Statuss:
Īstenošanā
RB karte TEN-T

Rail Baltica ir Eiropas transporta tīkla (TEN-T) Ziemeļjūras - Baltijas koridora nozīmīgākais projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis vienotā Eiropas dzelzceļa tīklā. Projekts paredz jaunas Eiropas standarta platuma 1435mm ātrgaitas dzelzceļa līnijas izbūvi ar kopējo trases garumu 870 km, tostarp Latvijā plānoto trasi aptuveni 265 km garumā. Divceļu dzelzceļa līnija plānota no Tallinas līdz Lietuvas–Polijas robežai, kur tā tālāk savienosies ar modernizētu, Rail Baltica tehniskajām prasībām atbilstošu dzelzceļa līniju līdz Varšavai, tādējādi nodrošinot savienojumus ar lielākajām Eiropas ostām – Hamburgu, Roterdamu un Antverpeni.

Rail Baltica projekts

 • ir lielākais infrastruktūras projekts Baltijas reģionā pēdējo 100 gadu laikā;
 • dzelzceļa līnija nodrošinās gan starptautiskos un reģionālos pasažieru pārvadājumus, gan kravu pārvadājumus;
 • elektrificēta dzelzceļa līnija, kas aprīkota ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu ERTMS;
 • dzelzceļa līnijas garums: 870 km ( no tiem ~265 km Latvijā);
 • maksimālais ātrums: 249 km/h (pasažieru), 120 km/h (kravu pārvadājumi);
 • projektu paralēli ievieš Igaunijā, Latvijā un Lietuvā;
 • projektu 81-85% apmērā finansē Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments un līdzfinansē Baltijas valstis.

Vēsture

 • Rail Baltica projekts tiek dēvēts par Baltijas valstu simbolisku atgriešanos Eiropas sastāvā – līdz 2. pasaules karam Baltijas valstis ar Eiropas galvaspilsētām jau savienoja 1435 mm platas sliedes. Kopš 20. gadsimta vidus Baltijas valstis galvenokārt piekļāvušās rietumu-austrumu dzelzceļa virzienam, izmantojot pēc Krievijas standartiem būvētos 1520 mm platos sliežu ceļus;
 • 90-to gadu sākumā pēc 11 Baltijas jūras valstu iniciatīvas pirmo reizi Baltijas jūras reģiona kartogrāfiskajā materiālā tiek parādīts starptautisks ātrgaitas dzelzceļš Tallina-Berlīne un tiek uzturētas diskusijas telpiskās plānošanas jomā par Baltijas valstu savienojamību ar Centrālo Eiropu, izveidojot dzelzceļa līniju ziemeļu–dienvidu virzienā;
 • 2017.gadā tiek parakstīts Igaunijas, Latvijas un Lietuvas starpvalstu līgums par Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izveidi;
 • 2018. gadā Eiropas Komisija paraksta Ieviešanas lēmumu par Ziemeļjūras-Baltijas jūras TEN-T koridora pārrobežu projekta Rail Baltica ieviešanu, ar to nostiprinot Eiropas Komisijas un visu ES dalībvalstu apņemšanos īstenot projektu;
 • Rail Baltica projekts ir iekļauts ES prioritāro transporta tīklu sarakstā, iezīmēts visās Eiropas transporta attīstības kartēs un iegūst aizvien lielāku lomu Baltijas valstu drošības garantiju stiprināšanā.