AF

Atveseļošanas fonds (AF) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetam. Tās mērķis – novērst Covid-19 pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Latvijai projektu īstenošanai no AF pieejams 1,8 miljardu eiro finansējums dotāciju formā.

Satiksmes ministrijas (SM) pārraudzībā AF ietvaros īsteno Rīgas un Pierīgas sabiedriskā transporta sistēmas reformu, kuras mērķis ir mazināt transporta radīto negatīvo ietekmi uz galvaspilsētas vides kvalitāti un veidot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus integrētus sabiedriskā transporta pakalpojumus. AF finansējums reformas īstenošanai ir 295 miljoni eiro. Tāpat SM elektronisko sakaru nozarē īsteno reformu “Platjoslas infrastruktūras attīstība”, kuras mērķis ir veicināt pāreju uz ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīkliem, kas iedzīvotājiem nodrošinās piekļuvi ātram internetam visā valsts teritorijā. AF finansējums reformas īstenošanai ir 16,6 miljoni eiro.

Savukārt 92,3 miljoni eiro paredzēti autoceļu pārbūves un atjaunošanas pasākumu īstenošanai, kas tiks veikti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārraudzībā esošās Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros.

AF logo