Statuss:
Īstenošanā
RB missing link

Rail Baltica ir Eiropas transporta tīkla (TEN-T) Ziemeļjūras - Baltijas koridora nozīmīgākais projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis vienotā Eiropas dzelzceļa tīklā. Projekts paredz jaunas Eiropas standarta platuma 1435mm ātrgaitas dzelzceļa līnijas izbūvi ar kopējo trases garumu 870 km, tostarp Latvijā plānoto trasi aptuveni 265 km garumā. Divceļu dzelzceļa līnija plānota no Tallinas līdz Lietuvas–Polijas robežai, kur tā tālāk savienosies ar modernizētu, Rail Baltica tehniskajām prasībām atbilstošu dzelzceļa līniju līdz Varšavai, tādējādi nodrošinot savienojumus ar lielākajām Eiropas ostām – Hamburgu, Roterdamu un Antverpeni.

Rail Baltica projekts

  • ir lielākais infrastruktūras projekts Baltijas reģionā pēdējo 100 gadu laikā;
  • dzelzceļa līnija nodrošinās gan starptautiskos un reģionālos pasažieru pārvadājumus, gan kravu pārvadājumus;
  • elektrificēta dzelzceļa līnija, kas aprīkota ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu ERTMS;
  • dzelzceļa līnijas garums: 870 km ( no tiem ~265 km Latvijā);
  • maksimālais ātrums: 249 km/h (pasažieru), 120 km/h (kravu pārvadājumi);
  • projektu paralēli ievieš Igaunijā, Latvijā un Lietuvā;
  • projektu 81-85% apmērā finansē Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments un līdzfinansē Baltijas valstis.

Informatīvais izdevums Baltijas gadsimta dzelzceļa projekts

Satiksmes ministrija laidusi klajā informatīvo izdevumu, kas veltīts Rail Baltica projekta īstenošanai Latvijā. Izdevumā apkopota vispusīga informācija par projekta aktualitātēm, plānoto starptautisko un reģionālo satiksmi, kravu loģistikas attīstības iespējām, kā arī sniegti fakti par vēsturisko dzelzceļa savienojumu ar Eiropu. Papildus dots ieskats par stacijām, apkopes punktiem un citiem infrastruktūras objektiem, kā arī Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvniecības procesu.

Izdevums sastādīts viegli uztveramā veidā, lai būtu saprotams un interesants ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Tas tapis sadarbojoties ar Rail Baltica projekta nacionālo ieviesēju – uzņēmumu Eiropas Dzelzceļa līnijas, un projekta centrālo koordinatoru RB Rail AS. Izdots ar Eiropas Savienības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta atbalstu.

Izdevums lasāms elektroniski, bet drukātā formātā bez maksas būs pieejams ministrijas Komunikācijas nodaļā un Latvijas novadu 10 pašvaldību Informācijas centros un bibliotēkās. Lejuplādei un lasīšanai elektroniski pieejams šeit: