2017.gadā ir izstrādātas un apstiprinātas trokšņa stratēģiskās kartes valsts autoceļu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 3 miljoni transportlīdzekļu gadā.

Ar trokšņa stratēģiskajām kartēm iespējams iepazīties interneta vietnē https://lvceli.lv/celu-tikls/celu-kartes/troksnu-kartes/. Interaktīvā karte pieejama šeit https://lvceli.lv/#_troksni

Ir izstrādāts Rīcības plāns vides trokšņu samazināšanai valsts autoceļu posmiem 2019. – 2023. gadam https://lvceli.lv/celu-tikls/projekti/ricibas-plans-vides-troksna-samazinasanai-valsts-autocelu-posmiem/ .

2022. – 2023. gadā trokšņu kartes un rīcības plāns tiks atjaunināts.