2022.gadā ir izstrādātas un apstiprinātas trokšņa stratēģiskās kartes valsts autoceļu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 3 miljoni transportlīdzekļu gadā.

Kartes izstrādāja SIA “Estonian, Latvian &Lithuanian Environment” (Biroja adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010; tālrunis: +371 67242411; e-pasts: elle@environment.lv ) un tās ir apstiprinātas VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2022. gada 21. oktobrī. Ar trokšņa stratēģiskajām kartēm iespējams iepazīties interneta vietnē https://lvceli.lv/celu-tikls/celu-kartes/troksnu-kartes/.

Izstrādāts Rīcības plāns vides trokšņu samazināšanai valsts autoceļu posmiem 2019. – 2023. gadam https://lvceli.lv/celu-tikls/projekti/ricibas-plans-vides-troksna-samazinasanai-valsts-autocelu-posmiem/ .

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" (turpmāk tekstā – Noteikumi) prasībām, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" (adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010; tālrunis: 67242411; mājaslapa: https://environment.lv/, e-pasts: elle@environment.lv) pēc VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (turpmāk – LVC) pasūtījuma ir izstrādājusi trokšņa samazināšanas rīcības plāna projektu autoceļu posmiem, kuros satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 3 miljoni transportlīdzekļu gadā, laika posmam no 2024. līdz 2028. gadam.

Trokšņa samazināšanas rīcības plāna projekts pieejams tīmekļa vietnē https://lvceli.lv/celu-tikls/projekti/ricibas-plans-vides-troksna-samazinasanai-valsts-autocelu-posmiem/test2/, kā arī LVC, iepriekš piesakoties pa tālruni 67028150 (Guntis Grāveris).

Sabiedrība ir aicināta trīsdesmit dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu LVC (adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67028150, mājaslapa: www.lvceli.lv, e-pasts: lvceli@lvceli.lv ).