Eiropas Komisija regulāri veic sabiedriskās apspriešanas, lai noskaidrotu institūciju un sabiedrības viedokli par likumiem un politiku, kas tiek izstrādāta Eiropas Savienības līmenī. Par jaunām sabiedriskajām apspriešanām, uz kurām Satiksmes ministrija gatavo viedokli, tiek regulāri paziņots šajā sadaļā. Lai uzzinātu vairāk vai sniegtu savu viedokli, izmantojiet attiecīgo publisko konsultāciju saites, kas ved uz Komisijas mājaslapu.

  • Pasta pakalpojumi - novērtējuma ziņojums (šeit).
  • 2011. gada Baltās grāmatas par transportu novērtējums (šeit)
  • Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģija (šeit)
  • Jūras un iekšējo ūdensceļu transports - pasažieru tiesību novērtējums (šeit)
  • Autobusu transports - pasažieru tiesību novērtējums (šeit)
  • Aviopasažieru tiesību novērtējums - cilvēki ar invaliditāti / ierobežotām pārvietošanās spējām (šeit)