Satiksmes ministrijas padotībā esošas iestādes:

Valsts kapitālsabiedrības, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, kā arī informācija atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajām prasībām:

Privātas kapitālsabiedrības, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja:

Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi

  • Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas Autoceļu uzturētājs" deleģēšanas līgums. (30.12.2020) 
  • Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" deleģēšanas līgums par Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanu. (20.12.2019.)
  • Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas Valsts ceļi" deleģēšanas līgums un pielikumi (1.pielikums, 2.pielikums, 3. un 4.pielikums, 5., 6. un 7.pielikums).  (27.12.2019)
  • Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" deleģēšanas līgums par valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra izveidošanu, uzturēšanu un darbības nodrošināšanu. (12.08.2019.)
  • Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" deleģēšanas līgumspar Eiropas kopienas Euro Domain telekomunikāciju tīkla TESTA-ng lokālā domēna pieslēguma punkta piekļuves pie TESTA-ng tīkla administrēšanu un uzraudzību. (31.05.2019)
  • Satiksmes ministrijas un VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" deleģēšanas līguma konsolidētā redakcija par elektromobilitātes infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu (2016.gada 9.februāra Deleģēšanas līgums Nr. SM 2016/-9).
  • Satiksmes ministrijas un VSIA "Latvijas Jūras administrācija" deleģēšanas līgums. 21.12.2018 
  • Satiksmes ministrijas un SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" deleģēšanas līgums (28.12.2018) un grozījumi (7.01.2020).
  • Daudzgadu līgums par VAS “Latvijas dzelzceļš” pārvaldīšanā esošās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstības plānošanu un finansēšanu (09.11.2018.)