Statuss:
Īstenošanā
TENT koridors

Rail Baltica ir Eiropas transporta tīkla (TEN-T) Ziemeļjūras - Baltijas koridora nozīmīgākais projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis vienotā Eiropas dzelzceļa tīklā. Projekts paredz jaunas Eiropas standarta platuma 1435mm ātrgaitas dzelzceļa līnijas izbūvi ar kopējo trases garumu 870 km, tostarp Latvijā plānoto trasi aptuveni 265 km garumā. Divceļu dzelzceļa līnija plānota no Tallinas līdz Lietuvas–Polijas robežai, kur tā tālāk savienosies ar modernizētu, Rail Baltica tehniskajām prasībām atbilstošu dzelzceļa līniju līdz Varšavai, tādējādi nodrošinot savienojumus ar lielākajām Eiropas ostām – Hamburgu, Roterdamu un Antverpeni.

Rail Baltica projekts:

  • ir lielākais infrastruktūras projekts Baltijas reģionā pēdējo 100 gadu laikā;
  • dzelzceļa līnija nodrošinās gan starptautiskos un reģionālos pasažieru pārvadājumus, gan kravu pārvadājumus;
  • elektrificēta dzelzceļa līnija, kas aprīkota ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu ERTMS;
  • dzelzceļa līnijas garums: 870 km ( no tiem ~265 km Latvijā);
  • maksimālais ātrums: 249 km/h (pasažieru), 120 km/h (kravu pārvadājumi);
  • projektu paralēli ievieš Igaunijā, Latvijā un Lietuvā;
  • projektu 81-85% apmērā finansē Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments un līdzfinansē Baltijas valstis.

Rail Baltica projektu finansē trīs Baltijas valstis – Igaunija, Latvija un Lietuva – līdztekus Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumam līdz 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām, kas tiek piešķirts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI/(CEF) līdzekļiem.

CEF logo
Lidzfinanse ES

EISI/(CEF) finansējums

EISI/(CEF) ir jauns integrēts instruments ieguldījumiem Eiropas Savienības infrastruktūras prioritātēs – transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā. Finansējuma uzraudzību veic Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA). Aģentūra izveidota 2021.gada 1.aprīlī un tā ir Inovāciju un komunikāciju tīklu izpildaģentūras (INEA) pēctece.

EISI/(CEF) Transporta pieteikumu process

EISI/(CEF) Transporta programma īsteno ES transporta infrastruktūras politiku, atbalstot ieguldījumus jaunas transporta infrastruktūras izveidē vai esošās infrastruktūras atjaunošanā un modernizēšanā visā Eiropā.

Finansējuma saņemšanai Eiropas Komisija (EK) regulāri izsludina projektu pieteikumu uzsaukumus, kas norit konkursa kārtībā. EK ar CINEA aģentūras palīdzību veic iesniegto priekšlikumu izvērtēšanu un atlasi. Piedāvājumus, kas atbilst uzsaukumā noteiktajiem atbilstības kritērijiem un formālajām prasībām, vērtē, pamatojoties uz projekta briedumu un jau saņemtā finansējuma apguvi.

EK pieņem lēmumu par projektu atlasi un sagatavo finansēšanai ieteikto priekšlikumu sarakstu, kam seko finansējuma līguma parakstīšana ar CINEA aģentūru.

Finansējuma pieteikumus projektu uzsaukumos uz Satiksmes ministrijas pilnvarojuma pamata iesniedz RB Rail AS, kas ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums un projekta centrālais koordinators. Tāpat atbilstoši Rail Baltica projekta ieviešanas kārtībai RB Rail AS veic finansēšanas līgumu parakstīšanu.

No 2015. līdz 2024. gadam Latvijā, piedaloties EK izsludinātajos projektu iesniegumu konkursos par finanšu palīdzības piešķiršanu no EISI, t.sk. no Militārās mobilitātes aploksnes, parakstīti kopskaitā  11 finansēšanas līgumi un nodrošināts finansējums 1.019 miljardu eiro apmērā, no kuriem 796,04 miljoni eiro ir ES finansējums un 223,07 miljoni eiro - Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.

Latvijā līdz šim saņemtais finansējums izmantots projekta plānošanas, projektēšanas un būvniecības aktivitātēm.

Vairāk par EISI/(CEF): https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/transport-infrastructure_en