Darbības pilnvarojums (mandāts)

Satiksmes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarēs.

Misija

Veidot un īstenot konkurētspējīgu transporta un sakaru politiku, kas rada priekšnoteikumus drošai, videi draudzīgai un ērtai transporta un sakaru infrastruktūras un pakalpojumu lietošanai, sekmīgai nozaru attīstībai un valsts iedzīvotāju labklājībai.

Vīzija

Satiksmes ministrija ir mūsdienīga un starptautiski aktīva valsts pārvaldes iestāde, pievilcīgs darba devējs un nozares līderis, kas sadarbībā ar citiem nozares spēlētājiem sekmē ilgtspējīgu un dinamisku transporta un sakaru nozaru attīstību, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un valsts tautsaimniecības izaugsmi.

Vērtības

  • Profesionalitāte- mūs raksturo zināšanas, pieredze un interese par pārstāvētajām darbības nozarēm, kas atklājas atbildīgas nozaru politikas un nostājas veidošanā par transporta un sakaru nozarēs aktuālajiem jautājumiem.
  • Sadarbība- atklāta un godprātīga informācijas un pieredzes apmaiņa, saskaņoti mērķi un rīcība  ir ministrijas iekšējās darba kultūras pamats un raksturo ministriju komunikācijā ar ārējiem partneriem.
  • Cilvēks- mums rūp visu sabiedrības grupu un ministrijā nodarbināto vajadzības un labbūtība.