Kohēzijas fonds ir izveidots, lai finansētu infrastruktūras attīstības pasākumus (projektus) vides aizsardzības un transporta jomā. Kohēzijas fonds sniedz finansiālu ieguldījumu projektiem, lai sasniegtu ES noteiktos mērķus vides un transporta jomās.

Kohēzijas fonda projektu rezultāti

Autoceļi. Paaugstināta asfaltēto ceļu un tiltu nestspēja atbilstoši ES normām un uzlabota satiksmes drošība apmēram 165km Latvijas autoceļu (11% no kopējā TEN autoceļu garuma Latvijā).

Dzelzceļš. Uzlabota satiksmes drošība un caurlaides spēja.

Ostas. Ostas pievedceļu modernizācija nodrošina prāmju satiksmes attīstību un dažādo transporta koridoru posmu kapacitātes sabalansēšanu.

Lidostas. Satiksmes drošības uzlabošanās, paaugstinot lidostas kategoriju, nodrošinot atbilstību ICAO Meteorological Condition II kategorijas prasībām un pagarinot skrejceļu no 2,5km līdz 3,1km, kas ļaus apkalpot lielākus lidaparātus.

Plašāku informāciju par Kohēzijas fondu un struktūrfondiem, kā arī par programmēšanas periodu 2007.-2013.gadam var atrast mājas lapā www.esfondi.lv

2000.-2006. apstiprinātie Kohēzijas fonda projekti

Projekta nosaukums Projekta īpašnieks Darbu uzsākšanas gads

Pabeigšanas gads

Statuss
E 67 Via Baltica, posms Gauja - Lilaste

Satiksmes ministrija

2001

2004

Pabeigts

Lidostas “Rīga” pievedceļš

Satiksmes ministrija

2003

2006

Pabeigts

Sliežu pārmiju nomaiņa (Latvijas Austrumu- Rietumu dzelzceļa koridors)

VAS „Latvijas dzelzceļš

2003

2010

Pabeigts

Stacijas Rēzekne II pieņemšanas parka būvniecība (Latvijas Austrumu- Rietumu dzelzceļa koridors)

VAS „Latvijas dzelzceļš

2004

2006

Pabeigts

Tehniskā palīdzība dzelzceļa sektorā (Vilcienu kustības vadības un Sakarsušo bukšu noteikšanas sistēmas)

VAS „Latvijas dzelzceļš

2001

2001

Pabeigts

E 67 Via Baltica, posms Rīga - Ādaži

Satiksmes ministrija

2001

2004

Pabeigts

Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija

VAS „Latvijas dzelzceļš

2005

2010

Pabeigts

Tehniskā palīdzība autoceļu sektorā (Via Baltica ievads Rīgā, Rīga – Ķekava, Ķekava – Iecava)

Satiksmes ministrija

2002

2004

Pabeigts

Ritošā sastāva sakarsušo bukšu noteikšanas sistēmas modernizācija

VAS „Latvijas dzelzceļš

2004

2010

Pabeigts

E 67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceļš

Satiksmes ministrija

2005

2007

Pabeigts

E 67 Via Baltica, posms Ķekava - Iecava

Satiksmes ministrija

2005

2006

Pabeigts

TEN autoceļu tīklu uzlabojumi, 1. projekts (Skulte – Svētciems, Ādaži – Gauja, Bauska – Grenctāle, Jēkabpils – Varakļāni)

Satiksmes ministrija

2005

2009

Pabeigts

Sliežu ceļu atjaunošana Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridorā

VAS „Latvijas dzelzceļš

2005

2010

Pabeigts

Tehniskā palīdzība transporta nozarē (E22 Austrumu ievads Rīgā, GSM-R, Rīgas dzelzceļa mezgls, Daugavas kreisā krasta dzelzceļa maršrutu uz ostas teritorijām un lidostu „Rīga” izpēte, Starptautiskās lidosta "Rīga" sasaistes ar valsts galveno autoceļu tīklu un pilsētas maģistrālajām ielām izpēte)

Satiksmes ministrija,

VAS „Latvijas dzelzceļš

2005

2010

Pabeigts

Ventspils ostas pievedceļu rekonstrukcija

Ventspils brīvostas pārvalde

2006

2010

Pabeigts

Lidostas skrejceļa pagarināšana un apgaismojuma sistēmas modernizācija

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””

2007

2008

Pabeigts

Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai (reģionālās lidostas, nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju izpēte)

Satiksmes ministrija

2006

2009

Pabeigts

Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija un būvniecība (dzelzceļš un autoceļš)

Liepājas SEZ pārvalde; Liepājas dome

2006

2010

Pabeigts