Eiropas Komisija regulāri veic sabiedriskās apspriešanas, lai noskaidrotu institūciju un sabiedrības viedokli par likumiem un politiku, kas tiek izstrādāta Eiropas Savienības līmenī. Par jaunām sabiedriskajām apspriešanām, uz kurām Satiksmes ministrija gatavo viedokli, tiek regulāri paziņots šajā sadaļā. Lai uzzinātu vairāk vai sniegtu savu viedokli, izmantojiet attiecīgo publisko konsultāciju saites, kas ved uz Komisijas mājaslapu.

  • Cīņa pret bērnu seksuālu izmantošanu: nelegāla satura atklāšana, noņemšana un ziņošana tiešsaistē (šeit);
  • Eiropas Transporta tīkla programma (TEN-T) – pārskatītās vadlīnijas (šeit).