Satiksmes ministrijas un Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk - Autotransporta direkcija) sagatavotajā informatīvajā  ziņojumā “Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstību 2021.-2030.gadam”, kas pieņemts Ministru kabinetā 2019.gada 4.jūnijā, noteikti reģionālās nozīmes maršrutu tīkla pārzināšanas pamatprincipi, kas veicinātu iedzīvotāju pārsēšanos no privātā automobiļa uz ērtu, mūsdienīgu, ātru, konkurētspējīgu, drošu un integrētu sabiedrisko transportu:

  • dzelzceļš ir sabiedriskā transporta sistēmas mugurkauls;
  • autobusu pārvadājumi papildina  dzelzceļa pārvadājumus;
  • noteikts valsts garantēto pakalpojumu apjoms jeb dotējamo autobusu maršrutu tīkls;
  • ieviesti komerciālie jeb valsts nedotēto maršruti;
  • ieviesti bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumi.

Latvijā sabiedriskā transporta pakalpojumi pilda sociālu funkciju, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju brīvi pārvietoties. Šobrīd Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums garantē, ka iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja nokļūt izglītības iestādēs, ārstniecības iestādēs, darbavietā un valsts un pašvaldību institūcijās to vispārpieņemtajā darba laikā.

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma mērķi sabiedriskā transporta pakalpojumi Latvijas teritorijā ir organizējami vienotā maršrutu tīklā, lai nodrošinātu pēc iespējas racionālāku, optimālu un izmaksu efektīvu sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, kurā tiek nodrošināti visiem pieejami un noteikta apjoma valsts garantēti sabiedriskā transporta pakalpojumi. Atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktai kompetencei Autotransporta direkcija veic sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas un maršrutu tīkla pārzināšanas funkciju reģionālās nozīmes maršrutos.

Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek organizēti saskaņā ar valsts un pašvaldību pasūtījumu, un zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem notiek attiecīgi no valsts vai pašvaldības budžeta. Šāda sabiedriskā transporta organizēšanas sistēma nodrošina kvalitatīvus, visiem iedzīvotājiem pieejamus, tai skaitā personām ar īpašām vajadzībām un noteiktām pasažieru kategorijām ar atvieglotiem nosacījumiem, regulārus, drošus un par iedzīvotāju pirktspējai atbilstošu vai samērīgu cenu pakalpojumus.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari raksturojošie rādītāji pieejami Autotransporta direkcijas mājaslapā.