Eiropas Reģionālās attīstības fonds

 2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās

Eiropas Savienības fondu finansējums  42,3 miljoni euro

 4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā

Eiropas Savienības fondu finansējums 6,63 miljoni euro.

Izbūvētas 139 elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas visā Latvijas teritorijā.

Palielinājies elektrotransportlīdzekļu skaits - 693 elektrotransportlīdzekļi.

Pārvietojies un strādā videi draudzīgi!
Videi draudzīgs sabiedriskais transports reģionos
Videi draudzīgs sabiedriskais transports Daugavpilī
Videi draudzīgs sabiedriskais transports Jēkabpilī
Videi draudzīgs sabiedriskais transports Jelgavā
Videi draudzīgs sabiedriskais transports Jūrmalā
Videi draudzīgs sabiedriskais transports Rēzeknē
Videi draudzīgs sabiedriskais transports Valmierā