2013.gadā izveidota Aviācijas nozares padome (Satiksmes ministrijas 2013.gada 22.augusta rīkojums Nr. 01-03/142), lai sekmētu aviācijas nozares attīstību un nodrošinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu aviācijas nozares attīstībai būtiskos jautājumos.