ES normatīvie akti

Galvenie Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu veidi:

  • Līgumi
  • Direktīvas
  • Regulas
  • Lēmumi

Vairāk par ES tiesību aktiem iespējams iepazīties EUR-Lex datu bāzē un ES tiesību mājas lapā, kā arī Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļā par tiesību aktiem.