ES fondu ieguldījums satiksmē

Lai veicinātu pāreju uz ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīkliem, kas spēj nodrošināt galalietotājiem interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s gan pilsētās, gan lauku teritorijās, ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā paredzēts attīstīt augstas veiktspējas tīklu infrastruktūru pēdējās jūdzes pieslēgumu nodrošināšanai. Tāpat plānots izbūvēt vidējās jūdzes optiskā tīkla infrastruktūru, izveidot elektronisko sakaru tīklu pasīvo infrastruktūru 5G savienojamības izvēršanai gar TEN-T tīkla sauszemes transporta ceļiem, kā arī nodrošināt valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra kiberaizsardzību.