ES fondu ieguldījums satiksmē

Ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšana ir viens no būtiskākajiem šī brīža transporta nozares izaicinājumiem. Lai nodrošinātu ērtus un integrētus dažādu transporta veidu savienojumus vienkopus, veicinot reģionu sasniedzamību un mainot iedzīvotāju pārvietošanās paradumus, Satiksmes ministrija ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā investīcijas paredzējusi multimodālu sabiedriskā transporta mezglu (mobilitātes punktu) izveidei, mikromobilitātes infrastruktūras attīstībai, ETL lieljaudas uzlādes punktu TEN-T pamattīklā izbūvei un bezemisiju vilcienu iegādei.

Mobilitātes iespēju uzlabošanai, SEG emisiju transportā samazināšanai un vides kvalitātes uzlabošanai, ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā paredzēts pārbūvēt valsts galvenos autoceļus TEN-T tīklā, izbūvēt jaunus valsts galveno autoceļu posmus, modernizēt un attīstīt jaunu TEN-T tīkla dzelzceļa infrastruktūru, modernizēt dzelzceļa pasažieru infrastruktūru. Tāpat plānots izbūvēt, pārbūvēt un atjaunot Rīgas pilsētas transporta infrastruktūru, nodrošinot integrētas transporta sistēmas veidošanu, attīstīt valstspilsētu maģistrālās ielas un esošos maršrutus, kā arī attīstīt lielo ostu publisko infrastruktūru.