Eiropas Komisija regulāri veic sabiedriskās apspriešanas, lai noskaidrotu institūciju un sabiedrības viedokli par likumiem un politiku, kas tiek izstrādāta Eiropas Savienības līmenī. Par jaunām sabiedriskajām apspriešanām, uz kurām Satiksmes ministrija gatavo viedokli, tiek regulāri paziņots šajā sadaļā. Lai uzzinātu vairāk vai sniegtu savu viedokli, izmantojiet attiecīgo publisko konsultāciju saites, kas ved uz Komisijas mājaslapu.

  • Vadītāju apliecību noteikumi – pārskats (šeit)
  • Inteliģentas transporta sistēmas – ES likumdošanas pārskats (šeit)
  • CO2 emisijas mašīnām – veiktspējas standartu pārskats (šeit).
  • Prasības pārvietojamām mašīnām uz ceļa (šeit)