Lai veicinātu iedzīvotāju pārsēšanos no privātā automobiļa uz ērtu, mūsdienīgu, ātru, konkurētspējīgu, drošu un integrētu sabiedrisko transportu, Autotransporta direkcija kopā ar Satiksmes ministriju izstrādājusi Sabiedriskā transporta nākotnes koncepciju periodam no 2021. līdz 2030. gadam.

Sabiedriskā transporta nākotnes koncepcija 2021.–2030. gadam paredz, ka:

  • dzelzceļš ir sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaulu;
  • autobusu pārvadājumu funkcija ir papildināt dzelzceļa pārvadājumus;
  • valsts garantēto pakalpojumu apjomu jeb dotējamo autobusu maršrutu tīklu;
  • komerciālo jeb valsts nedotēto maršrutu ieviešanu;
  • bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanu.

Latvijā sabiedriskā transporta pakalpojumi pilda sociālu funkciju, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju brīvi pārvietoties. Šobrīd Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums garantē, ka iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja nokļūt izglītības iestādēs, ārstniecības iestādēs, darbavietā un valsts un pašvaldību institūcijās to vispārpieņemtajā darba laikā.

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma mērķi sabiedriskā transporta pakalpojumi Latvijas teritorijā ir organizējami vienotā maršrutu tīklā, lai nodrošinātu pēc iespējas racionālāku, optimālu un izmaksu efektīvu sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, kurā tiek nodrošināti visiem pieejami un noteikta apjoma valsts garantēti sabiedriskā transporta pakalpojumi. Atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktai kompetencei VSIA „Autotransporta direkcija” veic sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas un maršrutu tīkla pārzināšanas funkciju reģionālās nozīmes maršrutos.

Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek organizēti saskaņā ar valsts un pašvaldību pasūtījumu, un zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem notiek attiecīgi no valsts vai pašvaldības budžeta. Šāda sabiedriskā transporta organizēšanas sistēma nodrošina kvalitatīvus, visiem iedzīvotājiem pieejamus, tai skaitā personām ar īpašām vajadzībām un noteiktām pasažieru kategorijām ar atvieglotiem nosacījumiem, regulārus, drošus un par iedzīvotāju pirktspējai atbilstošu vai samērīgu cenu pakalpojumus.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari raksturojošie rādītāji pieejami Autotransporta direkcijas mājaslapā.