Investīcijas

Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (ES) Latvijai pieejami ievērojami ES fondu līdzekļi transporta infrastruktūras attīstībai. No pirmsiestāšanās fonda ISPA laika posmā no 2000. līdz 2006. gadam Latvijai tika piešķirti 174 milj. EUR, bet pēc 2004. gada 1. maija līdz plānošanas perioda beigām 2006.gadā Latvija saņēma finansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 181 milj. EUR, no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) - 93 milj. EUR.

Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā transporta un sakaru nozarei nozarei Latvijā piešķirti KF līdzekļi 1041,2 milj.EUR, no ERAF – 295,0 milj.EUR apmērā.

Eiropas Savienības struktūrfondu 2007. - 2013. gada plānošanas periodā transporta un sakaru nozarei Latvijā tika piešķirti KF līdzekļi 841.2 milj. EUR, bet no ERAF – 352.2 milj. EUR apmērā.

Sīkāka informācija par Latvijai pieejamiem ES fondiem atrodama mājaslapā.

ES fondu līdzekļu izmantošana transporta infrastruktūras attīstībai interaktīvā karte.

Latvijas karte

Eiropas Savienība