TEN-T (Trans-European Transport Network) jeb Eiropas Transporta tīkla programmas budžets ir Eiropas Komisijas finanšu instruments Eiropas transporta tīkla attīstības nodrošināšanai, mobilitātes veicināšanai un efektīvāku un videi draudzīgāku transporta risinājumu attīstībai, tādējādi izlīdzinot valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības.