2017.gadā ir izstrādātas un apstiprinātas trokšņa stratēģiskās kartes valsts autoceļu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 3 miljoni transportlīdzekļu gadā.

Ar trokšņa stratēģiskajām kartēm iespējams iepazīties interneta vietnē. Interaktīvā karte pieejama šeit.

Ir izstrādāts Rīcības plāns vides trokšņu samazināšanai valsts autoceļu posmiem 2019. – 2023. gadam. 2022. – 2023. gadā trokšņu kartes un rīcības plāns tiks atjaunināts.