAS „Latvijas dzelzceļš” tīmekļa vietnē: https://www.ldz.lv/lv/troksnis.   

Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu: info@ldz.lv.

VAS „Latvijas dzelzceļš” pasta adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, fakss: +(371) 67234529.