Pasaules Pasta savienības Konstitūcija

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Pirmo, Otro, Trešo, Ceturto, Piekto, Sesto un Septīto papildprotokolu)

Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Astotais papildprotokols

Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devītais papildprotokols

Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Desmitais papildprotokols

(vēl nav ratificēts, turpinās tiesību akta projekta virzība šī dokumenta ratificēšanai)

Pasaules Pasta savienības Vispārīgais reglaments

Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmais papildprotokols

Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Otrais papildprotokols

(vēl nav ratificēts, turpinās tiesību akta projekta virzība šī dokumenta ratificēšanai)

Pasaules Pasta konvencija

Nolīgums par pasta maksājumu pakalpojumiem

Pasaules pasta konvencijas reglaments

(Vēl nav ratificēts, jo tas aizstāja Paku reglamentu un Vēstuļu korespondences reglamentu, kas tika pārstrādāti un apvienoti vienā dokumentā, un turpinās šī dokumenta tulkošana)

Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglaments

Cita informācija

Eiropas Savienības portāls (informācija par ES, darba grupas)

GROWTH (Growth, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Postal services) Izaugsme, Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU, Pasta nozare

ERGP (The European Regulators Group for Postal Services) - Eiropas pasta regulatoru grupa

CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

CERP (European Committee for Postal Regulation) - Eiropas pasta regulēšanas komitēja

ECO (European Communications Office) - Eiropas Sakaru birojs

UPU (Universal Postal Union) – Pasaules Pasta savienība