2022.gadā ir izstrādātas un apstiprinātas trokšņa stratēģiskās kartes valsts autoceļu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 3 miljoni transportlīdzekļu gadā.

Kartes izstrādāja SIA “Estonian, Latvian &Lithuanian Environment” (Biroja adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010; tālrunis: +371 67242411; e-pasts: elle@environment.lv ) un tās ir apstiprinātas VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2022. gada 21. oktobrī. Ar trokšņa stratēģiskajām kartēm iespējams iepazīties interneta vietnē https://lvceli.lv/celu-tikls/celu-kartes/troksnu-kartes/. Interaktīvā karte būs pieejama šeit.

Izstrādāts Rīcības plāns vides trokšņu samazināšanai valsts autoceļu posmiem 2019. – 2023. gadam https://lvceli.lv/celu-tikls/projekti/ricibas-plans-vides-troksna-samazinasanai-valsts-autocelu-posmiem/ .

2023. gadā rīcības plāns tiks atjaunināts.